Povjerenstva i odbori (Korisni sadržaji, Kvaliteta)

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti – Jezikoslovlje – 28. lipnja 2017. – 28. lipnja 2021.

 • izv. prof. dr. sc. Goran Tanacković Faletar, predsjednik
 • prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve, članica
 • prof. dr. sc. Gabrijela Buljan, članica
 • prof. dr. sc. Branimir Belaj, član
 • doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, članica

 

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti – Književnost i kulturni identitet – 5. srpnja 2018. – 4. srpnja 2022.

 • izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić, predsjednica
 • prof. dr. sc. Zoltan Medve, član
 • prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić, članica
 • doc. dr. sc. Ljubica Matek, članica
 • doc. dr. sc. Stephanie Jug, članica

 

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti – Pedagogija i kultura suvremene škole 28. lipnja 2017. – 28. lipnja 2021.

 • izv. prof. dr. sc. Branko Bognar, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, članica
 • prof. dr. sc. Zlatko Miliša, član
 • izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš, član
 • prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, članica

 

Etičko povjerenstvo (1. lipnja 2019. – 31. svibnja 2023.)

 • prof. dr. sc. Marijan Krivak predsjednik; prof. dr. sc. Gorka Vuletić, zamjenik
 • doc. dr. sc. Kristina Feldvari, članica; doc. dr. sc. Valerija Križanić, zamjenica
 • dr. sc. Sara Kakuk, poslijedoktorandica, članica; Juraj Jurlina, zamjenik
 • Domagoj Burazin,mag. iur., univ. spec. publ. admin., član; Mislav Mihaljević, mag. iur., zamjenik
 • Dora Tataj, predstavnica studenata, član; Matija Šunić, zamjenik

 

ISVU koordinator

 •  Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin.

 

Odbor za opće akte (1. prosinca 2017. – 30. studenog 2021.)

 • Domagoj Burazin, mag. iur, univ. spec. publ. admin., predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš, članica
 • prof. dr. sc. Željko Senković, član
 • prof. dr. sc. Gorka Vuletić, članica
 • izv. prof. dr. sc. Anita Papić, članica
 • izv. prof. dr. sc. Boris Bosančić, član
 • Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. public. admin., član

 

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (1. siječnja 2019. – 31. prosinca 2023.)

 • prof. dr. sc. Milica Lukić, predsjednica
 • prof. dr. sc. Mario Brdar, zamjenik
 • prof. dr. sc. Damir Hasenay, član
 • prof. dr. sc. Marijan Krivak, član
 • prof. dr. sc. Zlatko Miliša, član

 

Odbor za izdavačku djelatnost (1. prosinca 2019. – 30. studenoga 2021.)

 • prof. dr. sc. Zoran Velagić, predsjednik
 • prof. dr. sc. Milica Lukić, članica
 • dr. sc. Vera Blažević Krezić, članica
 • Mario Varga, mag. oec., član
 • Vladimir Poličić, dipl. oec., član

 

Knjižnični odbor (1. studenoga 2019. – 31. listopada 2021.)

 • doc. dr. sc. Milijana Mićunović, predsjednica
 • doc. dr. sc. Ivana Martinović, članica
 • Lana Šuster, diplomirana knjižničarka, članica

 

Povjerenstvo za studijske programe (od 5. srpnja 2018. – 4. srpnja 2022.)

 • doc. dr. sc. Ana Jakopec, predsjednica / izv. prof. dr. sc. Leonard Pon, zamjenik
 • izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić, članica / doc. dr. sc. Ljubica Matek, zamjenica članice
 • prof. dr. sc. Marijan Krivak, član / doc. dr. sc. Zdravko Perić, zamjenik člana
 • izv. prof. dr. sc. Krešimir Šimić, član / doc. dr. sc. Maja Glušac, zamjenica člana
 • izv. prof. dr. sc. Boris Bosančić, član / prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, zamjenica člana
 • doc. dr. sc. Ana Lehocki Samardžić, članica / prof. dr. sc. Zoltan Medve, zamjenik članice
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Jozić, članica / doc. dr. sc. Stephanie Jug, zamjenica članice
 • izv. prof. dr. sc. Goran Livazović, član / izv. prof. dr. sc. Marija Sablić, zamjenica člana
 • doc. dr. sc. Denis Njari, član / doc. dr. sc. Zlatko Đukić, zamjenik člana
 • doc. dr. sc. Ivana Marčinko, članica / izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović, zamjenica članice
 • izv. prof. dr. sc.Željko Pavić, član / doc. dr. sc. Anita DreŽeljko Beissmann, viši predavač, zamjenik članice

 

Stegovno povjerenstvo za provođenje stegovnog postupka  (8. ožujka 2018. – 7. ožujka 2022.)

