Sastav (Povjerenstvo, Kvaliteta)

1. listopada 2023. – 30. rujna 2026.  (Fakultetsko vijeće 30. rujna 2023.)

 • izv. prof. dr. se. Ivana Jozić, predsjednica
 • doc. dr. se. Ana Babić Čikeš, članica
 • izv. prof. dr. se. Anita Papić, članica
 • izv. prof. dr. se. Ana Mikić Čolić, članica
 • Ljiljana Pintarić, asistentica, članica
 • Mia Filipov, asistentica, članica
 • Damir Sekulić, asistent, član
 • Marijana Mlinarević, dipl.ing., članica
 • doc. dr.  se.  Dragana  Božić  Lenard, predstavnica vanjskih dionika, članica
 • Marija Viljušić, prof., predstavnica vanjskih dionika, članica
 • Izabela Jagačić, predstavnica studenata, članica
 • Luka Prpić, predstavnik studenata, član
 • Mihael Cojić, predstavnik studenata, član

Mandat članova iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju na znanstveno-nastavnim radnim mjestima, predstavnika suradnika na suradničkim radnim mjestima i predstavnika ostalih zaposlenika imenovanih u točki 2. od podtočke 1. do 10. ove Odluke traje tri godine od 1. listopada 20923. do 30. rujna 2026. godine, a od točke 11. do 13. ove Odluke traje dvije godine od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2025. godine.


4. srpnja 2021. – 3. srpnja 2024.  (Fakultetsko vijeće 25. lipnja 2021.)

 • izv. prof. dr. se. Ivana Jozić, predsjednica
 • doc. dr. se. Ana Babić Čikeš, članica
 • izv. prof. dr. se. Anita Papić, članica
 • izv. prof. dr. se. Ana Mikić Čolić, članica
 • Ljiljana Pintarić, asistentica, članica
 • Mia Filipov, asistentica, članica
 • Damir Sekulić, asistent, član
 • Marijana Mlinarević, dipl.ing., članica
 • doc. dr.  se.  Dragana  Božić  Lenard, predstavnica vanjskih dionika, članica
 • Marija Viljušić, prof., predstavnica vanjskih dionika, članica
 • Anđela Blažević, predstavnica studenata, članica
 • Denis Konjarević, predstavnik studenata, član
 • Antonio Stuhli, predstavnik studenata, član

Mandat članova imenovanih u točki 3. podtočki 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,12. i 13.ove Odluke traje tri godine, odnosno od 4. srpnja 2021. do 3. srpnja 2024.. Mandat članova imenovanih u točki 3. podtočki 9., 10., i 11. ove Odluke traje dvije godine, odnosno od 4. srpnja 2021. do 3. srpnja 2023. godine.


4. srpnja 2018. – 3. srpnja 2021.  (Fakultetsko vijeće – 4. srpnja 2018.)

 • doc. dr. sc. Ivana Jozić, predsjednica, predstavnica nastavnika
 • doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš, predstavnica nastavnika
 • doc. dr. sc. Anita Papić, predstavnica nastavnika
 • doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, predstavnica nastavnika
 • Ljiljana Pintarić, asistentica, predstavnica asistenata
 • Luka Pejić, predstavnik asistenata
 • Sara Kakuk, asistentica, predstavnica asistenata
 • Gordana Gašo, predstavnica administrativnog osoblja*
 • Vedran Domjanović, predstavnik studenata***
 • Darija Marić, predstavnica studenata***
 • Ena Ravlić, predstavnica studenata***
 • Denis Detling, predstavnik vanjskih dionika**
 • Ivan Čelebić, prof., predstavnik vanjskih dionika**

Mandat predstavnika nastavnika, asistenata i vanjskih dionika traje od 4. srpnja 2018. do 3. srpnja 2021., a mandat predstavnika studenata traje od 4. srpnja 2018. do 3. srpnja 2020.  Mandat predstavnika nastavnika, asistenata i vanjskih dionika je tri (3) godine, a predstavnika studenata dvije (2) godine.


1. listopada 2015. – 4. srpnja 2018.  (Fakultetsko vijeće – 30. rujna 2015.)

