Soba: 73

Telefon (interni): 4688

Telefon (direktni): 494-688

Mia Filipov

dr. sc.

asistent

Odsjek: ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

E-mail: mfilipov@ffos.hr

Područje znanosti: Društvene znanosti

MB znanstvenika: 399845

CRORIS

ResearchGate

Google Znalac

 

Obrazovanje

2018. – 2023. | Filozofski fakultet Osijek, poslijediplomski doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole (prosjek ocjena 5,0)
2016. – 2018. | Filozofski fakultet Osijek, diplomski studij hrvatskoga jezika (nastavnički smjer) i književnosti i pedagogije (prosjek ocjena 4,90)
2013. – 2016. | Filozofski fakultet Osijek, preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i pedagogije (prosjek ocjena 4,68)
2009. – 2013. | Jezična gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci
2001. – 2009. | Osnovna škola Ivana Mažuranića Vinkovci
2001. – 2011. | Škola stranih jezika Linguapax Vinkovci (diploma FCE i državna diploma (stupanj C1) o poznavanju engleskog jezika)

 

Profesionalno iskustvo

10. svibnja 2023. – danas | Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Osijek, asistentica
9. studenog 2020. – 9. svibnja 2023. | Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Osijek, doktorandica na projektu Razvoj karijera mladih istraživača (DOK-2020-01)
24. rujna 2018. – 8. studenog 2020. | Osnovna škola Josipa Kozarca Vinkovci, radno mjesto defektologa
27. siječnja 2020. – 8. studenog 2020. | Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci, radno mjesto nastavnice pedagoške skupine predmeta
11. rujna 2018. – 1. lipnja 2019. | Centar znanja d.o.o. Vinkovci, radno mjesto nastavnice hrvatskoga i engleskog jezika (honorarno)

 

Članstvo u profesionalnim udruženjima

ATEE (Association for Teacher Education in Europe)
CARN (Collaborative Action Research Network)

 

Članstvo u povjerenstvima i centrima Filozofskog fakulteta Osijek

Povjerenstvo za osiguravanje i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja
Povjerenstvo za provođenje unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete
Etičko povjerenstvo
Centar za interdisciplinarna istraživanja

 

Nagrade

Priznanje za izvrsnu ocjenu u jedinstvenoj sveučilišnoj studentskoj anketi za ak. god. 2022./2023. (2024.)
Pohvala za izvannastavne aktivnosti (2017.)
Velika pohvala (magna cum laude) za završen preddiplomski studij (2016.)
Rektorova nagrada za izvrstan interaktivni i intermedijalni rad Pisma sljubljena u potenciji (2015.)

 

