O Centru za karijere

Voditeljica Centra:

Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur., pred.

Zamjenica voditeljice Centra:

doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak

Povjerenstvo za karijerno savjetovanje:

 1. Mislav Mihaljević, mag. iur., predsjednik
 2. Izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš, član
 3. Izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić, članica
 4. Prof. dr. sc. Biljana Oklopčić, članica
 5. Doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, članica
 6. Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur., pred., članica
 7. Kristina Jurić, mag. oec., članica

Savjet Centra za karijere:

 1. Izv. prof. dr. sc. Krešimir Šimić, Odsjek za hrvatski jezik i književnost
 2. Doc. dr. sc. Igor Josipović, Odsjek za povijest
 3. Doc. dr. sc. Tomislav Jakopec, Odsjek za informacijske znanosti
 4. Izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak, Odsjek za engleski jezik i književnost
 5. Dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, Odsjek za njemački jezik i književnost
 6. Doc. dr. sc. Sanja Simel Pranjić, Odsjek za pedagogiju
 7. Doc. dr. sc. Darija Rupčić Kelam, Odsjek za filozofiju
 8. Izv. prof. dr. sc. Ana Jakopec, Odsjek za psihologiju
 9. Doc. dr. sc. Timea Bockovac, Katedra za mađarski jezik i književnost
 10. Amanda Glavaš, asistentica, Katedra za zajedničke sadržaje
 11. Ljiljana Pintarić, asistentica, Katedra za sociologiju
 12. Igor Loinjak, predavač, Katedra za povijest umjetnosti
 13. Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin, Ured (pododsjek) za pravne i stručno-administrativne poslove u središnjoj službi
 14. Ana Mihaljević, mag. iur., Ured (odjeljak) za studente i studije
 15. Dr. sc. Mislav Uzunić, predstavnik diplomiranih studenata
 16. Dora Jovanović, studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Hrvatski jezik i književnost i Povijest

Članom Centra mogu na svoj zahtjev postati zaposlenici i studenti Fakulteta kao i vanjski dionici koji svojim radom mogu pridonositi aktivnostima Centra.