Konzultacije

AKADEMSKA GODINA 2021./2022.

NASTAVNIK ZIMSKI SEMESTAR
izv. prof. dr. sc. Davor Balić srijeda, 13.00-14.00
prof. dr. sc. Marijan Krivak utorak, 15.00-16.00
dr. sc. Demian Papo, poslijedoktorand četvrtak, 12.00-13.00
doc. dr. sc. Zdravko Perić četvrtak, 9.30-10.30
izv. prof. dr. sc. Boško Pešić ponedjeljak, 11.00-12.00
Hrvoje Potlimbrzović, asistent utorak, 14.00-15.00
doc. dr. sc. Darija Rupčić Kelam
Damir Sekulić, asistent petak, 13.00-14.00
prof. dr. sc. Željko Senković ponedjeljak, 9.30-10.30
Mislav Uzunić, asistent (VS) četvrtak, 17.30-18.30
doc. dr. sc. Martina Volarević –porodiljni dopust–
doc. dr. sc. Pavao Žitko