O studiju

Poslanje

Ovdje želimo osposobiti kreativne stručnjake za rad u školstvu i na drugim radnim mjestima. Stoga nastojimo pružiti kvalitetnu uslugu kroz obrazovanje i znanstveno-istraživački rad. Kod studija filozofije specifičnost je u naglasku na kritičko mišljenje, pri čemu brinemo za sve kriterije filozofije kao struke i znanosti. K tome, načelno smo na crti onoga što je istaknuto u poslanju Filozofskog fakulteta Osijek: postići izvrsnost na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Preddiplomski studij daje pravo na naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) filozofije, a završetkom diplomskog studija stječe se naziv magistar/magistra filozofije. Preddiplomski studij osposobljava za rad u različitim poslovima u medijima, izdavaštvu i državnoj upravi.
Diplomski studij osposobljava za predavače filozofije, logike i etike, stručnjake u novinarstvu te istraživače za rad na znanstvenim institutima i stručnim ustanovama na kojima se pretpostavlja poznavanje filozofije. Oba su studija otvorena prema pokretljivosti studenata i kreditnom sustavu ECTS u skladu s odredbama Bolonjske deklaracije.


Studij filozofije

Na studiju filozofije, »kritičke umne znanosti o uvjetima mogućnosti iskustvene zbilje kao cjeline« (A. Anzenbacher), upoznajemo studente s glavnim argumentativnim tezama povijesti filozofije u problemskom načinu postavljanja pitanja. Kod nas posebnu pozornost dobivaju temeljne filozofske discipline i »praktička filozofija«, pri čemu nastavnici i studenti u zajedničkom kritičkom mišljenju pokušavaju nadilaziti ograničenja istih, kako je to već iskušano u nekoliko suvremenih filozofema. Temeljno znanje se u istraživačkom i dijaloškom pristupu produbljuje, tematiziraju se granična pitanja i stvaraju putevi spram drugih znanstvenih područja. Nastojimo na klasičnim primjerima studentima predočavati određene probleme zbog vježbe u razumijevanju teksta, hermeneutičkom naporu za kritičko sagledavanje onoga što je u mišljenju postavljeno. Mnogo je pristupa u filozofiji, shodno tome i u studijima filozofije. Od klasičnog grčkog shvaćanja da je φιλοσοφία u istraživanju uzroka i počela, preko refleksije o uvjetima mogućnosti predmeta mišljenja (kantovski horizont), do stava da je danas filozofija u aktivnosti koja dovodi do pojavljivanja novog predmeta za spoznaju, odnosno praksu (Foucault). No, u svemu tome prvenstveno je važno da studenti filozofije zadobivaju samostalnost i zrelost u mišljenju.


Ciljevi i strategija

Naš je cilj razvoj nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada, sa što većim uključenjem studenata, pri čemu se nadamo mogućnosti zadržati najbolje studente na Fakultetu.

Studij filozofije ima velike potencijale za interdisciplinarnost. U skladu s tim, očekujemo da ćemo u našem studijskom programu biti otvoreni stručnjacima s drugih odsjeka našeg fakulteta. Također, neki filozofski kolegiji zasigurno su vrlo interesantni svim mladim ljudima, te bi bilo vrijedno ispuniti preduvjete ozbiljnijem etabliranju filozofije na razini našeg sveučilišta.
Organizacijom znanstvenih simpozija, napose studentskih simpozija, te izdavačkom djelatnošću koja će biti odraz onoga što studenti filozofije na ovom odsjeku rade, ispunjavat ćemo jednu važnu točku naše strategije.
Daljnja suradnja s visokoškolskim ustanovama treba biti realizirana i na način tematski ciljanih gostujućih predavanja, kako bismo aktivirali filozofski život na Fakultetu i u lokalnoj zajednici.