Budućim studentima

Preddiplomski studij filozofije

Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara
Trogodišnji preddiplomski studij daje prvostupnici/prvostupniku osposobljenost za rad na različitim poslovima u medijima, izdavaštvu i državnoj upravi. To se postiže sustavnim općim obrazovanjem, te razvijanjem discipliranoga logičkoga mišljenja.
Završetkom preddiplomskog studija filozofije stječe se akademski naziv
sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) filozofije.


Diplomski studij filozofije

Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra
Po završetku diplomskog studija filozofije studenti će biti osposobljeni predavati filozofiju, etiku i logiku u gimnazijama i srednjim školama u kojima su ti predmeti zastupljeni. Pored toga, oni će biti osposobljeni i za rad na znanstvenim institutima i stručnim ustanovama na kojima se traži poznavanje filozofije, te za rad u novinarstvu.
Završetkom diplomskoga studija stječe se akademski naziv
magistar/magistra edukacije filozofije.