Pretraži imenik

Pretraga moguća po imenu, prezimenu, sobi, odsjeku i službi.

Svi A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
Ime Prezime Ured Lokal Telefon E-mail Odsjek Služba
Mario Brdar 94 4711 494-711 mbrdar@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Gabrijela Buljan 94 4711 494-711 gbuljan@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Tanja Gradečak 94a 4712 494-712 tgradeca@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Goran Milić 94 4711 494-711 gmilic@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Alma Vančura 95 4714 494-714 avancura@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Ljubica Matek 72 4685 494-685 lmatek@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Jasna Poljak Rehlicki 91 4735 494-735 jpoljak@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Sanja Runtić 91 4735 494-735 sruntic@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Jadranka Zlomislić 72 4685 494-685 jzlomislic@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Davor Balić 27a 4741 494-741 dbalic@ffos.hr Odsjek za filozofiju
Željko Senković 85 4699 494-699 zsenkovic@ffos.hr Odsjek za filozofiju
Martina Volarević 85 4699 494-699 mzezelj@ffos.hr Odsjek za filozofiju
Branimir Belaj 52 4673 494-673 bbelaj@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Ana Mikić Čolić 52 4673 494-673 amikic@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Goran Faletar 55 4731 494-731 gtanackovic@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Silvija Ćurak 41 4664 494-664 scurak@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Loretana Farkaš 37 lfarkas@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Ninočka Truck-Biljan 61 4676 494-676 ntruck@ffos.hr Katedra za zajedničke sadržaje
Milica Lukić 35 4668 494-668 mlukic@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Dubravka Brunčić 87 4703 494-703 dbruncic@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Marica Liović 90 4709 494-709 mgrigic@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Sanja Jukić 89, 21 4707, 4648 494-707, 494-648 sjukic@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Kristina Peternai Andrić 87 4704 494-704 kpeterna@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Ružica Pšihistal 77A 4720 494-720 rpsihistal@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Goran Rem 89 4707 494-707 grem@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Krešimir Šimić 8 4732 494-732 ksimic@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Zlata Šundalić 48 4668 494-668 zsundalic@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Milovan Tatarin 37 mtatarin@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Ivan Trojan 89, 18 4707; 4803 494-707; 494-803 itrojan@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Tina Varga Oswald 90 4709 494-709 tvarga@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Dragica Dragun 8 4732 494-732 ddragun@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Jakov Sabljić 90 4657 494-657 jsabljic@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Slađana Josipović Batorek 79 4691 494-691 sjosipovic@ffos.hr Odsjek za povijest
Melita Aleksa Varga 71 4684 494-684 maleksa@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Snježana Babić 97 4715 494-715 babic@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Vesna Bagarić Medve 71 4684 494-684 vbagaric@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Silvija Berkec 97 4715 494-715 sberkec@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Ivana Jozić 27 4653 494-653 ijozic@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Vladimir Karabalić 57 4674 494-674 vkarabalic@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Leonard Pon 57 4674 494-674 lpon@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Sanja Cimer Karaica 57 4674 494-674 scimer@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Boris Badurina 4695 031 494-695 badurina@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Hrvoje Lepeduš 65 4679 494-679 hlepedus@ffos.hr ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Sanjica Faletar 77 4689 494-689 sfaletar@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Milijana Mićunović 81 4696 494-696 mmicunov@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Zoran Velagić 92 4737 494-737 zvelagic@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Romana Čačija 95 4714 494-714 rcacija@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Draženka Molnar 69 4680 494-680 drazenka@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Marija Omazić 69 4680 494-680 momazic@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Višnja Pavičić Takač 69 4681 494-681 vpavicic@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Kristina Kiš Školska ulica 4 4660 494-660 kmitric@ffos.hr Knjižnica
