Soba: 77

Telefon (interni): 4689

Telefon (direktni): 494-689

Sanjica Faletar

prof. dr. sc. , trajni izbor

redoviti profesor

Odsjek: ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

E-mail: sfaletar@ffos.hr

MB znanstvenika: 256006

Područje znanosti: Društvene znanosti

Znanstveni interes Sanjice Faletar usmjeren je na problematiku knjižničnih usluga za društveno isključene skupine (npr. pripadnike nacionalnih manjina, zatvorenike, osobe oboljelih od Alzheimerove bolesti, osobe s teškoćama čitanja i disleksijom) i njihove informacijske potrebe i ponašanje, knjižničnu arhitekturu te obrazovanje u području informacijskih i komunikacijskih znanosti. Objavila je jednu monografsku znanstvenu publikaciju Knjižnična arhitektura: prostor, kultura, identitet (u suautorstvu s prof. dr. sc. Tatjanom Aparac-Jelušić) i više znanstvenih radova u relevantnim domaćim i stranim časopisima. Sudjelovala je na brojnim domaćim i stranim skupovima, s prihvaćenim i pozvanim izlaganjima. Ko-direktorica je međunarodne konferencije LIDA (Libraries in the Digital Age) koja se od 2000. godine organizira u suradnji s Odjelom za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Rutgers Sveučilišta iz SAD-a te aktivna članica sljedećih profesionalnih društava: Hrvatsko čitateljsko društvo (od 2005.), Hrvatsko knjižničarsko društvo (od 2001.) te Association for Information Science and Technology (od 2002.). Sudjelovala je ili još sudjeluje na više domaćih i četiri međunarodna znanstvena projekta (COST, Erasmus + itd.). Ak. godine 2016./2017. sudjelovala je u izvođenju nastave (predavanja i radionica iz kolegija Advances in Information Sciences) na The European Summer School on Information Science – ESSIS) koja se u okviru međunarodnog Erasmus + projekta eINFOSE održala u Katlenburgu, Njemačka (28. 8. do 1. 9. 2017.). Dobitnica je triju nagrada: Zaklade Ljerka Markić-Čučuković koja se dodjeljuje najboljim studentima knjižničarstva Sveučilišta u Zagrebu (2000.); Eva Verona koja se dodjeljuje mladim knjižničarima, članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke (2006.) te Nagradu za izvrsnost u znanosti (za područje društvenih znanosti) Filozofskog fakulteta Osijek (2021.).