 • doc. dr. sc. Ljubica Matek, predsjednica, predstavnica nastavnika
 • doc. dr. sc. Ivana Jozić, predstavnica nastavnika
 • doc. dr. sc. Dragica Dragun, predstavnica nastavnika
 • doc. dr. sc. Sanja Jukić, predstavnica nastavnika
 • dr. sc. Sanja Španja, poslijedoktorandica, predstavnica asistenata
 • Hrvoje potlimbrzović, predstavnik asistenata
 • doc. dr. sc. Domagoj Tomas, poslijedoktorand, predstavnik asistenata
 • Domagoj Lozić, predstavnik studenata***
 • Filip Debić, predstavnik studenata***
 • Ivana Jozinović, predstavnica studenata***
 • doc. dr. sc. Ljerka Hajncl, predstavnica vanjskih dionika**
 • Ivana Biljan, prof., predstavnica vanjskih dionika**
 • dr. sc. Vesna Radičević, predstavnica administrativnog osoblja*

*Odluka Fakultetskog vijeća od 25. veljače 2014.
**dr. sc. Marini Vinaj i mr. sc. Danijelu Jelašu 31. ožujka 2016. ističe mandat, te Odlukom Fakultetskog vijeća od 30. ožujka 2016. imenuju se doc. dr. sc. Ljerka Hajncl i Ivana Biljan, prof. za predstavnike vanjskih dionika

***Odluka Fakultetskog vijeća od 7. ožujka 2018.

Mandat predstavnika nastavnika i asistenata traje od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2018., mandat predstavnika studenata traje od 1. listopada 2015. do 30 studenoga 2017., a mandat predstavnika vanjskih dionika traje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2019.

Mandat predstavnika nastavnika i asistenata je tri (3) godine, a predstavnika studenata i vanjskih dionika dvije (2) godine.


1.  travnja 2012. – 30. rujna 2015. (Fakultetsko vijeće – 28. ožujka 2012.)

 • doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, predsjednica, predstavnica nastavnika***
 • prof. dr. sc. Milovan Tatarin, predstavnik nastavnika
 • prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predstavnica nastavnika
 • dr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata***
 • doc. dr. sc. Ivana Jozić, predstavnica nastavnika
 • dr. sc. Sanja Španja, poslijedoktorandiica, predstavnica asistenata
 • dr. sc. Ana Kurtović, poslijedoktorandica, predstavnica asistenata**
 • Maja Bungić, predstavnica studenata*,***
 • Mirjana Foro, predstavnica studenata*
 • Zvonimir Glavaš, predstavnica studenata*
 • dr. sc. Marina Vinaj, predstavnica vanjskih dionika
 • mr. sc. Danijel Jelaš, predstavnik vanjskih dionika
 • Đurđica Ivković, dipl. iur., predstavnica administrativnog osoblja**

*Odluka Fakultetskog vijeća od 30. listopada 2013. razrješavaju se članstva Maja Bungić (predstavnica studenata), Mirjana Foro (predstavnica studenata) i Zvonimir Glavaš (predstavnik studenata), a za nove članove imenuju se Tomislav Ručević, Anja Kit i Dunja Cvjetićanin.

** Odluka Fakultetskog vijeća od 26. veljače 2014. razrješava se članstva Đurđica Ivković, dipl. iur., predstavnica administrativnog osoblja i imenuje se dr. sc. Vesna Radičević, predstavnica administrativnog osoblja; razrješava se članstva dr. sc. Ana Kurtović poslijedoktorandica, predstavnica asistenatai imenuje se dr. sc. Ana Lehocki Samardžić (predstavnik asistenata) na mjesto članice

*** Odluka Fakultetskog vijeća od 24. rujna 2014. predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, predstavnica nastavnika razrješuje se funkcije i za novu predsjednicu imenuje se dr. sc. Ljubica Matek, a za novog člana Povjerenstva imenuje se izv. prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač (predstavnika nastavnika); Tomislav Ručević (predstavnik studenata) razrješuje se članstva i imenuje se Gabrijela Crnjak (predstavnik studenata)


 1. travnja 2011. – 29. veljače 2012. (Fakultetsko vijeće – 30. ožujka 2011.)