Goran Schmidt 69 4680 494-680 gschmidt@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Blaženka Šoštarić 95 4714 494-714 bsostaric@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Vlatka Ivić 95 4714 494-714 vivic@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Sanda Ham 26 4651 494-651 sham@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Jadranka Mlikota 86 4701 494-701 jmlikota@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Vlasta Rišner 86 4702 494-702 vrisner@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Zlatko Đukić 88 4706 494-706 zdjukic@ffos.hr Odsjek za povijest
Boris Bosančić 81 4695 494-695 bbosancic@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Kornelija Petr Balog 29 4655 494-655 kpetr@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Damir Hasenay 77 4690 494-690 dhasenay@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Ivana Martinović 30 4723 494-723 imartinovic@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Snježana Stanarević Katavić 29 4656 494-656 sstanare@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Miroslav Katić 24 4634 494-634 kmirok@ffos.hr Ured (odjeljak) za informatiku i računalnu mrežu
Dubravka Kuna 61 4677 494-677 dkuna@ffos.hr Katedra za zajedničke sadržaje
Biljana Oklopčić 91, 21 4735; 4648 494-735; 494-648 boklopcic@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Mirna Varga 61 4676 494-676 mvarga@ffos.hr Katedra za zajedničke sadržaje
Mirko Lukaš 49 4729 494-729 mlukas@ffos.hr Odsjek za pedagogiju
Senka Žižanović 73 4688 494-688 sgazibara@ffos.hr Odsjek za pedagogiju
Žombor Labadi 43 4666 494-666 zlabadi@ffos.hr Katedra za mađarski jezik i književnost
Ana Babić Čikeš 80 4694 494-694 ababic@ffos.hr Odsjek za psihologiju
Valerija Križanić 83 4697 494-697 vkrizanic@ffos.hr Odsjek za psihologiju
Ana Kurtović 80 4694 494-694 akurtovi@ffos.hr Odsjek za psihologiju
Ivana Marčinko 80, 23 4693; 4650 494-693; 494-650 imarcinko@ffos.hr Odsjek za psihologiju
Damir Marinić 65 4679 494-679 dmarinic@ffos.hr Odsjek za psihologiju
Igor Josipović 88 4706 494-706 ijosipovic@ffos.hr Odsjek za povijest
Silvija Ručević 70 4683 494-683 srucevic@ffos.hr Odsjek za psihologiju
Daniela Šincek 70 4724 494-724 dsincek@ffos.hr Odsjek za psihologiju
Jasmina Tomašić Humer 80 4693 494-693 jtomasic@ffos.hr Odsjek za psihologiju
Dušanka Glavaš Opić 50 4670 494-670 dglavas@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Danijela Ozimec 50 4670 494-670 dozimec@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Snježana Vukelić 50 4670 494-670 svukelic@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Gordana Gašo Školska ulica 4 4678, 4654 494-678, 494-654 ggaso@ffos.hr Knjižnica
Bernardica Plaščak Školska ulica 4 4678, 4654 494-678, 494-654 bplascak@ffos.hr Knjižnica
Vesna Radičević Školska ulica 4 4678, 4654 494-678, 494-654 vradicev@ffos.hr Knjižnica
Domagoj Burazin 13 4633 494-633 dburazin@ffos.hr TAJNIŠTVO FAKULTETA
Vladimir Poličić 23 4719 494-719 vpolicic@ffos.hr Ured (odjeljak) za poslovne odnose i nabavu
Zoltan Juhas 24 4634 494-634 zoli@ffos.hr Ured (odjeljak) za informatiku i računalnu mrežu
Ivan Nećak 11 4727 494-727 inecak@ffos.hr Ured (pododsjek) za pravne i stručno-administrativne poslove u središnjoj službi
Jelena Lakuš 29 4655 494-655 jlakus@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Gabrijela Vrdoljak 83 4697 494-697 gpiri@ffos.hr Odsjek za psihologiju
Željko Beissmann 41 4710 494-710 zbeissmann@ffos.hr Katedra za zajedničke sadržaje
Marijan Krivak 14 4640 494-640 mkrivak@ffos.hr Odsjek za filozofiju
Ivana Mikulić 48 4672 494-672 ipepic@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Josipa Selthofer 92 4736 494-736 jselthofer@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Tomislav Jakopec 92 4737 494-737 tjakopec@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Gordana Dukić 30 4723 494-723 gdukic@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Ana Lehocki-Samardžić 43 4666 494-666 alehocki@ffos.hr Katedra za mađarski jezik i književnost
Sanja Španja 63 4718 494-718 sspanja@ffos.hr Odsjek za pedagogiju
Anita Papić 81 4696 494-696 apapic@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Gorka Vuletić 70 4724 494-724 gvuletic@ffos.hr Odsjek za psihologiju
