Povjerenstva i odbori (Korisni sadržaji, Kvaliteta)

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti – Jezikoslovlje

 • doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, predsjednica
 • prof. dr. sc. Branimir Belaj, član
 • prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve. član
 • doc. dr. sc. Ana Werkman Horvat, članica
 • izv. prof. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić, članica

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti – Književnost i kulturni identitet 

 • prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić, predsjednica
 • prof. dr. sc. Zoltan Medve, član
 • doc. dr. sc. Ljubica Matek, članica
 • doc. dr. sc. Sonja Novak, članica
 • doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki, članica

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti – Pedagogija i kultura suvremene škole 

 • izv. prof. dr. sc. Marija Sablić, predsjednica
 • prof. dr. sc. Zlatko Miliša, član
 • izv. prof. dr. sc. Branko Bognar, član
 • izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, članica
 • izv. prof. dr. sc. Goran Livazović, član

Povjerenstva za rješavanje pitanja o studentskoj praksi

 • prof. dr. sc. Vesna Bjedov, predsjednica
 • sc. Ninočka Truck-Biljan, viša predavačica, zamjenica predsjednice
 • dr. sc. Vladimir Karabalić, član
 • dr. sc. Marija Omazić, članica
 • prof. dr. sc. Daniela Šincek, članica
 • dr. sc. Marija Erl Šafar, članica
 • sc. Tihana Lubina, poslijedoktorandica
 • dr. sc. Senka Žižanović, članica
 • dr. sc. Sara Kakuk, članica
 • doc. dr. sc. Timea Anita Bockovac, članica
 • Sergej Filipović, asistent, član
 • dr. sc. Darija Rupčić Kelam, članica
 • Krunoslav Vukelić, predavač, član

Povjerenstvo za osiguravanje i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja

 • prof. dr. se. Ivana Jozić, predstavnica nastavnika, predsjednica
 • dr. se. Ana Babić Cikeš, predstavnica nastavnika, članica
 • prof. dr. se. Anita Papić, predstavnica nastavnika, članica
 • dr. se. Ana Mikić Colić, predstavnica nastavnika, članica
 • Ljiljana Pintarić, predstavnica asistenata), članica
 • Mia Filipov, predstavnica asistenata, članica
 • Damir Sekulić, predstavnik asistenata, član
 • Marijana Mlinarević, predstavnica administrativnog osoblja, članica
 • Anđela Blažević, predstavnica studenata, članica
 • Denis Konjarević, predstavnik studenata, član
 • Marija Vrbešić, predstavnica studenata, članica
 • dr.  se.  Dragana  Božić  Lenard,  Fakultet elektrotehnike,  računarstva  i informacijskih tehnologija Osijek, predstavnica vanjskih dionika, član
 • Marija Viljušić, prof., stalni sudski tumač za njemački i engleski jezik, predstavnica vanjskih dionika, članica.

Etičko povjerenstvo

 • doc. dr. sc. Ivana Stanić, predsjednica, Silvija Berkec, viša lektorica, zamjenica
 • doc. dr. sc. Darko Lacović, član; doc. dr. sc. Pavao Žitko, zamjenik
 • Mia Filipov, asistentica, članica; Domagoj Kostanjevac, asistent, zamjenik
 • Dajana Tomas, mag. iur., članica, Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin., zamjenik

Odbor za opće akte

 • Domagoj Burazin, mag. iur, univ. spec. publ. admin., predsjednik
 • prof. dr. sc. Ana Jakopec, članica
 • Amanda Glavaš, asistentica, članica
 • dr. sc. Dubravka Kuna, viša predavačica, članica
 • Hrvoje Vrkić, mag. iur., član

ISVU koordinator

 •  Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin.

