Mentorstvo

AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

 

Preddiplomski studij

1. godina – doc. dr. sc. Pavao Žitko

2. godina – Damir Sekulić, asistent

3. godina – doc. dr. sc. Darija Rupčić Kelam


Diplomski studij

1. godina – doc. dr. sc. Zdravko Perić

2. godina – Hrvoje Potlimbrzović, asistent