Studentska praksa (PSIH)

Psihologija, diplomski studij

 

 1. vrsta prakse: psihologijska, individualizirana praksa po principima praćenja posla (eng. job shadowing)
 2. godina/semestar održavanja prakse: 2. godina / 4. semestar diplomskoga studija
 3. voditelj / voditelji prakse (nositelji kolegija): izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek
 4. omjer slušanih/održanih sati koje su studentova obveza: 120 sati (15 radnih dana) praćenja mentora u obavljanju radnih zadataka
 5. način vrednovanja (bodovima, ocjenom): na kolegiju Nadgledana praksa samo se utvrđuje izvršenje obveza; kolegij se izvodi u korelaciji s kolegijem Metode supervizije u okviru kojih se boduje izvještaj s prakse i dnevnik prakse te su dio ocjene iz toga kolegija
 6. popis aktualnih škola/ustanova/tvrtki (ažurira se po potrebi):

Za akademsku godinu 2021./2022.

Belje plus d.o.o., Industrijska zona 1, 31326 Mece
Centar za socijalnu skrb Osijek, Ivana Gundulića 22, Osijek
Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 37, Beli Manastir
Five d.o.o., Heinzelova 33, Zagreb
Graditeljsko-geodetska škola Osijek, Drinska 16a, Osijek
III. gimnazija Osijek, Kamila Firingera 14, Osijek
Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za pedijatriju,  Josipa Huttlera 4, Osijek
Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za psihijatriju,  Josipa Huttlera 4, Osijek
Klinički bolnički centar Osijek,  Zavod za humanu reprodukciju i medicinski pomognutu oplodnju, Josipa Huttlera 4, Osijek
Klinički bolnički centar Osijek,  Klinika za neurologiju, Josipa Huttlera 4, Osijek
KNIGHTX d.o.o., Osijek
Mentalni Trening j.d.o.o.; Zagreb
Nexe d.d., Tajnovac 1, 31500 Našice
Opća bolnica Virovitica – Odjel za psihijatriju, Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
Opća županijska bolnica Požega – Odjel za neurologiju i psihijatriju, Osječka 107, Požega 34000
Osnovna škola “Antun Gustav Matoš” Vinkovci, Ohridska 21, 32100 Vinkovci
Osnovna škola Ante Starčevića Viljevo
Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar,  Petra Preradovića 40, Vukovar
Poliklinika Suvag, Osijek
Reroot d.o.o., Osijek
Valamar Riviera d. d., Stancija Kaligari 1, Poreč
Zatvor u Osijeku, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 8a, Osijek
ŽITO d.o.o., Osijek
 1. hodogram prakse
 1. Odabrati područje obavljanja prakse i potencijalnog mentora prakse – rujan, listopad
  1. preporučljivo je odabrati više mogućnosti ukoliko željeni mentor iz nekog razloga nije dostupan
  2. voditi računa o lokaciji na kojoj mentor radi – neki studenti biraju mentora u mjestu prebivališta (važno ukoliko je mjesto prebivališta različito od mjesta studiranja), drugi biraju mentora koji radi, npr. u Zagrebu jer su zainteresirani odraditi praksu upravo kod tog mentora; treba imati na umu da troškove koji nastaju zbog odabira mentora (npr. putovanja, smještaj) studenti moraju snositi sami; tijekom 4. semestra studenti imaju i nastavu iz Metoda supervizije koncentriranu na predavanja i četiri supervizijska susreta po grupi, što može izazvati dodatne troškove putovanja ukoliko praksu obavljaju izvan mjesta studiranja
  3. ukoliko studenti ne znaju kojeg psihologa mogu kontaktirati, trebaju se javiti izv. prof. dr. sc. Danieli Šincek koja će nastojati pomoći u odabiru.
 2. Kontaktirati potencijalnog mentora i zamoliti ga za usmenu suglasnost, kao i za provjeru je li njegov rukovoditelj suglasan da potencijalni mentor nadgleda studentovu praksu – listopad, studenti
  1. najaviti da će praksa trajati 15 dana i da se treba odvijati tijekom travnja i svibnja
  2. dati potencijalnom mentoru vremena – nije pristojno odjednom kontaktirati više mentora, već prvo treba kontaktirati osobu koja je studentu prva na listi željenih mentora
  3. prikupiti podatke (ime, prezime i titula mentora, adresa ustanove i ime rukovoditelja te e-mailovi mentora i njegova rukovoditelja na kojeg Fakultet treba poslati službenu zamolbu – provjeriti sve ovo s mentorom i najaviti mu da će Fakultet slati zamolbe u prosincu/siječnju).