Objavljeni radovi

 1. Filipov, M., i Meštrović, O. (2023). Pupils' perspective on video-based classroom research. U L. Daniela (ur.), Human, Technologies and Quality of Education, 2023. Proceedings of Scientific Papers (str. 244-253). University of Latvia, Riga. https://doi.org/10.22364/htqe.2023.18
 2. Jukić Matić, Lj., Filipov, M., i Moslavac Bičvić, D. (2023). Challenges in the implementation of differentiated instruction in mathematics classroom. U S. Inayatullah, S. Dubovicki, i A. Bilić (ur.), Didactic challenges IV: Futures studies in education (str. 673–684). Josip Juraj Strossmayer University of Osijek; Faculty of Education, Osijek.
 3. Filipov, M., Mikulić, K., Mustač, L., Siladić, I., Šteković, T., Šveger, E., i Užarević, Đ. (2022). Online suradničko akcijsko istraživanje: domišljati pokušaj ili održiva praksa? U A. Zovko, N. Vukelić, i I. Miočić (ur.), Prema postpandemijskom obrazovanju – kako osnažiti sustav odgoja i obrazovanja? (str. 395-414). Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka.
 4. Filipov, M., i Liščić, D. (2022). Kolektivna učiteljska učinkovitost kao odlika kulture škole usmjerene na unaprjeđenje. Acta Iadertina, 19(2), 187–204. https://doi.org/10.15291/ai.4104
 5. Mikulić, M., Filipov, M., i Liščić, D. (2022). Učeničkim projektom do diferencijacije u nastavi matematike. Matematika i škola, 24(116), 3–12.
 6. Filipov, M. (2022). Stručno usavršavanje učitelja temeljeno na videozapisima nastave. U M. Sablić, S. Žižanović, i A. Mirosavljević (ur.), Kultura suvremene škole. Zbornik radova Prvog znanstvenog kolokvija Poslijediplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i kultura suvremene škole (str. 77–91). Filozofski fakultet Osijek.
 7. Jukić Matić, Lj., Filipov, M., i Šustek, I. (2021). Učinkovita povratna informacija u nastavi matematike. Matematika i škola, 23(112), 51–56.
 8. Jukić Matić, Lj., Moslavac Bičvić, D., i Filipov, M. (2020). Characteristics of effective teaching of mathematics. Pedagoška obzorja, 35(3–4), 19–37.
 9. Filipov, M., i Bognar, B. (2020). Improving the quality of biology and mathematics teaching through action research. U S. Žižanović, S. Simel Pranjić, i B. Bognar (ur.), CARN Bulletin 23 (str. 26–32). Manchester Metropolitan University, Collaborative Action Research Network.
 10. Bognar, B., i Filipov, M. (2020). Online stručno usavršavanje: Važan uvjet uspješne nastave na daljinu. U A. Kolak, i I. Markić (ur.), Školovanje od kuće i nastava na daljinu u vrijeme HR-COVID-19 (str. 203–239). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru i Hrvatsko pedagogijsko društvo.
 11. Filipov, M., Glušac, M. (2019). Kakvu je ženu stvorio medijski diskurs? – imenovanje žena u medijima. U: M. Glušac, A. Mikić Čolić (ur.). Gramatikom kroz onomastiku (zbornik radova) (str. 65–82). Filozofski fakultet Osijek.
 12. Filipov, M. (2018). Harry Potter kao lik u popularnoj fantastičnoj književnosti. Aleph: studentski časopis za književnost, (23), 17–32.
 13. Filipov, M. (2016). Kritičko promišljanje nastave usmjerene na učenika na osnovnoškolskoj razini. U: R. Jukić, K. Bogatić, S. Gazibara, S. Pejaković, S. Simel, A. Varga, V. Campbell-Bar (ur.), Zbornik znanstvenih radova s Međunarodne znanstvene konferencije Globalne i lokalne perspektive pedagogije (str. 346–355). Filozofski Fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Sudjelovanja na skupovima

