Mentorstvo

Mentorstvo u ak. god. 2022./2023.

Studijska godina Mentori
1. godina preddiplomskog studija dr. sc. Snježana Babić, viša lektorica
2. godina preddiplomskog studija Silvija Berkec, viša lektorica
3. godina preddiplomskog studija doc. dr. sc. Sonja Novak (zimski semestar)
doc. dr. sc. Sanja Cimer Karaica (ljetni semestar)
1. godina diplomskog studija – nastavnički smjer prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve
2. godina diplomskog studija – nastavnički smjer izv. prof. dr. sc.  Melita Aleksa Varga
1. godina diplomskog studija – prevoditeljski smjer doc. dr. sc. Sanja Cimer Karaica
2. godina diplomskog studija – prevoditeljski smjer prof. dr. sc. Vladimir Karabalić