Romana Vrbešić 22 4628 494-628 rvrbesic@ffos.hr Ured (odsjek) za stručne i administrativne poslove za organizaciju studija
Vesna Bjedov 45 4664 494-664 vbjedov@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Kristina Feldvari 29 4655 494-655 kfeldvari@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Renata Jukić 4718 494-718 rjukic@ffos.hr Odsjek za pedagogiju
Goran Livazović 73 4688 494-688 glivazovic@ffos.hr Odsjek za pedagogiju
Stephanie Jug 11,23 4727, 4650 494-727; 494-650 sjug@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Maja Glušac 86 4702 494-702 mglusac@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Darko Lacović 77 4690 494-690 dlacovic@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Ana Belajdžić 81a abelajdzic@ffos.hr Odsjek za psihologiju
Vera Blažević Krezić 35 4668 494-668 vblazevic1@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Zoltan Medve 43 4666 494-666 zmedve@ffos.hr Katedra za mađarski jezik i književnost
Marija Milić 83 4697 494-697 mmilic@ffos.hr Odsjek za psihologiju
Dubravka Vidaković Erdeljić 94a 4711 494-711 dvidakovic@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Darija Rupčić Kelam 85 4699 494-699 drupcic@ffos.hr Odsjek za filozofiju
Boško Pešić 85 4699 494-699 bpesic@ffos.hr Odsjek za filozofiju
Dino Krupić 83 4697 494-697 dkrupic@ffos.hr Odsjek za psihologiju
Katarina Bogatić 72a 4686 494-686 krengel@ffos.hr Odsjek za pedagogiju
Sanja Simel Pranjić 72A 4686 494-686 ssimel@ffos.hr Odsjek za pedagogiju
Dragan Špoljarić 98 4652 494-652 dspoljaric@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Hajnalka Kišpeter 93 - - hkispeter@ffos.hr Katedra za mađarski jezik i književnost
Silvija Galić 41 4710 494-710 sgalic2@ffos.hr Katedra za zajedničke sadržaje
Gabriela Dobsai 43 4666 494-666 gdobsai@ffos.hr Katedra za mađarski jezik i književnost
Sandra Brezetić 70 4724 494-724 svuckovic@ffos.hr Odsjek za psihologiju
Sara Kakuk Fridl 63 4718 494-718 skakuk@ffos.hr Odsjek za pedagogiju
Tihomir Engler 27 4653 494-653 tengler@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Zdravko Perić 14 4640 494-640 zperic@ffos.hr Odsjek za filozofiju
Sonja Novak 11 4727 494-727 snovak@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Ines Hocenski 4736 494-736 ihocenski@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Luka Pejić 79 4691 494-691 lpejic@ffos.hr Odsjek za povijest
Sergej Filipović 59 4675 494-675 sfilipovic@ffos.hr Odsjek za povijest
Demian Papo 27a 4741 494-741 dpapo@ffos.hr Odsjek za filozofiju
Marijana Mandić 11 4727 494-727 mmandic@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Hrvoje Potlimbrzović 27a 4741 494-741 hpotlimbrzovic@ffos.hr Odsjek za filozofiju
Domagoj Tomas 4691 494-691 dtomas@ffos.hr Odsjek za povijest
Ivana Šarić Šokčević 71 4684 494-684 isaricsokcevic@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Ana Keglević Blažević 71 4684 494-684 akeglevic@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Mirna Gilman Ranogajec 92 4736 494-736 mgilman@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Melita Horvat 4 4626 494-626 mcalic@ffos.hr Ured (odsjek) za ljudske potencijale
Stjepan Ćurčić 19 4803 212-803 scurcic@ffos.hr Ured (odsjek) dekana
Karlo Bojčić 4730 494-730 kbojcic@ffos.hr Odsjek za pedagogiju
Narcisa Vrbešić-Ravlić 78 4721 494-721 nvrbesicravlic@ffos.hr ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Danijel Jelaš 59 4675 494675 djelas@ffos.hr Odsjek za povijest
Anđelko Vlašić 88 4705 494-705 avlasic@ffos.hr Odsjek za povijest
Mislav Mihaljević 20 4625 494-625 mmihaljevic1@ffos.hr TAJNIŠTVO FAKULTETA
Denis Njari 4675 494-675 dnjari@ffos.hr Odsjek za povijest
Branko Bognar 49 4730 494-730 bbognar@ffos.hr Odsjek za pedagogiju
Željko Pavić 28 4636 494-636 zpavic@ffos.hr ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Nemanja Spasenovski 73 4688 494-688 nspasenovski@ffos.hr Odsjek za pedagogiju
Ines Horvat 77 4690 494-690 ihorvat2@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Juraj Jurlina 28 4636 494-636 jjurlina@ffos.hr ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Ljiljana Pintarić 28 4636 494-636 lpintaric@ffos.hr ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Anita Dremel 28 4636 494-636 adremel@ffos.hr ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Jelena Pataki Šumiga 4685 494-685 jpataki@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Marija Erl Šafar 78 4721 494-721 merlsafar@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Marijana Mlinarević 5 4645 494-649 mmlinarevic@ffos.hr Ured (odjeljak) za studente i studije