 1. sudjelovanje na međunarodnoj online znanstvenoj konferenciji ICT in Life sa suradničkim izlaganjem naslovljenim Creative use of AI tools in the classroom (Osijek, 17. svibnja 2024.)
 2. sudjelovanje na međunarodnoj online znanstvenoj konferenciji ICT in Life s izlaganjem naslovljenim Video use in teacher professional development: a literature review of some technical considerations (Osijek, 17. svibnja 2024.)
 3. suradničko vođenje radionice Emocionalna inteligencija kao most između fluidne i kristalizirane inteligencije na primjeru studenata i umirovljenika u sklopu Festivala znanosti na Filozofskom fakultetu Osijek (Osijek, 24. travnja 2024.)
 4. sudjelovanje na Trećem međunarodnom interdisciplinarnom kongresu Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Osijek »Društvo, znanost i umjetnost u (post)digitalnom dobu« (INTER_CON 2023.) s izlaganjem Razvoj profesionalne vizije kao sastavnice prilagodljive učiteljske stručnosti u stručnom usavršavanju uz primjenu videozapisa nastave (Osijek, 8. – 10. studenog 2023.)
 5. sudjelovanje na godišnjoj konferenciji udruženja Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Teacher education on the move sa suradničkim izlaganjem naslovljenim Perils of the culture of nice in video-based teacher professional development (Budimpešta, 27. – 30. kolovoza 2023.)
 6. sudjelovanje na 81. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Fakulteta za odgoj i obrazovanje, psihologiju i umjetnost Sveučilišta u Latviji Human, technologies and quality of education sa suradničkim izlaganjem naslovljenim Pupils’ perspective on video-based classroom research (online, 16. ožujka 2023.)
 7. sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Didactic Challenges IV: Futures Studies in Education sa suradničkim izlaganjem naslovljenim Challenges in the implementation of differentiated instruction in the mathematics classroom (Osijek, 26. – 27. svibnja 2022.)
 8. sudjelovanje na Osijek PhD Caféu u organizaciji Hrvatske zaklade za znanost, u okviru kojega je predstavljeno doktorsko istraživanje (Osijek, 9. svibnja 2022.)
 9. sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji ATEE 2022 Winter Conference i GCTE Multiplier Event: Teaching and Learning for an Inclusive, Interconnected World sa suradničkim izlaganjem naslovljenim How Can Research Project Results Help Improve University Practices? (Sestri Levante, Italija, 20. – 22. travnja 2022.)
 10. sudjelovanje na Doktorskoj rundi u sklopu Tjedna znanosti na Filozofskom fakultetu Osijek, u okviru koje je predstavljeno doktorsko istraživanje (Osijek, 9. veljače 2022.)
 11. sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Mreže akcijskih istraživača (CARN) CARNival: Raised Voices sa suradničkim izlaganjem naslovljenim Online professional development aimed at improving teaching practices (online, 8. listopada 2021.)
 12. sudjelovanje na Prvom znanstvenom kolokviju poslijediplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i kultura suvremene škole s izlaganjima naslovljenim Iskustva rada na projektu Hrvatske zaklade za znanost i Stručno usavršavanje učitelja temeljeno na videozapisima nastave (online, 4. – 5. lipnja 2021.)
 13. sudjelovanje na 79. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Fakulteta za odgoj i obrazovanje, psihologiju i umjetnost Sveučilišta u Latviji Teacher Education in Times of Uncertainty and Crisis sa suradničkim izlaganjem naslovljenim The Importance of Learning Flexibility: How COVID-19 Transformed Our Teacher Professional Development Programme (online, 19. veljače 2021.)
 14. sudjelovanje na znanstveno-stručnoj konferenciji Mreže akcijskih istraživača (CARN) Raised Voices sa suradničkim radom naslovljenim Professional development of biology and mathematics teachers (online, 24. listopada 2020.)
 15. sudjelovanje na znanstveno-stručnoj konferenciji COVID-19 – implikacije na odgoj i obrazovanje u Republici u okviru predstavljanja znanstvene monografije Homeschooling i nastava na daljinu u vrijeme HR-COVID-19, u kojoj je objavljen suradnički rad Online stručno usavršavanje: važan uvjet uspješne nastave na daljinu (online, 24. listopada 2020.)
 16. sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Didaktički izazovi III: didaktička retrospektiva i perspektiva – Kamo i kako dalje? sa suradničkim izlaganjem naslovljenim Nastava matematike usmjerena na učenika (Osijek, 16. – 17. svibnja 2019)
 17. sudjelovanje na ciklusu predavanja Otvoreni četvrtak Filozofskog fakulteta Osijek izlaganjem naslovljenim Iz povijesti i sadašnjosti hrvatskoga stripa: Zlatka who wants to live forever ili stilistička dekonstrukcija strip-albuma Zlatka Krešimira Zimonića (Osijek, 25. listopada 2018.)
 18. vođenje organizacije i sudjelovanje na simpoziju Alternativne pedagoške ideje i škole Udruge studenata pedagogije Filozofskoga fakulteta Osijek s izlaganjem naslovljenim Šumski vrtići u svjetlu nove paradigme suvremenoga djetinjstva (Osijek, 19. – 20. travnja 2018.)
 19. vođenje organizacije i sudjelovanje na simpoziju Fenomen obitelji u književnosti 20. stoljeća Studentskog književnog kluba Aleph Filozofskoga fakulteta Osijek s izlaganjem naslovljenim Simboličko-interakcionistički pristup obitelji u noveli Breza Slavka Kolara (Osijek, 1. – 2. lipnja 2017.)
 20. vođenje organizacije i sudjelovanje na Prvoj interdisciplinarnoj tribini studentskih udruga Filozofskog fakulteta Osijek suradničkim izlaganjem na temu (Ne)mogućnost ostvarivanja prava na život i smrt nakon narkomanske ovisnosti oprimjerena likovima iz romana Zeleni pas Nade Mihelčić i Mi djeca s kolodvora Zoo Christiane F. (Osijek, 16. ožujka 2017.)
 21. pomoć u organizaciji i sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Globalne i lokalne perspektive pedagogije s radom Kritičko promišljanje nastave usmjerene na učenika na osnovnoškolskoj razini (Osijek, 27. – 28. listopada 2016.)
 22. suradničko vođenje radionice Etika u znanosti i umjetnosti u sklopu Festivala znanosti na Filozofskom fakultetu Osijek (Osijek, 19. travnja 2016.)