Budućim studentima

Preddiplomski dvopredmetni sveučilišni studij engleskoga jezika i književnosti

Trajanje Studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara

Po završetku Preddiplomskoga studija engleskoga jezika student će biti osposobljen za obavljanje svih onih poslova koji zahtijevaju aktivno usmeno i pismeno poznavanje engleskoga jezika (npr. u administraciji ili uslužnim djelatnostima), ali ne i za nastavničko ili prevoditeljsko zvanje jer u prve tri godine nisu predviđeni specijalistički kolegiji. Studenti koji s uspjehom završe Preddiplomski studij engleskoga jezika raspolagat će solidnim znanjima i sposobnostima koja će im omogućiti uključivanje u rad raznih djelatnosti slobodnoga tržišta i slobodnih profesija kao što su poslovi u izdavaštvu i knjižarstvu, medijima, državnoj upravi, javnim i privatnim ustanovama kulturne politike i kulturnoga posredovanja, na poslovima, marketinga, odnosa s javnošću, turizma i sl.

Završetkom Preddiplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti student stječe zvanje sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) engleskoga jezika i književnosti.

PROGRAM STUDIJA

Diplomski dvopredmetni sveučilišni studij engleskoga jezika i književnosti

Trajanje Studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra

Diplomski studij engleskoga jezika nudi tri smjera: Dvopredmetni nastavnički studij, Dvopredmetni prevoditeljski studij i Dvopredmetni filološki studij.

Ovisno o smjeru, studenti koji završe Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti osposobljeni su za poučavanje engleskoga jezika učenicima svih dobnih skupina i razina učenja jezika u državnim i privatnim obrazovnim institucijama različitoga profila, odnosno mogu raditi kao slobodni prevoditelji ili se zaposliti u prevoditeljskim servisima i agencijama te odjelima za prevođenje industrijskih, trgovačkih, turističkih i sličnih agencija. Osim toga, mogu se prijaviti za poslove prevođenja pri institucijama Europske Unije i Ujedinjenih naroda ili drugim međunarodnim organizacijama. Neki mogu karijeru ostvariti u srodnim područjima kao što su izdavaštvo, mediji ili informacijske tehnologije.

Završetkom Diplomskoga studija engleskoga jezika studenti stječu akademski stupanj magistar/magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti na nastavničkom smjeru te magistar/magistra engleskoga jezika i književnosti na prevoditeljskom i filološkom smjeru.

PROGRAM STUDIJA
Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij engleskoga jezika i književnosti – NASTAVNIČKI SMJER
Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij engleskoga jezika i književnosti – PREVODITELJSKI SMJER
Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij engleskoga jezika i književnosti – FILOLOŠKI SMJER

 

Prijava za upis

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij engleskoga jezika i književnosti vrši se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

 

Općenito o upisima
Sve potrebne informacije o upisima studenata u prvu godinu preddiplomskih studija ak. godine 2020./2021. možete pronaći OVDJE.

Uvjeti upisa na preddiplomske studije Filozofskog fakulteta u 2020. godini nalaze se OVDJE.