 • doc. dr. sc. Zlatko Đukić, član; doc. dr. sc. Sanja Cimer, zamjenica
 • izv. prof. dr. sc. Boško Pešić, član; doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, zamjenica
 • dr. sc. Sanja Simel, članica; Juraj Jurlina, asistent, zamjenik

 

Radna skupina za praćenje provedbe Strategije razvoja Fakulteta  (1. listopada 2018. – 30. rujna 2022.)

 • izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, predsjednica
 • doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, članica
 • dr. sc. Senka Gazibara, poslijedoktorandica, članica
 • doc. dr. sc. Ivana Martinović, članica
 • izv. prof. dr. sc. Dragica Dragun, članica
 • mr. sc. Silvija Galić, viša predavačica, članica

 

Radna skupina za analizu mrežnih stranica Fakulteta (1. listopada 2017. – 30. rujna 2021.)

 • mr. sc. Silvija Galić, predavačica, predsjednica
 • doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš, poslijedoktorandica, članica
 • doc. dr. sc. Kristina Feldvari, članica
 • dr. sc. Ivana Šarić Šokčević, asistentica, članica
 • Sergej Filipović, asistent, članica

 

Povjerenstvo za dodjelu nagrada (10. siječnja 2019. – 9. siječnja 2023.)

 • izv. prof. dr. sc. Boris Bosančić, član
 • prof. dr. sc. Marija Omazić, članica
 • prof. dr. sc. Vlasta Rišner, članica
 • doc. dr. sc. Domagoj Tomas, član
 • prof. dr. sc. Gorka Vuletić, članica
 • doc. dr. sc. Anita Dremel, zamjenica člana
 • doc. dr. sc. Stephanie Jug, zamjenica člana

 

Povjerenstvo za dodjelu nagrada i pohvala studentima 

 • izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, predsjednica (8. listopada 2020. – 7. listopada 2021.)
 • doc. dr. sc. Domagoj Tomas, član (1. listopada 2018. – 30. rujna 2022.)
 • doc. dr. sc. Silvija Ćurak, članica (1. listopada 2018. – 30. rujna 2022.)
 • Ljiljana Pintarić, asistentica, članica (1. listopada 2018. – 30. rujna 2022.)
 • Iva Smažil, studentica, član (1. listopada 2019. – 30. rujna 2021.)

 

Povjerenstvo za karijerno savjetovanje (6. lipnja 2018.)

 • Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur., tajnica Fakulteta, predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš, član
 • izv. prof. dr. sc. Leonard Pon, prodekan za nastavu i studente, član
 • doc. dr. sc. Ana Jakopec, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno učenje, članica
 • Mislav Mihaljević, mag. iur., član.

 

Koordinator za Erasmus

 • doc. dr. sc. Jadranka Zlomislić (21. ožujka 2021. – 20. ožujka 2023.)

 

Koordinator za CEEPUS

 • dr. sc. Demian Papo (4. ožujka 2020. – 3. ožujka 2022.)

 

Povjerenstvo zaduženo za organizaciju i provođenje Otvorenog četvrtka

 • dr. sc. Luka Pejić, predsjednik (12. rujna 2020. – 11. rujna 2022.)
 • Domagoj Kostanjevac, član (12. rujna 2020. – 11. rujna 2022.)
 • Petra Pekarić, studentica, članica (12. rujna 2020. – 11. rujna 2022.)

 

Uredničko vijeće Kroatističke biblioteke Filozofskog fakulteta (1. veljače 2019. – 31. siječnja 2023.)

 • prof. dr. sc. Zlata Šundalić, predsjednica
 • prof. dr. sc. Krešimir Šimić, zamjenik predsjednice
 • izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić, članica
 • prof. dr. sc. Jakov Sabljić, član
 • izv. prof. dr. sc. Dubravka Brunčić, članica
 • doc. dr. sc. Silvija Ćurak, članica

 

Članstvo u Fakultetskome vijeću od 25. veljače 2019. do 24. veljače 2023.- predstavnici nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika

 • dr. sc. Mirna Varga, viša predavačica
 • Sergej Filipović, asistent
 • dr. sc. Sanja Simel Pranjić, poslijedoktorandica
 • Domagoj Burazin, mag. iur. univ. spec. publ. admin.