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja 

 • prof. dr. sc. Milica Lukić, predsjednica
 • prof. dr. sc. Željko Pavić, zamjenik
 • prof. dr. sc. Damir Hasenay, član
 • prof. dr. sc. Marijan Krivak, član
 • prof. dr. sc. Zlatko Miliša, član

Odbor za izdavačku djelatnost 

 • prof. dr. sc. Zoran Velagić, predsjednik
 • doc. dr. sc. Ivana Marčinko, članica
 • dr. sc. Vera Blažević Krezić, članica
 • Mario Varga, mag. oec., član
 • Vladimir Poličić, dipl. oec., član

Knjižnični odbor

 • izv. prof. dr. sc. Ivana Martinović, predsjednica
 • doc. dr. sc. Milijana Mićunović, članica
 • Kristina Kiš, viša knjižničarka, članica

Povjerenstvo za provođenje revizije knjižnične građe

 • sc. Vesna Radičević, knjižničarska savjetnica, predsjednica
 • Gordana Gašo, viša knjižničarka, članica
 • Bernardica Plašćak, viša knjižničarka, članica
 • dr. sc. Irena Pavela Banai, članica
 • doc. dr. sc. Timea Bockovac, članica
 • dr. sc. Manuela Karlak, članica
 • Ljiljana Pintarić, asistentica, članica
 • Nemanja Spasenovski, asistent, član
 • Narcisa Vrbešić-Ravlić, predavač, članica
 • Matea Sesar, asistentica, članica
 • sc. Tihana Lubina, poslijedoktorand, članica
 • dr. sc. Zlatko Đukić, član
 • sc. Hrvoje Potlimbrzović, asistent, član
 • dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić, članica

Povjerenstvo za studijske programe

 •  izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić, predsjednica / izv. prof. Sanja Jukić, zamjenica predsjednice
 • doc. dr. sc. Draženka Molnar, članica / doc. dr. sc. Jadranka Zlomislić, zamjenica članice
 • prof. dr. sc. Marijan Krivak, član / doc. dr. sc. Zdravko Perić, zamjenik člana
 • izv. prof. dr. sc. Dubravka Brunčić, članica / izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov, zamjenica članice
 • izv. prof. dr. sc. Boris Bosančić, član / prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, zamjenica člana
 • izv. prof. dr. sc. Ana Lehocki Samardžić, članica / prof. dr. sc. Zoltan Medve, zamjenik članice
 • doc. dr. sc. Melita Aleksa Varga, članica / doc. dr. sc. Manuela Karlak, zamjenica članice
 • izv. prof. dr. sc. Goran Livazović, član / izv. prof. dr. sc. Marija Sablić, zamjenica člana
 • doc. dr. sc. Anđelko Vlašić, član / doc. dr. sc. Domagoj Tomas, zamjenik člana
 • prof. dr. sc. Gorka Vuletić, članica / doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, zamjenica članice
 • izv. prof. dr. sc. Željko Pavić, član / doc. dr. sc. Anita Dremel, zamjenica član
 • dr. sc. Tomislav Ćurić, član, doc. dr. sc. Daniel Zec, zamjenik člana
 • dr. sc. Mirna Varga, članica / Željko Beissmann, viši predavač, zamjenik članice

Stegovni sud za studente

 • doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš, predsjednica; doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, zamjenica predsjednice
 • izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, članica; doc. dr. sc. Sara Kakuk, zamjenica članice
 • Lovro Borić, predstavnik studenata, član; Leonarda Nago, predstavnica studenata, zamjenica člana

Visoki stegovni sud za studente

 • izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić, prodekanica za nastavu i studente, predsjednica
 • doc. dr. sc. Stephanie Jug, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, članica
 • Ana Pašalić, predsjednica Studenskog zbora Filozofskog fakulteta u Osijeku, članica

Radna skupina za praćenje provedbe Strategije razvoja Fakulteta  

 • izv. prof. dr. sc. Boris Badurina, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, članica
 • doc. dr. sc. Senka Žižanović, članica
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Martinović, članica
 • izv. prof. dr. sc. Dragica Dragun, članica
 • mr. sc. Silvija Galić, viša predavačica, članica

Radna skupina za analizu mrežnih stranica Fakulteta

 • doc. dr. sc. Kristina Feldvari, predsjednica
 • doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš, poslijedoktorandica, članica
 • mr. sc. Silvija Galić, viša predavačica, članica
 • dr. sc. Ivana Šarić Šokčević, asistentica, članica
 • dr. sc. Luka Pejić, poslijedoktorand, član

Povjerenstvo za dodjelu nagrada i pohvala studentima 

 • izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić, predsjednica
 • doc. dr. sc. Domagoj Tomas, član
 • doc. dr. sc. Silvija Ćurak, članica
 • Ljiljana Pintarić, asistentica, članica
 • Ana Pašalić, studentica, član

Povjerenstvo za dodjelu nagrada (dekan)

 • izv. prof. dr. sc. Boris Bosančić
 • prof. dr. sc. Marija Omazić
 • prof. dr. sc. Vlasta Rišner
 • doc. dr. sc. Domagoj Tomas
 • prof. dr. sc. Gorka Vuletić
 • doc. dr. sc. Anita Dremel
 • doc. dr. sc. Alma Vančura

Povjerenstvo za dodjelu nagrada za znanost

 • prof. dr. sc. Ružica Pšihistal, predsjednica; izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota, zamjenica predsjednice
 • izv. prof. dr. sc. Ljubica Matek, članica; izv.prof. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, zamjenica članice
 • prof. dr. sc. Jelena Lakuš, članica; doc. dr. sc. Snježana Stanarević Katavić, zamjenica članice
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Martinović, članica; prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, zamjenica članice
 • prof. dr. sc. Željko Senković, član; prof. dr.sc. Vladimir Karabalić, zamjenik člana

Predstavnici Studentskoga zbora u Fakultetskome vijeću

 • Ana-Marija Antolović
 • Jakov Balentić
 • Magdalena Bilić
 • Amanda Bobonja
 • Lovro Borić
 • Monika Cvitković
 • Josipa Čabraja
 • Vlatka Fapali
 • Elena Jarić
 • Bruno Jukić
 • Mateja Krišto
 • Benjamin Krivošić
 • Antonio Marić
 • Leonarda Nago
 • Ana Pašalić
 • Danijel Pinkava
 • Milorad Radovanović
 • Helena Štajdohar
 • Ivana Vuković

Povjerenstvo za karijerno savjetovanje

 • Mislav Mihaljević, mag. iur., predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš, član
 • izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić, članica
 • prof. dr. sc. Biljana Oklopčić, članica
 • Kristina Jurić, mag.oec., članica

Koordinator za Erasmus

 • dr. sc. Ivana Šarić Šokčević

Koordinator za CEEPUS

 • dr. sc. Demian Papo, poslijedoktorand

Povjerenstva za organizaciju Projekta popularizacije znanosti

 • dr.sc. Luka Pejić, poslijedoktorand, predsjednik
 • Domagoj Kostanjevac, asistent, član
 • Jelena Pataki, asistentica, članica
 • Petra Pekarić, studentica, članica

Radna skupina za obnovu knjižnice

 • dr. sc. Damir Hasenay, voditelj Radne skupine
 • prof. dr. sc. Ivan Trojan, zamjenik voditelja Radne skupine
 • dr. sc. Kornelija Petr Balog, članica
 • dr. sc. Sanjica Faletar, članica
 • Ines Horvat, asistentica, članica
 • Kristina Kiš, viša knjižničarka, voditeljica Knjižnice, članica
 • Zoltan Juhas, prof., voditelj Ureda za informatiku i računalnu mrežu, član
 • dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, u miru, savjetodavna članica.

Uredničko vijeće Kroatističke biblioteke Filozofskog fakulteta

 • doc. dr. sc. Silvija Ćurak, predsjednica
 • prof. dr. sc. Krešimir Šimić, zamjenik predsjednice
 • izv. prof. dr.sc. Sanja Jukić, članica
 • izv. prof. dr. sc. Jakov Sabljić, član
 • izv. prof. dr. sc. Dubravka Brunčić, članica
 • doc. dr. sc. Marija Erl Šafar, članica

Članstvo u Fakultetskome vijeću  – predstavnici nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika

 • dr. sc. Mirna Varga, viša predavačica
 • Sergej Filipović, asistent
 • dr. sc. Sanja Simel Pranjić, poslijedoktorandica
 • Domagoj Burazin, mag. iur. univ. spec. publ. admin.

