Članovi Zbora

Petar Rudić, predsjednik Studentskog zbora

Sonja Erceg, zamjenica predsjednika Studentskog zbora

 

Dominik Škarica

Benjamin Krivošić

Luka Vrbanić

Vedran Domjanović

Ena Ravlić

Katarina Ešegović

Iva Smažil

Domagoj Lozić

Dora Tataj

Ana Pašalić

Željka Kljaić

Marta Đurković

Darija Marić

Sara Grbešić

Franka Maslov

Lucija Tomašević

Iva Pralija