Mentorstvo

Mentorstvo u ak. god. 2023./2024.

Studijska godina Mentori
1. godina preddiplomskog studija dr. sc. Snježana Babić, viša lektorica
2. godina preddiplomskog studija Silvija Berkec, viša lektorica
3. godina preddiplomskog studija doc. dr. sc. Sonja Novak (zimski semestar)
doc. dr. sc. Tihomir Engler (ljetni semestar)
1. godina diplomskog studija – nastavnički smjer doc. dr. sc. Manuela Karlak
2. godina diplomskog studija – nastavnički smjer izv. prof. dr. sc.  Melita Aleksa Varga
1. godina diplomskog studija – prevoditeljski smjer doc. dr. sc. Sanja Cimer Karaica
2. godina diplomskog studija – prevoditeljski smjer doc. dr. sc. Sanja Cimer Karaica