Uredništvo javnih mrežnih stranica Fakulteta 

 • doc. dr. sc. Ivana Marčinko, koordinatorica
 • dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica, članica
 • Damir Sekulić, asistent, član
 • doc. dr. sc. Tomislav Jakopec, član
 • Danijela Šarić, članica

Povjerenstvo za sigurnost informacijskih sustava Fakulteta 

 • Zoltan Juhas, prof., predsjednik Povjerenstva, zaposlenik Odjeljka za informatiku i računalnu opremu
 • doc. dr. sc. Ivana Marčinko, članica, predstavnica Uprave, preodekanica za razvojno-stručni rad
 • Mislav Mihaljević, mag. iur., član, predstavnik ostalih zaposlenika
 • dr. sc. Milan Puvača, član, predstavnik vanjskih davatelja usluga
 • Filip Omazić, član, predstavnik studenata

Povjerenstvo za rješavanje molbi polaznika programa za cjeloživotno učenje 

 • izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić, predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov, članica
 • izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, članica
 • izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović, članica
 • prof. dr. sc. Višnja Pavičić-Takač, članica
 • Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin., član
 • Ana Mihaljević, mag. iur., članica

ECTS koordinatori ustrojbenih jedinica i doktorskih studija 

 • dr. sc. Kristina Feldvari, ECTS koordinatorica Odsjeka za informacijske znanosti (jednopredmetni studij)
 • dr. sc. Kornelija Petr Balog, ECTS koordinatorica Odsjeka za informacijske znanosti (dvopredmetni studij)
 • dr. sc. Pavao Žitko, ECTS koordinator Odsjeka za filozofiju
 • doc. dr. sc. Ivana Mikulić, ECTS koordinatorica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni studij)
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul, ECTS koordinatorica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni studij)
 • izv. prof. dr. sc. Hrvoje Volner, ECTS koordinator Odsjeka za povijest
 • Nemanja Spasenovski, asistent, ECTS koordinator Odsjeka za pedagogiju
 • dr. sc. Sandra Brezetić, ECTS koordinatorica Odsjeka za psihologiju
 • prof. dr. sc. Vladimir Karabalić, ECTS koordinator Odsjeka za njemački jezik i književnost (jednopredmetni studij)
 • doc. dr. sc. Tihomir Engler, ECTS koordinator Odsjeka za njemački jezik i književnost (dvopredmetni studij)
 • doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić, ECTS koordinatorica Odsjeka za engleski jezik i književnost
 • izv. prof. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić, ECTS koordinatorica Katedre za mađarski jezik i književnost
 • izv. prof. dr. sc. Željko Pavić, ECTS koordinator Katedre za sociologiju
 • Małgorzata Sabina Stanisz Hanžek, ECTS koordinatorica Katedre za zajedničke sadržaje
 • Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur., predavačica, ECTS koordinatorica Katedre za povijest umjetnosti.

 Koordinatori ustrojbenih jedinica za znanost

 • dr. sc. Sanja Simel Pranjić, koordinatorica Odsjeka za pedagogiju
 • izv. prof. dr. sc. Zsombor Labadi, koordinator Katedre za mađarski jezik i književnost
 • dr. sc. Irena Pavela Banai, koordinatorica Odsjeka za psihologiju
 • prof. dr. sc. Boris Bosančić, koordinator Odsjeka za informacijske znanosti
 • dr.sc. Dubravka Kuna, viša predavačica, koordinatorica Katedre za zajedničke sadržaje
 • dr.sc. Anita Ruso Brečić, poslijedoktorandica, koordinatorica Katedre za povijest umjetnosti
 • dr. sc. Željko Senković, koordinator Odsjeka za filozofiju
 • prof. dr. sc. Marica Liović, koordinatorica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost
 • dr. sc. Sonja Novak, koordinatorica Odsjeka za njemački jezik i književnost
 • dr. sc. Anita Dremel, koordinatorica Katedre za sociologiju
 • dr. sc. Goran Schmidt, koordinator Odsjeka za engleski jezik i književnost
 • Sergej Filipović, asistent, koordinator Odsjeka za povijest

Ispitno povjerenstvo za polaganje ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka 

 • izv. prof. dr. sc. Ana Mikić Čolić, predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Maja Glušac, članica
 • doc. dr. sc. Silvija Čurak, članica
 • doc. dr. sc. Vera Blažević Krezić, zamjenska članica

Povjerenstvo za nastavu i studente

 • izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić, prodekanica za nastavu i studente – predsjednica / izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno učenje – zamjenica predsjednice
 • Mislav Mihaljević, mag. iur., tajnik Fakulteta, članica / Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin., zamjenik tajnika Fakulteta
 • Marijana Mlinarević, dipl. ing., stručna suradnica za studentska pitanja, članica / Ana Mihaljević, mag. iur., stručna suradnica za studentska pitanja, zamjenica članice
 • doc. dr. sc. Marija Erl Šafar-članica / izv. prof. dr. sc. Goran Faleter, zamjenik članice
 • Magdalena Bilić, studentica, članica / Elena Jarić, studentica, zamjenica članice

