Soba: 79

Telefon (interni): 4691

Telefon (direktni): 494-691

Luka Pejić

dr. sc.

viši asistent

Odsjek: ODSJEK ZA POVIJEST

E-mail: lpejic@ffos.hr

MB znanstvenika: 347856

Područje znanosti: Humanističke znanosti

Luka Pejić (Osijek, 1987.) diplomirao je povijest i engleski jezik i književnost na osječkom Filozofskom fakultetu. Tijekom studija uredio je prva tri broja časopisa Essehist, stručne publikacije namijenjene studentima povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti. Doktorirao je 2019. godine na poslijediplomskom studiju Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radi kao poslijedoktorand na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku. Stručno se usavršavao na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu (2011.) te na International Institute of Social History u Amsterdamu (2021.). Autor je više znanstvenih radova i monografije Historija klasičnog anarhizma u Hrvatskoj – fragmenti subverzije (2016.). Suurednik je zbornika Michel Foucault: moć ideja (2014.), Reformacija u Europi i njezini odjeci: povodom 500. obljetnice Lutherovih teza (2019.) te Mikrohistorija. Pola stoljeća inovacija (2021.). Prevodi historiografske radove s engleskog jezika, a na hrvatski je preveo i knjigu Banditi (Naklada Ljevak, 2023.) britanskog povjesničara Erica Hobsbawma. Redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Bio je voditelj znanstveno-istraživačkog projekta "Društva i bolesti: odgovori na zdravstvene krize u modernoj i suvremenoj povijesti" (2022. – 2023.). Na matičnom fakultetu organizirao je brojna popularno-znanstvena događanja (tribine, okrugli stolovi itd.). Održao je niz javnih predavanja iz sociohistorijske domene. Suosnivač je Mikrohistorijske radionice pri Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije. Član je Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti te Centra za sjevernoameričke studije na Filozofskom fakultetu Osijek. Uže područje znanstvenog interesa: socijalna historija 19. stoljeća, povijest marginalnih društvenih skupina, kriminaliteta i radničkog pokreta na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće.

  Academia.edu