 • izv. prof. dr. sc. Ružica Pšihistal, predsjednica, predstavnica nastavnika
 • doc. dr. sc. Vladimir Karabalić, predstavnik nastavnika **
 • izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predstavnica nastavnika
 • doc. dr. sc. Borislav Berić, predstavnik nastavnika
 • Ivan Stublić, predstavnik asistenata
 • Valerija Križanić, predstavnica asistenata
 • doc. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, predstavnica nastavnika *
 • Ivana Šutalo, predstavnica studenata
 • Marko Bagić, predstavnik studenata
 • Kristina Krulić, predstavnica studenata
 • mr. sc. Marina Vinaj, predstavnica vanjskih dionika
 • Vlasta Knežević, prof., predstavnica vanjskih dionika
 • doc. dr. sc. Vesna Bagarić, prodekanica za nastavu
 • Vlado Fotak, dipl. pravnik, tajnik Fakulteta
 • Đurđica Ivković, dipl. pravnica, voditeljica Ureda za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja

*Odlukom Fakultetskog vijeća od 30. studenoga 2011. doc. dr. sc. Višnja Pavičić Takač razrješuje se članstva i imenuje se Sanja Španja (predstavnica asistenata)
**Odlukom Fakultetskog vijeća od 25. siječnja 2012. doc. dr. sc. Vladimir Karabalić se razrješuje članstva i imenuje se dr. sc. Ivana Jozić (predstavnica nastavnika)


1. prosinca 2009. – 30. ožujka 2011. (Fakultetsko vijeće – 25. studenoga 2009.)

 • doc. dr. sc. Vesna Bagarić, prodekanica za nastavu – predsjednica, predstavnica nastavnika
 • izv. prof. dr.sc. Damir Hasenay, prodekan za stud.prog. i studente, predstavnik nastavnika
 • izv. prof. dr. sc. Marija Omazić, prodekanica za znanost, predstavnica nastavnika
 • doc. dr. sc. Ružica Pšihistal, predstavnica nastavnika
 • Denis Pavić, asistent, predstavnik asistenata
 • Valerija Križanić, asistentica, predstavnica asistenata
 • Đurđica Ivković, dipl. pravnica, voditeljica ureda za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja
 • Vlado Fotak, dipl. pravnik, tajnik Fakulteta
 • Kristina Krulić, predstavnik studenata

30. listopada 2008. – 30. studenoga 2009. (Fakultetsko vijeće – 29. listopada 2008.)

 • doc. dr. sc. Vesna Bagarić, predsjednica,
 • doc. dr. sc. Višnja Pavičić, član,
 • doc. dr. sc. Ružica Pšihistal, član,
 • mr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, asistentica, član,
 • Valerija Križanić, asitentica, član,
 • Đurđica Ivković, dipl. pravnica, član
 • Ivan Smolčić, predstavnik studenata, član.

25. listopada 2007. – 29. listopada 2008. (Fakultetsko vijeće – 24. listopada 2007.)

 • doc. dr. sc. Kornelija Petr, prodekanica, predsjednica,
 • doc. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, prodekanica, član
 • dr. sc. Vesna Bagarić, viša asistentica, član
 • Đurđica Ivković, dipl. pravnica, član
 • Ivan Smolčić, predstavnik studenata, član.

26. listopada 2006. – 24. listopada 2007. (Fakultetsko vijeće – 25. listopada 2006.)

 • prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, predsjednica
 • mr. sc. Vesna Bagarić, asistentica, članica
 • doc. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, članica
 • Monika Lovrinčević, predstavnica studenata, članica
 • Vlado Fotak, dipl. pravnik, član

16. siječnja 2006. – 25. listopada 2006. (Odluka dekanice od 16. siječnja 2006.)

 • doc. dr. sc. Višnja Pavičić, predsjednica
 • Vlado Fotak, dipl. pravnik, član
 • prof. dr. sc. Nada Babić, članica, predstavnica nastavnika
 • mr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović, predstavnica asistenata, članica
 • Monika Lovrinčević, predstavnica studenata, članica