Katedra za hrvatski jezik i jezikoslovlje

  • postoji od 1. veljače 2007. kao jedna od triju katedara utemeljenih nakon diobe jedinstvene Katedre za hrvatski jezik nastale 1997.
  • Katedru čini jedan redoviti profesor, dva izvanredna profesora, jedna docentica i jedan asistent
  • članovi Katedre izvode nastavu iz obveznih predmeta: Teorija jezika, Osnove jezične kulture, Tvorba riječi u hrvatskome jezikuMetodika nastave hrvatskoga jezikaMetodika nastave jezičnoga izražavanja te izbornih predmeta: Suvremene lingvističke teorijeKognitivna lingvistika Semantika
  • članovi Katedre izvode nastavu i na Prevoditeljskom studiju anglistike, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu te na Poslijediplomskom doktorskom studiju Jezikoslovlje u Osijeku i na Poslijediplomskom studiju Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; izvodili su nastavu na Poslijediplomskom doktorskom studiju kroatistike u Zagrebu
  • Katedra aktivno sudjeluje u pokretanju i organizaciji međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatski sintaktički dani u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 2006. i do sada je održano pet skupova
  • kao istraživači članovi Katedre bili su suradnici na ovim znanstvenim projektima: Kognitivnolingvistički pristup polisemiji u hrvatskome i drugim jezicima, Materinski i inojezični hrvatski Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski, mađarski u usporedbi (nositelj Filozofski fakultet Osijek), a trenutačno su suradnici na projektima Jezikoslovno nazivlje (nositelj Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb) i Sintaktičko-semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku (nositelj Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb)
  • članovi Katedre objavili su ukupno osam autorskih knjiga: prof. dr. sc. Branimir Belaj (5), izv. prof. dr. sc. Goran Tanacković Faletar (3), izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov (1)
  • članovi Katedre aktivno sudjeluju u programima popularizacije znanosti – Otvoreni četvrtak i Festival znanosti – te u različitim oblicima stručnoga usavršavanja nastavnika Filozofskoga fakulteta u Osijeku te nastavnika hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama