Katedra za suvremeni hrvatski jezik

– osnovana je 1. veljače 2007. godine kao jedna od triju jezičnih katedri nakon diobe Katedre za hrvatski jezik Odsjeka za hrvatski jezik i književnost

– članice: dvije profesorice u trajnom zvanju (prof. dr. sc. Sanda Ham i prof. dr. sc. Vlasta Rišner), izvanredna profesorica dr. sc. Jadranka Mlikota i docentica dr. sc. Maja Glušac

– voditeljica: doc. dr. sc. Maja Glušac (od 1. veljače 2017.)

– dosadašnje voditeljice: izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota (od 1. veljače 2013. do 31. siječnja 2017.), prof. dr. sc. Vlasta Rišner (od 1. veljače 2011. do 31. siječnja 2013.), prof. dr. sc. Sanda Ham (od 1. veljače 2007. do 31. siječnja 2011.)

– obvezni kolegiji: Hrvatska fonetika i fonologija, Hrvatska morfologija, Hrvatska sintaksa, Hrvatska leksikologija, Hrvatski jezik za prevoditelje

– izborni kolegiji: Zagrebačka filološka škola, Padežna značenja, Jezik medija, Hrvatski jezik u prvoj polovici 20. stoljeća, Hrvatski jezik u drugoj polovici 20. stoljeća, Hrvatska morfologija s morfonologijom, Naglasni sustav hrvatskoga jezika, Jezik i stil hrvatskih novina, Govorna kultura hrvatskoga jezika

– znanstveno-istraživački projekti: Gramatikalizacija u hrvatskom jeziku i Jezik i stil zavičajne periodike voditeljice projekta prof. dr. sc. Vlaste Rišner, Hrvatsko-mađarski jezikoslovni dodiri u drugoj polovici 19. stoljeća voditeljice projekta izv. prof. dr. sc. Jadranke Mlikote; izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota suradnica je na projektu Na tragovima njemačkog jezika, književnosti i kulture na tlu Hrvatske voditelja projekta doc. dr. sc. Tihomira Englera

– organizacija znanstvenih skupova: Jezik medija nekada i sada (2014.), Od norme do uporabe 1 (2016.), Od norme do uporabe 2 (2018.)