Mentorstvo

Mentorstvo u ak. god. 2020./2021.

Mentori

Studijska godina Mentori
1. godina preddiplomskog studija dr. sc. Snježana Babić, viša lektorica
2. godina preddiplomskog studija Silvija Berkec, viša lektorica (jednopredmetni studij)
doc. dr. sc. Stephanie Jug (dvopredmetni studij)
3. godina preddiplomskog studija doc. dr. sc. Tihomir Engler (jednopredmetni studij)
izv. prof. dr. sc. Leonard Pon (dvopredmetni studij)
1. i 2. godina diplomskog studija – nastavnički smjer prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve
1. i 2. godina diplomskog studija – prevoditeljski smjer izv. prof. dr. sc. Ivana Jozić