izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić

Soba: 89, 21

Telefon (interni): 4707, 4648

Telefon (direktni): 494-707, 494-648