Sastav (Povjerenstvo, Kvaliteta)

4. srpnja 2021. – 3. srpnja 2024.  

prof. dr. se. Ivana Jozić, predstavnica nastavnika, predsjednica

dr. se. Ana Babić Cikeš, predstavnica nastavnika, članica

prof. dr. se. Anita Papić, predstavnica nastavnika, članica

dr. se. Ana Mikić Colić, predstavnica nastavnika, članica

Ljiljana Pintarić, predstavnica asistenata), članica

Mia Filipov, predstavnica asistenata, članica

Damir Sekulić, predstavnik asistenata, član

Marijana Mlinarević, predstavnica administrativnog osoblja, članica

Anđela Blažević, predstavnica studenata, članica

Denis Konjarević, predstavnik studenata, član

Marija Vrbešić, predstavnica studenata, članica

dr.  se.  Dragana  Božić  Lenard,  Fakultet elektrotehnike,  računarstva  i informacijskih tehnologija Osijek, predstavnica vanjskih dionika, član

Marija Viljušić, prof., stalni sudski tumač za njemački i engleski jezik, predstavnica vanjskih dionika, članica.

Mandat članova imenovanih u točki 3. podtočki 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12. i 13. ove Odluke traje tri godine, odnosno od 4. srpnja 2021. do 3. srpnja 2024. godine.

Mandat članova imenovanih u točki 3. podtočki 9., 10. i 11. ove Odluke traje dvije godine, odnosno od 4. srpnja 2021. do 3. srpnja 2023. godine.


 

4. srpnja 2018. – 3. srpnja 2021.  (Fakultetsko vijeće – 4. srpnja 2018.)

doc. dr. sc. Ivana Jozić, predsjednica, predstavnica nastavnika

doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš, predstavnica nastavnika

doc. dr. sc. Anita Papić, predstavnica nastavnika

doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, predstavnica nastavnika

Ljiljana Pintarić, asistentica, predstavnica asistenata

Luka Pejić, predstavnik asistenata

Sara Kakuk, asistentica, predstavnica asistenata

Gordana Gašo, predstavnica administrativnog osoblja*

Vedran Domjanović, predstavnik studenata***

Darija Marić, predstavnica studenata***

Ena Ravlić, predstavnica studenata***

Denis Detling, predstavnik vanjskih dionika**

Ivan Čelebić, prof., predstavnik vanjskih dionika**

Mandat predstavnika nastavnika, asistenata i vanjskih dionika traje od 4. srpnja 2018. do 3. srpnja 2021., a mandat predstavnika studenata traje od 4. srpnja 2018. do 3. srpnja 2020.

Mandat predstavnika nastavnika, asistenata i vanjskih dionika je tri (3) godine, a predstavnika studenata dvije (2) godine.


1. listopada 2015. – 4. srpnja 2018.  (Fakultetsko vijeće – 30. rujna 2015.)

doc. dr. sc. Ljubica Matek, predsjednica, predstavnica nastavnika

doc. dr. sc. Ivana Jozić, predstavnica nastavnika

doc. dr. sc. Dragica Dragun, predstavnica nastavnika

doc. dr. sc. Sanja Jukić, predstavnica nastavnika

dr. sc. Sanja Španja, poslijedoktorandica, predstavnica asistenata

Hrvoje potlimbrzović, predstavnik asistenata

doc. dr. sc. Domagoj Tomas, poslijedoktorand, predstavnik asistenata

Domagoj Lozić, predstavnik studenata***

Filip Debić, predstavnik studenata***

Ivana Jozinović, predstavnica studenata***

doc. dr. sc. Ljerka Hajncl, predstavnica vanjskih dionika**

Ivana Biljan, prof., predstavnica vanjskih dionika**

dr. sc. Vesna Radičević, predstavnica administrativnog osoblja*

*Odluka Fakultetskog vijeća od 25. veljače 2014.
**dr. sc. Marini Vinaj i mr. sc. Danijelu Jelašu 31. ožujka 2016. ističe mandat, te Odlukom Fakultetskog vijeća od 30. ožujka 2016. imenuju se doc. dr. sc. Ljerka Hajncl i Ivana Biljan, prof. za predstavnike vanjskih dionika

***Odluka Fakultetskog vijeća od 7. ožujka 2018.

Mandat predstavnika nastavnika i asistenata traje od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2018., mandat predstavnika studenata traje od 1. listopada 2015. do 30 studenoga 2017., a mandat predstavnika vanjskih dionika traje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2019.

Mandat predstavnika nastavnika i asistenata je tri (3) godine, a predstavnika studenata i vanjskih dionika dvije (2) godine.


1.  travnja 2012. – 30. rujna 2015. (Fakultetsko vijeće – 28. ožujka 2012.)

doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, predsjednica, predstavnica nastavnika***

prof. dr. sc. Milovan Tatarin, predstavnik nastavnika

prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predstavnica nastavnika

dr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata***

doc. dr. sc. Ivana Jozić, predstavnica nastavnika

dr. sc. Sanja Španja, poslijedoktorandiica, predstavnica asistenata

dr. sc. Ana Kurtović, poslijedoktorandica, predstavnica asistenata**

Maja Bungić, predstavnica studenata*,***

Mirjana Foro, predstavnica studenata*

Zvonimir Glavaš, predstavnica studenata*

dr. sc. Marina Vinaj, predstavnica vanjskih dionika

mr. sc. Danijel Jelaš, predstavnik vanjskih dionika

Đurđica Ivković, dipl. iur., predstavnica administrativnog osoblja**

*Odluka Fakultetskog vijeća od 30. listopada 2013. razrješavaju se članstva Maja Bungić (predstavnica studenata), Mirjana Foro (predstavnica studenata) i Zvonimir Glavaš (predstavnik studenata), a za nove članove imenuju se Tomislav Ručević, Anja Kit i Dunja Cvjetićanin.

