Konzultacije

 

Ime i prezime nastavnika Soba Telefon Konzultacije u zimskom semestru 2021./2022. e-mail
Mario Brdar 94 494-712 online po prethodnom dogovoru e-mailom mbrdar@ffos.hr
Gabrijela Buljan 94 494-712 ponedjeljkom 11:30 – 12:15 u virtualnoj učionici 109 gbuljan@ffos.hr
Romana Čačija 95 494-714 online po prethodnom dogovoru e-mailom rcacija@ffos.hr
Tanja Gradečak 94 494-712 online po prethodnom dogovoru e-mailom tgradeca@ffos.hr
Vlatka Ivić 95 494-714 online po prethodnom dogovoru e-mailom vivic@ffos.hr
Ljubica Matek 72 494-685 online po prethodnom dogovoru e-mailom lmatek@ffos.hr
Goran Milić 94 494-712 četvrtkom 13:00-14:00 ili po prethodnom dogovoru e-mailom gmilic@ffos.hr
Draženka Molnar 69 494-680 ponedjeljkom 12:00-13:00 ili po prethodnom dogovoru drazenka@ffos.hr
Biljana Oklopčić 71 494-735 online po prethodnom dogovoru e-mailom boklopcic@ffos.hr
Marija Omazić 69 494-680 online po prethodnom dogovoru e-mailom momazic@ffos.hr
Jelena Pataki 72 494-685 online po prethodnom dogovoru e-mailom jpataki@ffos.hr
Višnja Pavičić Takač 69 494-681 ponedjeljkom u 14:15 i po prethodnom dogovoru e-mailom vpavicic@ffos.hr
Sanja Runtić 91 494-735 online po prethodnom dogovoru e-mailom sruntic@ffos.hr
Goran Schmidt 69 494-680 online po prethodnom dogovoru e-mailom gschmidt@ffos.hr
Blaženka Šoštarić 95 494–714 online po prethodnom dogovoru e-mailom bsostaric@ffos.hr
Alma Vančura 95 494-714 online po prethodnom dogovoru e-mailom avancura@ffos.hr
Dubravka Vidaković Erdeljić 94 494-712 online po prethodnom dogovoru e-mailom dvidakovic@ffos.hr
Ana Werkmann Horvat 94 494-712 srijedom od 10 – 11h awerkmannhorvat@ffos.hr
Jadranka Zlomislić 72 494-685 online po prethodnom dogovoru e-mailom jzlomislic@ffos.hr