Upute za oblikovanje bilježaka te popisa izvora i literature u studentskim radovima

Sukladno odluci donesenoj na 4. sjednici Odsjeka za povijest akademske godine 2018./2019., održanoj 8. veljače 2019. godine, usvojene su upute za oblikovanje bilježaka te popisa izvora i literature u studentskim radovima, istovjetne onima koje propisuje Hrvatski institut za povijest.

Upute su dostupne na sljedećoj poveznici: Upute.

Navedenih se uputa trebaju pridržavati svi studenti Odsjeka za povijest.