Katedra je osnovana 6. svibnja 2012. godine.

Čine ju jedna redovita profesorica i pet izvanrednih profesora (prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić, izv. prof. dr. sc. Dragica Dragun, izv. prof. dr. sc. Tina Varga Oswald, izv. prof. dr. sc. Marica Liović, izv. prof. dr. sc. Dubravka Brunčić i izv. prof. dr. sc. Jakov Sabljić).

Voditelji Katedre: prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić (6. svibnja 2012. – 31. siječnja 2013.), izv. prof. dr. sc. Marica Liović (1. veljače 2013. – 31. siječnja 2015.), izv. prof. dr. sc. Dragica Dragun (1. veljače 2015. – 31. siječnja 2017.), izv. prof. dr. sc. Tina Varga Oswald (1. veljače 2017. – 15. listopada 2018.), doc. dr. sc. Dubravka Brunčić (15. listopada 2018. – 30. rujna 2021.), prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić (1. listopada 2021. – 30. rujna 2023.).

Članovi Katedre održavaju nastavu na jednopredmetnim i dvopredmetnim preddiplomskim i  diplomskim studijima te na doktorskom studiju. Uz nastavnu i znanstvenu aktivnost članovi su Katedre uključeni u različite projekte te sudjeluju na različitim kulturno-stručnim manifestacijama.