Suradnja

Filozofski je fakultet uspostavio značajnu suradnju sa sveučilištima, fakultetima i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. Suradnja se odvija sudjelovanjem u programima razmjene (Fulbright/Humphrey, Junior Faculty Development Programme, DAAD, ÖAD, ERASMUS), zajedničkom organizacijom znanstvenih skupova, ljetnih škola, radom na projektima, suradnjom u izdavanju časopisa i znanstvenih publikacija, izvođenjem preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija, te razmjenom studenata i nastavnika. Suradnja se temelji i na potpisanim ugovorima o suradnji.

Odsjek za hrvatski jezik i književnost ima bogatu suradnju s Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Filozofskim fakultetom u Puli, Filozofskim fakultetom u Rijeci, Hrvatskim studijima u Zagrebu i Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Đakovu. Najdužu suradnju Odsjek ima s Filozofskim fakultetom u Pečuhu na razini razmjene profesora i studenata, održavanja zajedničkih znanstvenih skupova i tiskanja zbornika radova, održavanja zajedničkih književnih susreta i predstavljanja knjiga profesora obaju fakulteta. Godine 1997./98. Odsjek je potpisao međunarodni ugovor o suradnji sa susjednom Republikom Mađarskom o razmjeni profesora i studenata i drugih oblika kulturne i znanstvene suradnje.
Razvijena je i međunarodna suradnja sa sveučilištima u Beču, Ferrari, Budimpešti, Bratislavi, Augsburgu, Baselu, Poznanu, Mariboru, Štipu, Krakovu, Nitri, Lavovu, Ljubljani i Vicenzi. Međunarodna znanstvena i kulturna suradnja uspostavljena je i s Pedagoškim fakultetom u Mostaru.