Studentska praksa (PED)

Pedagogija, diplomski dvopredmetni studij

 

↓ Pedagoški praktikum ↓

Stručno-pedagoška praksa studenata pedagogije

 

 1. vrsta prakse: stručno-pedagoška praksa

Studente I. i II. godine diplomskog studija pedagogije na stručno-pedagošku praksu kod stručnog suradnika pedagoga upućuje Filozofski fakultet u Osijeku, Odsjek za pedagogiju

 

 1. godina/semestar održavanja prakse

Stručno-pedagoška praksa studenata diplomskog studija pedagogije održava se na I. i II. godini diplomskoga studija pedagogije.

Stručno-pedagoška praksa na I. godini studija pedagogije održava se u I. semestru.

Stručno-pedagoška praksa na II. godini studija pedagogije održava se u III. semestru.

 

 1. voditelj / voditelji prakse (nositelji kolegija)

Voditeljica Pedagoškog praktikuma I. (stručno-pedagoške prakse) na I. godini diplomskog studija pedagogije je doc. dr. sc. Sara Kakuk.

Voditeljica Pedagoškog praktikuma II. (stručno-pedagoške prakse) na II. godini diplomskog studija pedagogije je doc. dr. sc. Senka Žižanović.

 

 1. omjer slušanih/održanih sati koje su studentova obveza

Pedagoški praktikum I.

Obaveza je studenta provesti 60 sati u školi/vrtiću/učeničkom domu tijekom I. semestra na I. godini diplomskog studija pedagogije. Termine obavljanja stručno-pedagoške prakse student dogovara sa stručnim suradnikom pedagogom prema zadaćama prakse te mogućnostima mentora i studenta. Na stručno-pedagoškoj praksi preporučuje se provesti nekoliko dana zaredom zbog uvida u dinamiku rada. Sve odrednice Pedagoškog praktikuma I. regulirane su Aplikacijom studentske prakse na mrežnoj stranici Filozofskog fakulteta.

Pedagoški praktikum II.

Obaveza je studenta provesti 90 sati u školi/vrtiću/učeničkom domu tijekom I. semestra na I. godini diplomskog studija pedagogije. Termine obavljanja stručno-pedagoške prakse student dogovara sa stručnim suradnikom pedagogom prema zadaćama prakse te mogućnostima mentora i studenta. Na stručno-pedagoškoj praksi preporučuje se provesti nekoliko dana zaredom zbog uvida u dinamiku rada. Uz obavljanje stručno-pedagoške prakse u ustanovama, studenti su obavezni nazočiti sastancima s voditeljicom Pedagoškog praktikuma II. koji se odvijaju prema potrebi, a organizirana su minimalno četiri susreta tijekom semestra. Sve odrednice Pedagoškog praktikuma II. regulirane su Aplikacijom studentske prakse na mrežnoj stranici Filozofskog fakulteta.

 

 1. način vrednovanja

Pedagoški praktikum I.

Studenti trebaju ostvariti 60 sati stručno-pedagoške prakse unutar kojih moraju izraditi tri praktična rada prema zadanome programu. Stručno-pedagošku praksu studenata ocjenjuje opisno mentor studenta.

Pedagoški praktikum II.

Studenti trebaju ostvariti 90 sati stručno-pedagoške prakse unutar kojih moraju izraditi pet praktičnih radova prema zadanome programu. Stručno-pedagošku praksu studenata ocjenjuje opisno mentor studenta.

 

 1. popis aktualnih škola/ustanova/tvrtki (ažurira se po potrebi)

Pedagoški praktikum I.

Popis ustanova u kojima se odvija stručno pedagoška praksa u 2021./2022. akademskoj godini

 1. Dječji vrtići Osijek
 2. Ekonomska i upravna škola Osijek
 3. Elektrotehnička i prometna škola Osijek
 4. Gimnazija Gaudeamus
 5. Medicinska škola Osijek
 6. Osnovna škola “Retfala”
 7. Osnovna škola “Tin Ujević” Osijek
 8. Osnovna škola “Vijenac”
 9. Osnovna škola August Šenoa Osijek
 10. Osnovna škola Darda
 11. Osnovna škola Ivane Brlić – Mažuranić Virovitica
 12. Osnovna škola Ljudevita Gaja
 13. Osnovna škola ”Mladost”
 14. Osnovna škola Svete Ane u Osijeku
 15. Gimnazija Osijek

 

 

Pedagoški praktikum II.

Popis ustanova u kojima se odvija stručno pedagoška praksa u 2021./2022. akademskoj godini

 1. Dječji vrtić Osijek
 2. Ekonomska i upravna škola Osijek
 3. Ekonomska škola “Braća Radić”
 4. Gimnazija A. G. Matoša Đakovo
 5. Osnovna škola Antuna Mihanovića Osijek
 6. Osnovna škola Frana Krste Frankopana Osijek
 7. Osnovna škola Mladost
 8. Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača
 9. Osnovna škola Retfala
 10. Osnovna škola Vijenac
 11. Srednjoškolski đački dom Osijek
 12. Škola primijene umjetnosti i dizajna
 13. Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek
 14. Gimnazija Osijek
 15. Gimnazija Osijek

 

 1. hodogram aktivnosti vezanih uz organizaciju i izvedbu prakse

Koraci provedbe stručno-pedagoške prakse

 1. Studenti individualno biraju ustanovu i mentora prema popisu ustanova voditelja stručno-pedagoške prakse. Stručno-pedagoška praksa organizira se za maksimalno dva studenta u istoj ustanovi.
 2. Studenti samostalno kontaktiraju mentora stručnog-suradnika pedagoga u ustanovu i dogovaraju odlazak na stručno -pedagošku praksu. Studente pedagogije na stručno-pedagošku praksu u ustanovu službenim putem upućuje Filozofski fakultet.
 3. Voditelj stručno-pedagoške prakse u mrežnoj aplikaciji stručno-pedagoške prakse unosi podatke o praksi i otvara dnevnike prakse. Održava sastanak s mentorima stručno-pedagoške prakse i šalje Naputak mentorima o stručno-pedagoškoj praksi.
 4. Studenti s mentorom dogovaraju termine stručno-pedagoške prakse (ukupno 60 sati za Pedagoški praktikum I. i ukupno 90 sati za Pedagoški praktikum II.) i unose u mrežnu aplikaciju u datume prakse NAJMANJE TJEDAN DANA UNAPRIJED – u ustanovu nije moguće ići bez osiguranja
 5. Završetak stručno-pedagoške prakse – potvrda o završetku stručno-pedagoške prakse:

– izvješće studenta o stručno-pedagoškoj praksi supotpisano od strane mentora

– ispunjeni svi potrebni podatci u mrežnoj aplikaciji školske prakse:

 1. a) Stručno mišljenje mentora/ice
 2. b) Ocjena mentora/ice
 3. c) Dnevnik prakse
 4. d) Zaključati praksu – mentor, student i voditelj

– pedagoški portfolio koji se donosi na uvid voditeljici Pedagoškog praktikuma

– vrednovanje stručno-pedagoške prakse

Napomena: Sve navedene uvjete i obveze kolegija nužno je ostvariti za pripadajuće ECTS bodove.