Soba: 79

Telefon (interni): 4691

Telefon (direktni): 494-691

Domagoj Tomas

doc. dr. sc.

docent

Odsjek: ODSJEK ZA POVIJEST

E-mail: dtomas@ffos.hr

MB znanstvenika: 334433

Područje znanosti: Humanističke znanosti

Domagoj Tomas (Osijek, 1987.). Preddiplomski i diplomski studij povijesti i hrvatskoga jezika i književnosti završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Doktorirao je 2016. na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je u zvanju docenta na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Osijeku, gdje izvodi nastavu na kolegijima iz moderne i suvremene povijesti. Kao priređivač objavio je knjigu Pet redaka: rimski dnevnik svećenika Ivana Tomasa 1943. – 1944. (2014.) te knjigu Pjesma gladi: život i djelo Ilije Glavote (1891. – 1916.) (2016., u suradnji s Kristinom Malbašić). Objavio je autorske monografije: Apostolska administratura za sjevernu Slavoniju i Baranju (1923. – 1972.) (2018.) i Ideologija, krivnja i odmazda. Vlaho Lovrić i (dis)kontinuiteti prve polovice 20. stoljeća (2021.). Sudjelovao je s izlaganjima na mnogim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te je objavio niz znanstvenih i stručnih članaka u različitim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova. U sklopu programa Erasmus+ mobilnosti boravio je na Sveučilištu u Pečuhu (2014./2015., ljetni semestar) te je iskoristio Tempus stipendiju mađarske vlade za sudjelovanje na Ljetnoj školi mađarskoga jezika i kulture na Sveučilištu u Pečuhu (2017.). U sklopu stručnoga usavršavanja programa Erasmus+ mobilnosti proveo je tjedan dana na Katoličkom sveučilištu u Ružomberoku (2018./2019.) te na Masarykovom sveučilištu u Brnu (2021./2022.). Član je Ogranka Matice hrvatske u Osijeku i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti. Područje njegova znanstvenoga interesa obuhvaćaju teme iz intelektualne povijesti 20. st., crkveno-državnih odnosa u 20. st., hrvatskoga iseljeništva u razdoblju Hladnoga rata i lokalne povijesti.