O projektu (INTERVAKC)

Ime i prezime voditelja projekta: Željko Pavić

Ime ustanove: Filozofski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Puni naziv projektnog prijedloga: Utjecaj interneta i internetskih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju

Akronim projekta: INTERVAKC

Duljina trajanja projekta: 48 mjeseci

Sažetak projektnog prijedloga:

Unatoč verificiranim koristima, rašireno je odbijanje cijepljenja kao javnozdravstvene intervencije. Stoga je Svjetska zdravstvena organizacija otpore cijepljenju proglasila jednom od deset najvećih zdravstvenih prijetnji u 2019. godini. Uzroci otpora cijepljenju multidimenzionalni su te uključuju nisku razinu znanstvene pismenosti, sociokulturne vrijednosti i racionalni izbor. Rast upotrebe interneta pojavljuje se kao mehanizam koji pojačava te procese. Stoga je znanstveni cilj ovoga projekta istražiti moguće učinke interneta i internetskih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju. Teorijska je hipoteza da će internetska participacija biti povezana s negativnijim stavovima o cijepljenju, kao i da će negativni stavovi i ponašanje biti jače povezani s upotrebom interneta u usporedbi s upotrebom tzv. starih medija. Pri tome se pretpostavlja da će utjecaj medija biti posredovan razinom znanstvene pismenosti, manjim povjerenjem u institucije, odnosno postmodernim uvjerenjima o zdravlju. Medijacijski mehanizmi proizlaze iz teorijskog okvira koji obuhvaća komunikološke teorije (teoriju kultivacije), teorije u području znanstvene pismenosti (model deficita) te promjena sociokulturnih vrijednosti (Inglehartov model vrijednosnih promjena). Projekt tako integrira navedene teorije u jedinstven model. Provest će se četiri istraživanja (fokus grupe, analiza sadržaja, pilot istraživanje – N=500 i terensko anketno istraživanje na općoj populaciji RH – N=1.500). U istraživanjima će se upotrijebili validirane mjerne skale i posebno konstruirani instrumenti. Projekt će rezultirati objavom osam radova u Web of Science i Scopus publikacijama te sudjelovanjem na deset i organizacijom jedne konferencije. Projekt ima i izraženu javnozdravstvenu komponentu. Rezultati projekta sažet će se u priručnik koji bi se distribuirao liječnicima i drugim zainteresiranim javnostima. Rezultati projekta bit će predstavljeni i na konferencijama za medije i medijskim priopćenjima te internetskoj stranici projekta.