Soba: 59

Telefon (interni): 4675

Telefon (direktni): 494-675

Sergej Filipović

dr. sc.

viši asistent

Odsjek: ODSJEK ZA POVIJEST

E-mail: sfilipovic@ffos.hr

MB znanstvenika: 359683

Područje znanosti: Humanističke znanosti

Sergej Filipović rođen je 1987. godine u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu u Osijeku diplomirao je 2011. povijest i pedagogiju, summa cum laude, dok je 2013. godine na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu završio Poslijediplomski specijalistički studij „Regionalne komparativne studije Srednje i Jugoistočne Europe“. Doktorirao je 2023. na Poslijediplomskom studiju moderne i suvremene hrvatske povijesti na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekao je u osnovnoj i srednjoj školi, a od 2016. zaposlen je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku. Dobitnik je više nagrada, pri čemu se izdvajaju prva nagrada za najbolji rad mladih povjesničara Instituta za hrvatsku povijest, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje te druga nagrada za najbolji esej o udžbenicima srednjovjekovne povijesti Instituta Georg Eckert. Autor je većeg broja znanstvenih i stručnih radova i sudionik više međunarodnih znanstvenih skupova. Znanstveni interesi uključuju metodiku nastave povijesti, povijest školstva, povijest svakodnevice, povijest sporta, povijest marginalnih društvenih skupina i povijest 19. i 20. st.

 

Academia.edu
ResearchGate