Što treba znati odgovoriti mentoru ukoliko pita studenta:

 1. mentor kao psiholog nadgleda studentovu praksu i određuje njezin tijek sukladno programu – on odlučuje hoće li student praksu odraditi kontinuirano tijekom 15 dana ili će studenta pozivati u dane kada procijeni da je to primjereno, a tijekom ožujka, travnja i svibnja; mentor će studenta uputiti i odrediti sve bitne aspekte prakse (od praktičnih dogovora o tijeku do sadržaja pa sve do smjernica u etičkim i moralnim dilemama i dvojbama).
 2. mentor nema novčanu naknadu za nadgledanje prakse
 3. Fakultet po obavljenoj praksi komori dostavlja popis mentora i trajanje mentoriranja (za mjesec dana mentoriranja predviđena su 2 boda).
 4. Unijeti podatke o praksi u obrazac uputnice do 15. prosinca – ukoliko više studenata ide kod istoga mentora, sve podatke treba pisati na jednu uputnicu. Dakle, po mentoru se ispunjava jedna uputnica.
 5. Student može odraditi praksu na više mjesta, ali ne u kraćem trajanju od 5 radnih dana na jednome mjestu. Moguće su različite kombinacije (5+5+5; 5+10; 6+9 i 7+8 dana).
 6. Predstavnik godine predaje popunjene uputnice za sve studente profesorici Šincek na dsincek@ffos.hr do prosinca.
 7. Fakultet službeno šalje molbu rukovoditelju mentora – siječanj
 8. Tijekom veljače studenti trebaju kontaktirati svoje mentore i provjeriti imaju li već određeni termin kada žele da se student javi na praksu. Ukoliko nemaju, studenti se trebaju dogovoriti s njima kada ih ponovno kontaktirati u vezi toga.
 9. Nadgledana praksa povezana je s kolegijem Metode supervizije, na kojem se studenti upoznaju s teorijskim osnovama supervizije, ali i prolaze supervizijske susrete. – ožujak, travanj, svibanj
  1. Supervizijski susreti su namijenjeni vašoj dobrobiti i proradi nekih vaših dvojbi u grupi koja prolazi slično iskustvo, a pod vodstvom licenciranih supervizora
 10. Eventualno ponovno kontaktirati mentora kako bi odredio termin kada ćete odraditi praksu – ožujak, travanj.
 11. Najkasnije do četvrtka do 20h u tjednuprije nego što odlaze na praksu, studenti trebaju otvoriti u aplikaciji za dnevnik prakse na intranetu (ulaz studenti, po otvaranju poveznica s lijeve strane Moja praksa) termine za dane kada su na praksi. U petak prijepodne voditeljica prakse šalje zahtjeve za osiguranje na praksi. Ukoliko studentI ne unesu termine do navedenog vremena, neće biti osigurani, što znači da u neosiguranim danima NE SMIJU otići na praksu. Ukoliko studenti neosigurani borave na praksi, FFOS može platiti odštetu u slučaju nastanka štete. Stoga je strogo zabranjen odlazak na praksu bez osiguranja.
 12. Studenti se trebaju pridržavati dogovora s mentorom o tijeku prakse (ne kasniti, slušati upute mentora, pripremiti se, npr. podsjetiti na neka teorijska znanja, kako bi mogli aktivno sudjelovati na praksi). – ožujak, travanj, svibanj
 13. Tijekom prakse studenti trebaju redovito voditi Dnevnik prakse prema uputama i s mentorom prokomentirati sve elemente Izvještaja s prakse. – ožujak, travanj, svibanj
 14. Po završetku prakse (najkasnije do zadnjeg dana u semestru) studenti trebaju poslati Izvještaj s prakse na dsincek@ffos.hr
 15. Mentor prakse u aplikaciji svojom opaskom ili zaključavanjem dnevnika sa svoje strane potvrđuje da su studenti izvršili zadatke.