Povjerenstvo za provođenje unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete

 • izv. prof. dr.sc. Mirko Lukaš, predsjednik, predstavnik nastavnika (Odsjek za pedagogiju)
 • doc. dr. sc. Dino Krupić, član, zamjenik predsjednika, predstavnik nastavnika (Odsjek za psihologiju)
 • doc. dr. sc. Milijana Mićunović, članica, predstavnica nastavnika (Odsjek za informacijske znanosti)
 • dr.sc.Demian Papo, viši asistent, član, predstavnik suradničkih zvanja (Odsjek za filozofiju)
 • Amanda Glavaš, asistentica, članica, predstavnica suradničkih zvanja (Katedra za zajedničke sadržaje)
 • Marijana Mlinarević, dipl ing., voditeljica Ureda za studente i studije, članica, predstavnica administrativnog osoblja (Ured (odjeljak) za studente i studije)
 • dr. sc. Dean Cikovac, stručni suradnik pedagog OŠ Lovas i profesor Gimnazija Gaudeamus Osijek, član, predstavnik vanjskih dionika
 • Filip Pavličević, student 3. godine prijediplomskog sveučilišnog studija Psihologija,  član, predstavnik studenata

Radna skupina za promidžbu Fakulteta

 • doc. dr. sc. Ivana Marčinko, predsjednica
 • izv.prof.dr.sc. Tanja Gradečak, članica
 • izv. prof. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić, članica
 • doc.sdr.sc. Goran Milić, član
 • dr.sc. Hrvoje Potlimbrzović, viši asistent, član
 • Matea Sesar, asistentica, članica
 • Sergej Filipović, aistent, član
 • Juraj Jurlina, asistent, član

Povjerenstvo za Smotru Sveučilišta

 • izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, predsjednica
 • doc. dr. sc. Dino Krupić, član
 • Ana Keglević, asistentica, članica
 • doc. dr. sc. Goran Milić, član
 • Sara Kakuk, asistentica, članica
 • Gabriela Dobsai, asistentica, članica
 • Ines Horvat, asistentica, članica
 • Hrvoje Potlimbrzović, asistent, član
 • doc. dr. sc. Ivana Mikulić, članica
 • Sergej Filipović, asistent, član
 • Juraj Jurlina, asistent, član

Povjerenstvo za studente s invaliditetom

 • izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović, predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Goran Livazović, član
 • Narcisa Vrbešić Ravlić, predavačica, članica
 • Ljiljana Pintarić, asisatentica, članica
 • Kristina Jurić, stručna suradnica za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članica
 • Valerija Crnov, studentica, članica
 • Amanda Bobonja, studentica savjetnica (počasna studentica prodekanica), članica

Povjerenstvo za upise na preddiplomske studije u akademskoj godini 2022./2023.

 • izv.prof.dr.sc. Sanja Jukić, prodekanica za nastavu i studente predsjednica (izv. prof. dr.sc. Biljana Oklopčić, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno učenje, zamjenica predsjednice)
 • Marijana Mlinarević, dipl. ing., stručni suradnik za studentska pitanja, članica (Ana Mihaljević, mag. iur., stručna suradnica za studentska pitanja, zamjenica članice)
 • Mislav Mihaljević, mag. iur., tajnik Fakulteta, član /Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin., pomoćnik tajnika fakulteta, zamjenik člana)

Povjerenstvo za upise na diplomske studije u akademskoj godini 2022./2023.

 • izv.prof.dr.sc. Sanja Jukić, prodekanica za nastavu i studente predsjednica (izv. prof. dr.sc. Biljana Oklopčić, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno učenje, zamjenica predsjednice)
 • Marijana Mlinarević, dipl. ing., stručni suradnik za studentska pitanja, članica (Ana Mihaljević, mag. iur., stručna suradnica za studentska pitanja, zamjenica članice)
 • Mislav Mihaljević, mag. iur., tajnik Fakulteta, član /Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin., pomoćnik tajnika fakulteta, zamjenik člana)