Studentska praksa (NJEM)

Njemački jezik i književnost, dvopredmetni diplomski studij, prevoditeljski smjer

 

 1. vrsta prakse: prevoditeljska
 2. godina/semestar održavanja prakse: 2. godina diplomskog studija njemačkog jezika i književnosti (prevoditeljski smjer), 4. semestar
 3. voditelj prakse (nositelj kolegija): prof. dr. sc. Vladimir Karabalić
 4. omjer slušanih/održanih sati koje su studentova obveza: 165 sati vježbi na radilištu, 15 sati vježbi na Fakultetu = ukupno 180 sati vježbi
 5. način vrednovanja: 6 ECTS bodova
 6. popis aktualnih ustanova/tvrtki:

 

Ars Linguae, obrt za prevoditeljske usluge i poduke. Zrmanjska 26a, Osijek

Vaco d.o.o., Šandora Petefija 64, Lug (radilište: Stanka Vraza 7, Osijek)

Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Ribarska 1, Osijek

Ad Hoc – Centar za poduke i prevoditeljstvo d.o.o., Stjepana Radića 12, Osijek

 

 1. hodogram aktivnosti:

U tijeku su pregovori s tvrtkom Die Sprachdienstleister, Saline 17, Hall in Tirol, Austrija.

U okviru Erasmus+ razmjene: KERN AG IKL Business Language Training Co. KG, Leipziger Straße 51, Frankfurt/M, NjemačkaNjemački jezik i književnost, diplomski dvopredmetni studij, nastavnički smjer

 

 1. vrsta prakseškolska praksa
 2. godina/semestar održavanja praksegodina diplomskog studija, 4. semestar
 3. voditelj / voditelji prakse (nositelji kolegija)sc. Ninočka Truck-Biljan, ntruck@ffos.hr; soba 61, Katedra za zajedničke sadržaje
 4. omjer slušanih/održanih sati koje su studentova obveza:
 • Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati vježbi na fakultetu. Studenti su također obvezni hospitirati predviđeni broj nastavnih sati u školama, aktivno pripremati, izvoditi i analizirati predviđeni broj nastavnih sati iz nadgledanog i nenadgledanog dijela prakse u školama, prikupljati potrebnu dokumentaciju u Portfolio (nastavni dokumenti i materijali koji se odnose na hospitiranje, pripremanje, izvedbu, analizu nastave te samovrednovanje), te ispuniti aplikaciju (izvješće o praksi) ili voditi dnevnik prakse na dogovoreni način. U slučaju nastave na daljinu (u virtualnoj učionici i sl.) studenti trebaju aktivno sudjelovati uz uključivanje mikrofona i kamera ukoliko/kada se to zatraži.
 • Student ostvaruje pravo na potpis ukoliko zadovolji sljedeće uvjete: bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati vježbi na fakultetu (u virtualnoj ili stvarnoj učionici), promatrao je, izveo i analizirao najmanje 70% predviđenog broja nastavnih sati iz nadgledanog i iz nenadgledanog dijela prakse u školama kod mentora i upisao osnovne podatke u aplikaciju/dnevnik prakse (datum, škola, razred, oblik nastave).
 • Student ostvaruje pravo izlaska na ispit ukoliko zadovolji sljedeće uvjete: bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati vježbi na fakultetu (u virtualnoj ili stvarnoj učionici); promatrao je, izveo i analizirao predviđeni broj nastavnih sati iz nadgledanog i iz nenadgledanog dijela prakse u školama kod mentora, predao je Portfolio na ocjenjivanje i ispunio aplikaciju/dnevnik prakse.

 

Osnovni podaci, ishodi, opis kolegija i metode nalaze se na https://sokrat.ffos.hr/ff-info/kolegiji.php?action=show&id=970

 

↓ DETALJNE OBAVIJESTI O OBVEZAMA STUDENATA ZA LJETNI SEMESTAR AK. GOD. 2022.-2023. ↓

 

 1. Vježbe na fakultetu prema rasporedu (1 puta tjedno po 3 sata vježbi)

Studenti trebaju:

 • redovito pohađati vježbe na fakultetu prema rasporedu sati
 • aktivno sudjelovati u aktivnostima tijekom nastave
 • rješavati zadatke
 • prikupljati potrebnu dokumentaciju
 • sastavljati studentsku mapu (portfolio)
 1. Skupinska praksa (nadgledani dio) kod mentora kojega određuje Fakultet (sredinom ožujka, prema dogovoru voditelja određene skupine s mentorom)

Studenti trebaju:

 • tijekom nastave vježbi odabrati predstavnika skupine koji će dogovoriti raspored prakse kod određenoga mentora
 • promatrati, komentirati, bilježiti, analizirati 2 nastavna sata mentora (u skupini)
 • pojedinačno izvesti 2 nastavna sata: 1 probni; 1 ogledni prema dogovoru s mentorom i prema rasporedu škole
 • promatrati, komentirati i analizirati 5 sati kolega studenata => provesti u školi ukupno 9 sati nastave
 1. Individualna praksa (nenadgledani dio) kod mentora kojega studenti mogu sami predložiti, uz odobrenje voditeljice prakse

