Skupovi u organizaciji Odsjeka za hrvatski jezik i književnost

Hrvatski sintaktički dani

Znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani zamišljen je kao jedinstveno mjesto za predstavljanje i iznošenje različitih sintaktičkih shvaćanja i modela primjenjivih na hrvatski jezik ili u komparativnim opisima hrvatskoga i drugih jezika, a isto tako želimo da on bude i mjesto za susretanje, upoznavanje i razmjenu iskustava stručnjaka koji se bave sintaksom. Skup pokreće Filozofski fakultet u Osijeku, Katedra za hrvatski jezik i jezikoslovlje, u suorganizaciji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje iz Zagreba, a održava se svake treće godine u svibnju na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Prvi skup održan je 11. i 12. svibnja 2006. u Osijeku. Dosad je održano šest skupova s ovim temama: sintaktičke kategorije, sintaksa padeža, sintaksa glagola, red riječi, imenska skupina i sintaksa zavisnosložene rečenice.

Od norme do uporabe

Katedra za suvremeni hrvatski jezik svake dvije godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku organizira znanstveni skup Od norme do uporabe na kojemu se propituju znanstvene spoznaje o normativnim pitanjima hrvatske jezične povijesti i suvremenosti na svim jezičnim razinama, kao i pitanja odnosa standardnih i nestandardnih idioma te utjecaja stranih jezičnih sustava na hrvatski. Prvi je skup održan u rujnu 2016., na njemu je sudjelovao 21 znanstvenik te je izloženo 13 radova koji su objavljeni u istoimenu zborniku. Drugi je skup održan u rujnu 2018., a uz stalnu temu, imao je i zaseban tematski blok: s obzirom na dvije obljetnice – 730 godina od proglašenja Vinodolskoga zakonika (1288.) i 175 godina od njegova prvotiska u Kolu (Ivan Mažuranić, 1843.)  – glavna je tema skupa bila posvećena jezičnoj stilizaciji administrativnih tekstova. Na skupu je sudjelovalo 24 znanstvenika te je izloženo 17 radova.