Članovi Zbora

Članovi Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Osijeku u akademskoj 2023./2024. godini

1. Leonarda Nago
2. Filip Pavličević
3. Luka Šoš
4. Patrik Atanasovski
5. Luka Prpić
6. Mihael Cojić
7. Zlatan Mazor
8. Stefan Zundanović
9. Dorotea Dražić
10. Mia Pucić
11. Lukas Bičvić
12. Luka Marjanović
13. Izabela Jagačić
14. Paula Krznarić
15. Mia Brčina
16. Klara Malnar
17. Mirna Grujić


Predsjednica: Leonarda Nago
Zamjenik predsjednice: Lukas Bičvić
Tajnik: Filip Pavličević
Predstavnik Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Osijeku u Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Luka Šoš
Predstavnik studenata za člana Stegovnog suda za studente Filozofskog fakulteta u Osijeku: Luka Marjanović (zamjenik: Luka Šoš)


Studentski pravobranitelj Filozofskog fakulteta u Osijeku: Patrik Atanasovski


Studentska prodekanica: Ana Pašalić


Povjerenstvo za osiguravanje i unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja: Izabela Jagačić, Luka Prpić, Mihael Cojić
Etičko povjerenstvo: članica: Mirna Grujić zamjenica članice: Mia Pucić
Povjerenstvo za dodjelu nagrada i pohvala studentima: Leonarda Nago
Povjerenstvo za nastavu i studente: Klara Malnar, članica; Mia Pucić, zamjenica članice
Povjerenstvo za sigurnost informacijskih sustava: Dorotea Dražić