PROGRAM PRAKSE I STRUKTURA IZVJEŠĆA ZA STUDENTE PSIHOLOGIJE

U okviru prakse  u ustanovama/organizacijama studenti psihologije trebaju:

 1. Upoznati se s djelatnošću ustanove/organizacije i ukratko opisati čime se ustanova bavi.
 2. Upoznati se s opisom poslova i zadataka psihologa u ustanovi i to opisati.
 3. Upoznati se s osnovnim zakonima odnosno zakonskim odredbama koje definiraju rad psihologa upravo na tom radnom mjestu (ukoliko takve zakonske odredbe postoje).
 4. Upoznati se sa strukturom korisnika ustanove (dob, spol, razlog dolaska i sl.) i ukratko opisati.
 5. Upoznati se i opisati način rada psihologa s korisnicima (dijagnostička procjena, savjetovališni rad, drugi individualni rad, grupni rad…), te prisustvovati radu s korisnicima zajedno s psihologom – mentorom prakse u svim okolnostima koje su etički opravdane i u kojima korisnici za to daju suglasnost.
 6. Razgovarati s psihologom – mentorom prakse o etičkim aspektima rada, najčešćim potrebama korisnika te teorijama, vještinama i vrednotama s kojima se rukovodi u svom radu – ukratko opisati.
 7. Upoznati se načinima suradnje psihologa s drugim profilima stručnjaka unutar ustanove/organizacije.

Tijekom prakse studenti su dužni:

 1. Voditi Dnevnik prakse u aplikaciji u koji uz navođenje konkretnih aktivnosti, navode i svoja osobna zapažanja o svakom danu prakse (introspektivni izvještaj).
 2. Izraditi završno izvješće po navedenim točkama prijedloga programa. Preporuča se da završno izvješće bude do 3-5 stranica (prored 1,5; font 12, Times New Roman)

 

NAPOMENA:

Pri izradi svih elemenata izvješće student je dužan surađivati s psihologom – mentorom prakse. Dnevnik rada sa zapažanjima student vodi samostalno. Mentor ima uvid u dio dnevnika koji se odnosi na opis izvršenih aktivnosti. Mentor ima i mogućnost unijeti zapažanja o radu studenta u dnevnik.


UPUTA ZA PISANJE IZVJEŠTAJA S PRAKSE

 • Opseg: 3 do 5 stanica (font 12, razmak 1.5)
 • Ne zaboravite na uobičajenu prvu stranicu sa svim info kao kod seminara
 • Rok predaje u elektronskom obliku: zadnji dan semestra Izvještaj u elektronskom obliku
 • predate na dsincek@ffos.hr ili daniela.sincek@gmail.com. Na iste mailove se javiti unaprijed ukoliko do tog dana niste završili s praksom.
 • File treba biti u wordu i imenovan tako da je navedeno vaše prezime i ime te Izvještaj s prakse. Npr. Ivić, Ivan – Izvještaj s prakse.doc (molim staviti prezime na prvo mjesto kako bi mi u folderu bilo poslagano po abecednom redu)
 • U izvještaju treba uključiti opis sljedećih poglavlja:
 • djelatnosti ustanove u kojoj ste proveli praksu,
 • poslova i zadataka psihologa,
 • načina rada psihologa s korisnicima (opis metoda i tehnika),
 • strukture korisnika
 • zakonskih odredaba koje definiraju rad psihologa (ukoliko postoje specifični zakonski propisi, nije obvezni dio za sve studente),
 • etičkih aspekata, vrijednosti i principa rada te teorijskih polazišta u radu psihologa,
 • suradnje s drugim profilima stručnjaka