Renata Gašpar 4 4647 494-647 rgaspar@ffos.hr Ured (odsjek) za ljudske potencijale
Tihana Lubina 78 4721 494-721 tlubina@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Tamara Zadravec 78 4721 494-721 tzadravec@ffos.hr Odsjek za informacijske znanosti
Ivana Žužul 87 4703 494-703 izuzul@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Adam Walko 93 - - awalko@ffos.hr Katedra za mađarski jezik i književnost
Damir Sekulić 33 4639 494-639 dsekulic@ffos.hr Odsjek za filozofiju
Timea Anita Bockovac 43 4666 494-666 tbockovac@ffos.hr Katedra za mađarski jezik i književnost
Kristina Kuduz 2 4631 494-631 kkuduz@ffos.hr Ured (pododsjek) za računovodstveno-financijske poslove u središnjoj službi
Ivan Fremec 88 4706 494-706 ifremec@ffos.hr Odsjek za povijest
Hrvoje Volner 59 4675 494-675 hvolner@ffos.hr Odsjek za povijest
Mario Varga 1 4629 494-629 mariov@ffos.hr Ured (pododsjek) za računovodstveno-financijske poslove u središnjoj službi
Mareike Korte 97 4715 494-715 mkorte@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Manuela Karlak 27 4653 494-653 mkarlak@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Marija Sablić 63 4718 494-718 msablic@ffos.hr Odsjek za pedagogiju
Sanja Ivanović Grgurić 4653 494-653 sivanovicgrguric@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Pavao Žitko 33 4639 494-639 pzitko@ffos.hr Odsjek za filozofiju
Amanda Glavaš 41 4710 494-710 aglavas@ffos.hr Katedra za zajedničke sadržaje
Željka Tissauer 2 4635 494-635 zeljka@ffos.hr Ured (pododsjek) za računovodstveno-financijske poslove u središnjoj službi
Mirela Černok Burazin 5 4649 494-649 mcernokburazin@ffos.hr Ured za studentska pitanja
Ana Mihaljević 17 4662 494-662 amihaljevic@ffos.hr Ured za cjeloživotno učenje
Domagoj Kostanjevac 55 4731 494-731 dkostanjevac@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Tomislav Ćurić 51 tcuric@ffos.hr Katedra za povijest umjetnosti
Daniel Zec 51 dzec@ffos.hr Katedra za povijest umjetnosti
Emma Kovačević 28 4636 494-636 ekovacevic1@ffos.hr ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Mario Jurčević 98 4652 494-652 mjurcevic@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Matea Sesar 37 msesar@ffos.hr Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Ivana Šustek 73 4688 494-688 isustek@ffos.hr Odsjek za pedagogiju
Mia Filipov 4688 494-688 mfilipov@ffos.hr Odsjek za pedagogiju
Josip Arlović 98 4652 494-652 jarlovic@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Ana Werkmann Horvat 4711 494-711 awerkmannhorvat@ffos.hr Odsjek za engleski jezik i književnost
Živko Jozić 4 4642 494-642 zjozic@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Anita Ruso Brečić 51 aruso@ffos.hr Katedra za povijest umjetnosti
Iris Spajić 11 4727 494-727 ispajic@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Małgorzata Sabina Stanisz Hanžek 61 4677 494-677 mstaniszhanzek@ffos.hr Katedra za zajedničke sadržaje
Irena Pavela Banai 81a ipavelabanai@ffos.hr Odsjek za psihologiju
Kristina Jurić 22 4627 494-627 kjuric1@ffos.hr Ured (odjeljak) za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Dajana Tomas 5 4725 494-725 dtomas1@ffos.hr Ured (odjeljak) za studente i studije
Kristina Zdravčević 4 4642 494-642 kzdravcevic@ffos.hr Ured (odsjek) za stručne i administrativne poslove za organizaciju studija
Antonela Bajkovec 4 4642 494-642 abajkovec@ffos.hr Ured (odsjek) za stručne i administrativne poslove za organizaciju studija
Bruno Eržić 17 4662 494-662 berzic@ffos.hr Ured za projekte i održivi razvoj
Vera Krajinović 50 4670 494-670 vkrajinovic@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Sanja Habulinec 2 4644 494-644 shabulinec@ffos.hr Ured (pododsjek) za računovodstveno-financijske poslove u središnjoj službi
Suzana Perić Stivi 5 44649 494-649 spericstivi@ffos.hr Ured za studentska pitanja
Iris Etter 97 4715 494- 715 ietter@ffos.hr Odsjek za njemački jezik i književnost
Igor Loinjak 51 iloinjak@ffos.hr Katedra za povijest umjetnosti
Maja Matković 12 4638 494-638 mmatkovic1@ffos.hr Ured za psihološko savjetovanje studenata
Sanja Diósy 12 4638 494-638 sdiosy@ffos.hr Ured za psihološko savjetovanje studenata
Ivana Perkušić 65 4679 494-679 iperkusic@ffos.hr ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Barbara Balen 51 bbalen@ffos.hr Katedra za povijest umjetnosti
Daria Barjaktarević 50 4670 494-670 dbarjaktarevic@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Marijeta Ravlić 13 4632 494-632 mravlic@ffos.hr Ured za znanost i međunarodnu suradnju