Studenti trebaju:

 • Sami predložiti školu i mentora – ukoliko su na skupinskoj praksi u srednjoj školi, predlažu za individualnu praksu osnovnu školu i obrnuto.
 • Promatrati i analizirati 6 nastavnih sati mentora uživo/u slučaju lockdowna: 6 priprava i materijala za sinkronu/asinkronu nastavu na daljinu koje je izradio mentor.
 • Samostalno pripremiti, izvesti i s mentorom analizirati 12 nastavnih sati/u slučaju lockdowna: 12 priprava i materijala za sinkronu/asinkronu nastavu na daljinu.
 • provesti ukupno 18 nastavnih sati u školi/na nastavi na daljinu
 • Redovito pisati bilješke i priprave, kao i komentare u aplikaciju pod „Samostalno održani sat”
 • Planirati individualnu praksu s mentorom tako da ne bude preklapanja s nastavom vježbi, nastavom i praksom iz drugoga predmeta (sociologija, pedagogija i slično) i nastavom u sklopu skupinske prakse.

Svi studenti trebaju pravovremeno upisivati dogovorene datume u aplikaciju zbog zdravstvenog osiguranja. Neosigurani studenti ne smiju biti u školi. Ukoliko škola to zatraži, mora se predočiti određena dokumentacija u vezi Covid-19.

Napomena:

 • Ukoliko se zbog pandemije u svim ili pojedinim školama dogode nepredviđene okolnosti (lockdown, prijelaz na nastavu na daljinu u kojoj studenti ne smiju ili smiju izravno poučavati slijedno odredbama ravnatelja ili MZO), studenti se sami dogovaraju s mentorima kako će obaviti praksu da ispune sve planirane obveze (6+12 sati) i o tome pravovremeno trebaju obavijestiti voditeljicu prakse.
 • Ukoliko ne mogu sve obveze ispuniti kod jednog mentora, studenti traže drugoga mentora u istoj ili nekoj drugoj ili trećoj školi. Svaku promjenu mentora i/ili škole studenti pravovremeno javljaju voditeljici da bi se mogli poslati službeni dopisi ravnateljima
 • Planirani zadaci, broj sati hospitiranja te broj sati izvedbe nastave neće se mijenjati tijekom semestra

Završne obveze prije ispita:

Studentsku mapu (Portfolio) treba predati 5 DANA PRIJE ISPITA ili ostaviti na porti (papiri ili CD-ROM) i/ili sve dogovoreno postaviti na Moodle

Dokumentacija (studentska mapa) treba sadržavati:

 • Promatranje skupinskih mentorica – 2 obrasca (najkasnije 1 dan nakon promatranja postaviti na Moodle)
 • bilješke o promatranju kolega studenata
 • bilješke o promatranju individualnih mentora
 • priprave (individualna praksa) za 12 sati nastave
 • 1 priprava – učenik s teškoćama
 • 1 priprava za KO
 • 3 zadatka za individualizaciju i diferencijaciju
 • EPONAJ
 • esej
 • Raspored sati skupinske (nadgledane) i individualne (nenadgledane prakse) dogovara se u okviru nastave vježbi početkom ljetnog semestra.

 

Njemački jezik i književnost, diplomski jednopredmetni studij, nastavnički smjer

 

 1. vrsta prakseškolska praksa
 2. godina/semestar održavanja praksegodina diplomskog studija, 4. semestar
 3. voditelj / voditelji prakse (nositelji kolegija)sc. Ninočka Truck-Biljan, ntruck@ffos.hr; soba 61, Katedra za zajedničke sadržaje
 4. omjer slušanih/održanih sati koje su studentova obveza:
 • Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati vježbi na fakultetu. Studenti su također obvezni hospitirati predviđeni broj nastavnih sati u školama, aktivno pripremati, izvoditi i analizirati predviđeni broj nastavnih sati iz nadgledanog i nenadgledanog dijela prakse u školama, prikupljati potrebnu dokumentaciju u Portfolio (nastavni dokumenti i materijali koji se odnose na hospitiranje, pripremanje, izvedbu, analizu nastave te samovrednovanje), te ispuniti aplikaciju (izvješće o praksi) ili voditi dnevnik prakse na dogovoreni način. U slučaju nastave na daljinu (u virtualnoj učionici i sl.) studenti trebaju aktivno sudjelovati uz uključivanje mikrofona i kamera ukoliko/kada se to zatraži.
 • Student ostvaruje pravo na potpis ukoliko zadovolji sljedeće uvjete: bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati vježbi na fakultetu (u virtualnoj ili stvarnoj učionici), promatrao je, izveo i analizirao najmanje 70% predviđenog broja nastavnih sati iz nadgledanog i iz nenadgledanog dijela prakse u školama kod mentora i upisao osnovne podatke u aplikaciju/dnevnik prakse (datum, škola, razred, oblik nastave).
 • Student ostvaruje pravo izlaska na ispit ukoliko zadovolji sljedeće uvjete: bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati vježbi na fakultetu (u virtualnoj ili stvarnoj učionici); promatrao je, izveo i analizirao predviđeni broj nastavnih sati iz nadgledanog i iz nenadgledanog dijela prakse u školama kod mentora, predao je Portfolio na ocjenjivanje i ispunio aplikaciju/dnevnik prakse.

