Studentska praksa

Filozofija, dvopredmetni diplomski studij, nastavnički smjer

 

↓ Praksa nastave filozofije, logike i etike ↓

 

  1. vrsta prakse: školska
  2. godina/semestar održavanja prakse: 2. godina diplomskog studija / 4. semestar
  3. voditeljica prakse: doc. dr. sc. Darija Rupčić Kelam
  4. omjer slušanih/održanih sati koje su studentova obveza: studenti trebaju odslušati 10 sati mentorove nastave, 4 sata svojih kolega kod drugih mentora i održati 1 oglednu nastavnu jedinicu kod pripadajućeg mentora, što čini ukupno 15 sati prakse
  5. način vrednovanja: ocjenom
  6. popis aktualnih škola/ustanova/tvrtki: