O odsjeku

Poslanje:

  • osigurati, postići i promicati izvrsnost u obrazovnom i znanstvenom djelovanju u području povijesne znanosti kako bi spomenuto djelovanje bilo prepoznatljivo na razini Fakulteta, Sveučilišta te na nacionalnoj i međunarodnoj razini čime bi Odsjek pridonio obrazovanju budućih stručnjaka koji bi stečenim znanjima i vještinama djelovali u pravcu boljitka Fakulteta, Sveučilišta, Osječko-baranjske županije, a šire i hrvatskog društva u cjelini
  • trebalo bi težiti što boljoj organizaciji studija povijesti kako bi studenti stečena znanja mogli što kvalitetnije primijeniti u svom budućem nastavničkom i znanstveno-istraživačkom radu

Ciljevi:

  • povećati razinu kvalitete i intenzitet znanstvenoga rada, posebice pokretanjem više kvalitetnih znanstvenih projekata
  • sustavno raditi na poboljšanju kvalitete postojećih studijskih programa kako bi se dosegnuli suvremeni, prvenstveno europski standardi visokog obrazovanja
  • pokrenuti poslijediplomski studij povijesti
  • pokrenuti jednopredmetni dodiplomski i diplomski studij povijesti
  • razvijati postojeću i pokretati novu suradnju s visokoškolskim i znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu radi osiguranja mobilnosti studenata i nastavnika
  • usmjeriti djelatnost u pravcu djelatnosti koje bi Odsjek učinili središnjim mjestom za organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, seminara, radionica i sl. iz područja povijesne znanosti

Strategija:

  • zamisao Odsjeka za povijest kao mjesta koje bi studentima (budućim stručnjacima) osiguravalo stjecanje znanja i vještina primjerenih suvremenom razvoju povijesne znanosti, sustava obrazovanja, obrazovnih i znanstvenih institucija, ali i suvremenog hrvatskog društva u cjelini; te na kojem bi se sustavno razvijala i unaprjeđivala obrazovna i znanstveno-istraživačka djelatnost