Funkcija Zbora

Studentski zbor Filozofskoga fakulteta u Osijeku studentsko je predstavničko tijelo ustrojeno u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim udrugama i Statutom Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu Osijek Studentski zbor je tijelo od sedamnaest članova s predsjednikom kao koordinatorom. Zbor djeluje na temelju Statuta koji je usvojen na sjednici Skupštine. Svih sedamnaest članova Studentskoga zbora predstavnici su i u Fakultetskom vijeću Filozofskoga fakulteta te jednakopravno sudjeluju u njegovu radu, glasujući za donošenje odluka o imenovanjima i napredovanjima u akademskim zvanjima, odobravanju upisa u više semestre studentima koji su zbog određenoga razloga prethodno uskraćeni potpisom te raspravljaju o suvremenoj studentskoj problematici i svojim radom nastoje pridonijeti što kvalitetnijemu radu i funkcioniranju Fakulteta.

Osnovna je zadaća Zbora brinuti o pravima svakoga studenta, nastojati da se na svakoj studijskoj skupini riješe svi problemi vezani za odvijanje nastave i provođenje ispita te biti poveznicom između fakultetske uprave i studenata. Budući da fakultet djeluje na drukčiji način nego škola, posebno je važno brinuti o studentima prve godine koji se mogu susresti s administrativnim problemima jer nisu naviknuti na velik broj novih obavijesti pa ponekad teže dolaze do saznanja o svojim pravima.
Filozofski fakultet u Osijeku iz svoga proračuna osigurava sredstva za potrebe Studentskoga zbora koji pak pomaže izdavanje studentskih publikacija, podupire studentska putovanja edukativne naravi kao i sve ostale aktivnosti vezane uz studentsko djelovanje.