 

Osnovni podaci, ishodi, opis kolegija i metode nalaze se na https://sokrat.ffos.hr/ff-info/kolegiji.php?action=show&id=1810

 

↓ DETALJNE OBAVIJESTI O OBVEZAMA STUDENATA ZA LJETNI SEMESTAR AK. GOD. 2022.-2023. ↓

 

 1. Vježbe na fakultetu prema rasporedu (1 puta tjedno po 4 sata vježbi)

Studenti trebaju:

 • redovito pohađati vježbe na fakultetu prema rasporedu sati
 • aktivno sudjelovati u aktivnostima tijekom nastave
 • rješavati zadatke
 • prikupljati potrebnu dokumentaciju
 • sastavljati studentsku mapu (portfolio)
 1. Skupinska praksa (nadgledani dio) kod mentora kojega određuje Fakultet (sredinom ožujka, prema dogovoru voditelja određene skupine s mentorom)

Studenti trebaju:

 • tijekom nastave vježbi odabrati predstavnika skupine koji će dogovoriti raspored prakse kod određenoga mentora
 • promatrati, komentirati, bilježiti, analizirati 2 nastavna sata mentora (u skupini)
 • pojedinačno izvesti 2 nastavna sata: 1 probni; 1 ogledni prema dogovoru s mentorom i prema rasporedu škole
 • promatrati, komentirati i analizirati 8 sati kolega studenata = ukupno 12 sati nastave
 1. Individualna praksa (nenadgledani dio) kod mentora kojega studenti mogu sami predložiti, uz odobrenje voditeljice prakse

Studenti trebaju:

 • Sami predložiti školu i mentora – ukoliko su na skupinskoj praksi u srednjoj školi, predlažu za individualnu praksu osnovnu školu i obrnuto.
 • Promatrati i analizirati 10 nastavnih sati mentora uživo/u slučaju lockdowna: 10 priprava i materijala za sinkronu/asinkronu nastavu na daljinu koje je izradio mentor.
 • Samostalno pripremiti, izvesti i s mentorom analizirati 22 nastavna sata/u slučaju lockdowna: 22 priprave i materijali za sinkronu/asinkronu nastavu na daljinu.
 • Provesti ukupno 32 nastavnih sati u školi/na nastavi na daljinu
 • Redovito pisati bilješke i priprave, kao i komentare u aplikaciju pod „Samostalno održani sat”
 • Planirati individualnu praksu s mentorom tako da ne bude preklapanja s nastavom vježbi i nastavom u sklopu skupinske prakse.

Svi studenti trebaju pravovremeno upisivati dogovorene datume u aplikaciju zbog zdravstvenog osiguranja. Neosigurani studenti ne smiju biti u školi. Ukoliko škola to zatraži, mora se predočiti određena dokumentacija u vezi Covid-19.

Napomena:

 • Ukoliko se zbog pandemije u svim ili pojedinim školama dogode nepredviđene okolnosti (lockdown, prijelaz na nastavu na daljinu u kojoj studenti ne smiju ili smiju izravno poučavati slijedno odredbama ravnatelja ili MZO), studenti se sami dogovaraju s mentorima kako će obaviti praksu da ispune sve planirane obveze (10+22 sata) i o tome pravovremeno trebaju obavijestiti voditeljicu prakse.
 • Ukoliko ne mogu sve obveze ispuniti kod jednog mentora, studenti traže drugoga mentora u istoj ili nekoj drugoj ili trećoj školi. Svaku promjenu mentora i/ili škole studenti pravovremeno javljaju voditeljici da bi se mogli poslati službeni dopisi ravnateljima
 • Planirani zadaci, broj sati hospitiranja te broj sati izvedbe nastave neće se mijenjati tijekom semestra.

Završne obveze prije ispita:

Studentsku mapu (Portfolio) treba predati 5 DANA PRIJE ISPITA ili ostaviti na porti (papiri ili CD-ROM) i/ili sve dogovoreno postaviti na Moodle

Dokumentacija (studentska mapa) treba sadržavati:

 • Promatranje skupinskih mentorica – 2 obrasca (najkasnije 1 dan nakon promatranja postaviti na Moodle)
 • bilješke o promatranju kolega studenata
 • bilješke o promatranju individualnih mentora
 • priprave (individualna praksa) za 12 sati nastave
 • 1 priprava – učenik s teškoćama
 • 1 priprava za KO
 • 3 zadatka za individualizaciju i diferencijaciju
 • EPONAJ
 • Esej

Raspored sati skupinske (nadgledane) i individualne (nenadgledane prakse) dogovara se u okviru nastave vježbi početkom ljetnog semestra.