izv. prof. dr. sc. Boris Bosančić

Soba: 81

Telefon (interni): 4695

Telefon (direktni): 494-695

Boris Bosančić

izv. prof. dr. sc.

izvanredni profesor

Odsjek: ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

E-mail: bbosancic@ffos.hr

MB znanstvenika: 275542

Područje znanosti: Društvene znanosti

Boris Bosančić diplomirao je na strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 1996. Od 1998. do 2001. radi u tvornici „Đuro Đaković“ kao inženjer održavanja. U Gradskoj knjižnici Slavonski Brod zapošljava se 2001. Iste godine upisuje Izvanredni studij bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji završava 2003. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009., a doktorirao na Sveučilištu u Zadru 2011. Od 2005. radi na Filozofskom fakultetu u Osijeku i danas je u zvanju izvanrednog profesora.

U svom znanstveno-istraživačkom radu prvotno je okrenut praktičnoj primjeni teorijskih znanja u okviru knjižnične i informacijske znanosti u području digitalnih knjižnica, digitalnih repozitorija i alata za e-obrazovanje. U tom periodu objavljuje radove na temu označiteljskih jezika, metapodataka i online učenja.

Glavno područje njegovog interesa danas vezano je uz pojam informacije i srodne pojmove podatka i znanja s povijesnog, epistemološkog, društvenog i tehnološkog aspekta. U posljednje vrijeme započinje s objavljivanjem filozofskih i znanstvenih radova na temu filozofije znanosti i epistemologije s naglaskom na epistemološku ulogu pojmova podatka, informacije i znanja u procesu stjecanja znanja i komunikacijskom procesu. Posebno je zainteresiran za razvoj semantičkog weba, tehnologija povezanih podataka (engl. linked data) i općenito, mogućnosti strojnog razumijevanja i umjetne inteligencije.

Znanstvene teme koje ga zaokupljaju obradio je u literarnoj formi u romanu U zemlji Plavog noja objavljenom 2015. u Nakladi Breza. Sklonost filozofskom promišljanju teorijskih osnova informacijskih znanosti, odvela ga je promišljanju uloge znanosti u cjelini i općenito filozofiji. Filozofsku knjigu (Post)ničeancije: nesuvremena razmatranja jednog ničeanca u izdanju TIM Pressa, posvećenu njemačkom filozofu Friedrichu Nietzscheu, objavio je 2021. U 2022. očekuje se izlazak i njegove znanstvene knjige Informacija u teoriji u izdanju Naklade Ljevak.