Telefon (interni): 4696

Telefon (direktni): 494-696

Anita Papić

izv. prof. dr. sc.

izvanredni profesor

Odsjek: ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

E-mail: apapic@ffos.hr

MB znanstvenika: 304123

Područje znanosti: Društvene znanosti

Rođena je u Osijeku. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Osijeku. Diplomski studij završava 2004. godine na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (današnji Fakultet primijenjene matematike i informatike) i stječe zvanje profesorice matematike i informatike (magistre edukacije matematike i informatike). Tijekom cijelog dodiplomskog obrazovanja primala je stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za visoki prosjek ocjena tijekom studija. Upisuje znanstveni poslijediplomski studij Informacijskih znanosti 2004. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je 2009. godine magistrirala s temom „Kompetencije nastavnika za inovativnu primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju” te je time stekla akademski stupanj magistrice znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija. Upisuje znanstveni poslijediplomski studij Informacijskih znanosti Društvo znanja i prijenos informacija na Sveučilištu u Zadru 2009. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Modeli konvergencije e-usluga visokoškolskih knjižnica i sustava za upravljanje učenjem” obranila je 2012. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivanke Stričević (Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu) i komentorstvom prof. dr. sc. Gorana Bubaša (Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu) te je time stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija. U 2017. godini bila je na usavršavanju u okviru Erasmus+ programa mobilnosti nastavnog osoblja na European Summer School for Scientometrics na Humboldt-Universität zu Berlin u Njemačkoj. Sudjelovala je na nekoliko znanstvenih i stručnih projekata, a trenutno je sudionica Erasmus+ projekta  DECriS – Digital Education for Crisis Situations: Times When There is no Alternative (2020-1-HR01-KA226-HE-094685).