Telefon (interni): 4711

Telefon (direktni): 494-711

Ana Werkmann Horvat

doc. dr. sc.

docent

Odsjek: ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

E-mail: awerkmannhorvat@ffos.hr

MB znanstvenika: 370545

Područje znanosti: Humanističke znanosti

Ana Werkmann Horvat diplomirala je hrvatski i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2011. Nakon toga upisuje magistarski studij lingvistike na Sveučilištu u Ottawi, a nakon toga i doktorski studij lingvistike na Sveučilištu u Oxfordu. Nakon doktorata radi kao poslijedoktorandica na projektu Creative Multilingualism na Sveučilištu u Oxfordu, a potom i kao postdoktorandica na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Trenutno radi kao docentica na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. 

Njezina su šira područja interesa psiholingvistika i semantika, a u svom istraživačkom radu bavila se glagolskim strukturama, figurativnim jezikom, višejezičnošću i mnogim drugim temama.

Više detalja o publikacijama i istraživanjima možete pronaći ovdje: https://awerkmann.wixsite.com/ana-werkmann-horvat