Mentorstvo

AKADEMSKA GODINA 2022./2023.

 

Preddiplomski studij

1. godina – prof. dr. sc. Željko Senković

2. godina – dr. sc. Hrvoje Potlimbrzović, viši asistent

3. godina – doc. dr. sc. Pavao Žitko


Diplomski studij

1. godina – Damir Sekulić, asistent

2. godina – doc. dr. sc. Darija Rupčić Kelam