Studentski savjetnik i predstavnici studenata

Student savjetnik za ak. 2021./2022. godinu:

Josip Čičak

Predstavnici studenata:

Preddiplomski studij:

1. god. predd.: Petar Bogdanović
2. god. predd.: JP – Anamarija Čalić / DP – Filip Ćaleta
3. god. predd.: JP – Luka Tuškan / DP – Lea Vadas

Diplomski studij nastavničkog usmjerenja

1. god. dipl. nast.: Vanessa Eckhard
2. god. dipl. nast.: Josip Čičak

Diplomski studij prevoditeljskog usmjerenja

1. god. dipl. prev.: Tadej Grlić
2. god. dipl. prev.: Irena Iličević