 

Uredništvo javnih mrežnih stranica Fakulteta (19. studenoga 2018. – 18. studenoga 2022.)

 • prof. dr. sc. Milica Lukić, glavna urednica
 • dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica, članica
 • doc. dr. sc. Gordana Lesinger, članica
 • Damir Sekulić, asistent, član

 

Povjerenstvo za sigurnost informacijskih sustava Fakulteta (21.09.2019.-20.09.23.):

 • Zoltan Juhas, prof., predsjednik Povjerenstva, zaposlenik Odjeljka za informatiku i računalnu opremu
 • prof. dr. sc. Milica Lukić, članica, predstavnica Uprave, preodekanica za razvojno-stručni rad
 • Mislav Mihaljević, mag. iur., član, predstavnik ostalih zaposlenika
 • dr. sc. Milan Puvača, član, predstavnik vanjskih davatelja usluga
 • Domagoj Lozić, član, predstavnik studenata

 

Povjerenstvo za rješavanje molbi polaznika programa za cjeloživotno učenje

 • doc. dr. sc. Ana Jakopec, predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov, članica
 • izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, članica
 • izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović, članica
 • prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, članica
 • Narcisa Vrbešić Ravlić, mag. iur., članica
 • Josipa Turkalj, članica

 

Povjerenstvo za popis i otpis osnovnih sredstava predviđenih za donaciju

 • Miroslav Katić, prof., predsjednik
 • Dragan Špoljarić, član
 • , član

 

ECTS koordinatori ustrojbenih jedinica i doktorskih studija (22. listopada 2015.)

 • prof. dr. sc. Gabrijela Buljan, doktorski studij Jezikoslovlje
 • prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić, doktorski studij Književnost i kulturni identitet
 • izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole
 • prof. dr. sc. Vladimir Karabalić, Odsjek za njemački jezik i književnost – jednopredmetni studij
 • doc. dr. sc. Stephanie Jug, Odsjek za njemački jezik i književnost – dvopredmetni studij
 • doc. dr. sc. Dubravka Vidaković-Erdeljić, Odsjek za engleski jezik i književnost
 • Domagoj Kostanjevac, asistent, Odsjek za hrvatski jezik i književnost – jednopredmetni studij
 • doc. dr. sc. Silvija Ćurak, Odsjek za hrvatski jezik i književnost – dvopredmetni studij
 • dr. sc. Luka Pejić, asistent, Odsjek za povijest
 • izv. prof. dr. sc. Davor Balić, Odsjek za filozofiju
 • izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović, Odsjek za psihologiju
 • prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, Odsjek za informacijske znanosti – jednopredmetni studij
 • prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković Odsjek za informacijske znanosti – dvopredmetni studij
 • izv. prof. dr. sc. Renata Jukić,  Odsjek za pedagogiju
 • doc. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić, Katedra za mađarski jezik i književnost
 • Joanna Michta, Katedra za zajedničke sadržaje
 • prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, Katedra za sociologiju

 

 Koordinatori ustrojbenih jedinica za znanost (22. listopada 2015.)

 • doc. dr. sc. Sonja Novak, Odsjek za njemački jezik i književnost
 • doc. dr. sc. Goran Schmidt, Odsjek za engleski jezik i književnost
 • doc. dr. sc. Maja Glušac, Odsjek za hrvatski jezik i književnost
 • doc. dr. sc. Domagoj Tomas, Odsjek za povijest
 • izv. prof. dr. sc. Željko Senković, Odsjek za filozofiju
 • doc. dr. sc. Dino Krupić, Odsjek za psihologiju
 • izv. prof. dr. sc. Anita Papić, Odsjek za informacijske znanosti
 • izv. prof. dr. sc. Marija Sablić, Odsjek za pedagogiju
 • prof. dr. sc. Zoltan Medve, Katedra za mađarski jezik i književnost
 • doc. dr. sc. Anita Dremel, Katedra za sociologiju
 • dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, Katedra za zajedničke sadržaje

 

Ispitno povjerenstvo za polaganje ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka (3. ožujka 2021.- 2. ožujka 2023.)

 • doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, predsjednica
 • doc. dr. sc. Maja Glušac, članica
 • doc. dr. sc. Silvija Čurak, članica
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov, zamjenska članica

 

Povjerenstvo za nastavu i studente (1. listopada 2017. – 30. rujna 2021.)

 • izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, v.d. prodekanica za nastavu i studente, predsjednica
 • (doc. dr. sc. Ana Jakopec, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje, zamjenica predsjednika)
 • Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur., tajnica Fakulteta, članica
 • (, zamjena)
 • Marijana Mlinarević, dipl. ing., stručna suradnica za studentska pitanja, članica
 • (Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin., voditelj Ureda za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja, zamjenik)
 • izv. prof. dr. sc. Marija Sablić, članica
 • (doc. dr. sc. Stephanie Jug, zamjenica članice)
 • Dominik Škarica, član
 • (Marko Vujeva, zamjenik člana)

 

Povjerenstvo za provođenje unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete u 2019.:

 1. izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek, predsjednica, predstavnica nastavnika (Odsjek za psihologiju)
 2. izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov, članica, predstavnica nastavnika (Odsjek za hrvatski jezik i književnost)
 3. izv. prof. dr. sc. Boris Badurina, član, predstavnik nastavnika (Odsjek za informacijske znanosti)
 4. dr. sc. Sara Kakuk, poslijedoktorandica, članica, predstavnica suradničkih zvanja (Odsjek za pedagogiju)
 5. dr. sc. Luka Pejić, asistent, član, predstavnik suradničkih zvanja (Odsjek za povijest)
 6. Valerija Kitin, stručna referentica, članica, predstavnica administrativnog osoblja (Ured za studente)
 7. Vanesa Topalović, prof., stručna suradnica za znanost, projekte i međunarodnu suradnju, članica, predstavnica administrativnog osoblja
 8. Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. public. admin., član, predstavnik administrativnog osoblja
 9. Silvija Mihaljević, prof., članica, predstavnica vanjskih dionika
 10. Valentina Galinec, članica, predstavnica studenata

 

Radna skupina za promidžbu Fakulteta

 • doc. dr. sc. Goran Milić, predsjednik
 • Ivana Duvnjak, asistentica
 • Ana Keglević, asistentica
 • dr. sc. Sanja Simel Pranjić, poslijedoktorandica
 • doc. dr. sc. Ana Lehocki – Samardžić
 • doc. dr. sc. Darko Lacović
 • Hrvoje Potlimbrzović, asistent
 • prof. dr. sc. Jakov Sabljić
 • Sergej Filipović, asistent
 • Juraj Jurlina, asistent

Povjerenstvo za Smotru Sveučilišta

 • izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan, predsjednik
 • Ivana Duvnjak, asistentica
 • Ana Keglević, asistentica
 • doc. dr. sc. Goran Milić
 • dr. sc. Senka Gazibara, poslijedoktorandica
 • Gabriela Dobsai, asistentica
 • doc. dr. sc. Darko Lacović
 • Hrvoje Potlimbrzović, asistent
 • dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica
 • Sergej Filipović, asistent
 • Juraj Jurlina, asistent

Povjerenstvo za upise na preddiplomske studije u akademskoj godini 2020./2021.

 • izv. prof. dr. sc. Leonard Pon, prodekan za nastavu i studente predsjednik / doc. dr. sc. Ana Jakopec, prodekanica za studijske progame i cjeloživotno učenje, zamjenica predsjednika
 • Marijana Mlinarević, dipl. ing., stručni suradnik za studentska pitanja, članica / Valerija Kitin, stručna referentica za studentsa pitanja, zamjenica
 • Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur., tajnica Fakulteta, članica /Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin., zamjenik

Povjerenstvo za upise na diplomske studije u akademskoj godini 2020./2021.

 • izv. prof. dr. sc. Leonard Pon, prodekan za nastavu i studente predsjednik / doc. dr. sc. Ana Jakopec, prodekanica za studijske progame i cjeloživotno učenje, zamjenica predsjednika
 • Marijana Mlinarević, dipl. ing., stručni suradnik za studentska pitanja, članica / Valerija Kitin, stručna referentica za studentsa pitanja, zamjenica
 • Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur., tajnica Fakulteta, članica / Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin., zamjenik