** Odluka Fakultetskog vijeća od 26. veljače 2014. razrješava se članstva Đurđica Ivković, dipl. iur., predstavnica administrativnog osoblja i imenuje se dr. sc. Vesna Radičević, predstavnica administrativnog osoblja; razrješava se članstva dr. sc. Ana Kurtović poslijedoktorandica, predstavnica asistenatai imenuje se dr. sc. Ana Lehocki Samardžić (predstavnik asistenata) na mjesto članice

*** Odluka Fakultetskog vijeća od 24. rujna 2014. predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, predstavnica nastavnika razrješuje se funkcije i za novu predsjednicu imenuje se dr. sc. Ljubica Matek, a za novog člana Povjerenstva imenuje se izv. prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač (predstavnika nastavnika); Tomislav Ručević (predstavnik studenata) razrješuje se članstva i imenuje se Gabrijela Crnjak (predstavnik studenata)


 1. travnja 2011. – 29. veljače 2012. (Fakultetsko vijeće – 30. ožujka 2011.)

izv. prof. dr. sc. Ružica Pšihistal, predsjednica, predstavnica nastavnika

doc. dr. sc. Vladimir Karabalić, predstavnik nastavnika **

izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predstavnica nastavnika

doc. dr. sc. Borislav Berić, predstavnik nastavnika

Ivan Stublić, predstavnik asistenata

Valerija Križanić, predstavnica asistenata

doc. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, predstavnica nastavnika *

Ivana Šutalo, predstavnica studenata

Marko Bagić, predstavnik studenata

Kristina Krulić, predstavnica studenata

mr. sc. Marina Vinaj, predstavnica vanjskih dionika

Vlasta Knežević, prof., predstavnica vanjskih dionika

doc. dr. sc. Vesna Bagarić, prodekanica za nastavu

Vlado Fotak, dipl. pravnik, tajnik Fakulteta

Đurđica Ivković, dipl. pravnica, voditeljica Ureda za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja

*Odlukom Fakultetskog vijeća od 30. studenoga 2011. doc. dr. sc. Višnja Pavičić Takač razrješuje se članstva i imenuje se Sanja Španja (predstavnica asistenata)
**Odlukom Fakultetskog vijeća od 25. siječnja 2012. doc. dr. sc. Vladimir Karabalić se razrješuje članstva i imenuje se dr. sc. Ivana Jozić (predstavnica nastavnika)


1. prosinca 2009. – 30. ožujka 2011. (Fakultetsko vijeće – 25. studenoga 2009.)

doc. dr. sc. Vesna Bagarić, prodekanica za nastavu – predsjednica, predstavnica nastavnika

izv. prof. dr.sc. Damir Hasenay, prodekan za stud.prog. i studente, predstavnik nastavnika

izv. prof. dr. sc. Marija Omazić, prodekanica za znanost, predstavnica nastavnika

doc. dr. sc. Ružica Pšihistal, predstavnica nastavnika

Denis Pavić, asistent, predstavnik asistenata

Valerija Križanić, asistentica, predstavnica asistenata

Đurđica Ivković, dipl. pravnica, voditeljica ureda za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja

Vlado Fotak, dipl. pravnik, tajnik Fakulteta

Kristina Krulić, predstavnik studenata


30. listopada 2008. – 30. studenoga 2009. (Fakultetsko vijeće – 29. listopada 2008.)

doc. dr. sc. Vesna Bagarić, predsjednica,

doc. dr. sc. Višnja Pavičić, član,

doc. dr. sc. Ružica Pšihistal, član,

mr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, asistentica, član,

Valerija Križanić, asitentica, član,

Đurđica Ivković, dipl. pravnica, član

Ivan Smolčić, predstavnik studenata, član.


25. listopada 2007. – 29. listopada 2008. (Fakultetsko vijeće – 24. listopada 2007.)

doc. dr. sc. Kornelija Petr, prodekanica, predsjednica,

doc. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, prodekanica, član

dr. sc. Vesna Bagarić, viša asistentica, član

Đurđica Ivković, dipl. pravnica, član

Ivan Smolčić, predstavnik studenata, član.


26. listopada 2006. – 24. listopada 2007. (Fakultetsko vijeće – 25. listopada 2006.)

prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, predsjednica

mr. sc. Vesna Bagarić, asistentica, članica

doc. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, članica

Monika Lovrinčević, predstavnica studenata, članica

Vlado Fotak, dipl. pravnik, član


16. siječnja 2006. – 25. listopada 2006. (Odluka dekanice od 16. siječnja 2006.)

doc. dr. sc. Višnja Pavičić, predsjednica

Vlado Fotak, dipl. pravnik, član

prof. dr. sc. Nada Babić, članica, predstavnica nastavnika

mr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović, predstavnica asistenata, članica

Monika Lovrinčević, predstavnica studenata, članica