Studentski savjetnik i predstavnici studenata

Studenti savjetnici za ak. 2023./2024. godinu:

Prijediplomski studij:

1. god. prijed.: Petar Bogdanović – petarmod@gmail.com

2. god. prijed.: Marijana Jugović – marijanaj1912@gmail.com

3. god. prijed.: Anamarija Čalić – anamarijacalic28@gmail.com

Diplomski studij nastavničkog usmjerenja:

1. god. dipl. nast.:

2. god. dipl. nast.:

Diplomski studij prevoditeljskog usmjerenja:

1. god. dipl. prev.:

2. god. dipl. prev.:

 

Predstavnici studenata:

Prijediplomski studij:

1. god. prijed.:
2. god. prijed.: Petar Bogdanović – petarmod@gmail.com
3. god. predd.: Marijana Jugović – marijanaj1912@gmail.com

Diplomski studij nastavničkog usmjerenja

1. god. dipl. nast.: Anamarija Čalić – anamarijacalic28@gmail.com
2. god. dipl. nast.:

Diplomski studij prevoditeljskog usmjerenja

1. god. dipl. prev.:
2. god. dipl. prev.: