ISVU

ISVU – Upute za rad s aplikacijama

Studenti trebaju provjeravati ispravnost podataka u Studomatu. Netočne podatke treba odmah prijaviti koordinatoru.

ISVU – Upis godine

Prije upisa godine na Studomatu, obavezno provjerite nastavni program svog upisanog studija i raspored predavanja te se na matičnom odsjeku raspitajte za dodatne informacije o studiju. To je ujedno prilika da dobijete potrebne savjete i preporuke o odabiru izbornih (ponekad i obveznih) kolegija i steknete jasnu predodžbu o svom studiju. Za upis putem Studomata nabolje je napraviti popis kolegija koje želite upisati, ovisno o ponudi svakog pojedinog studija i o tome što vam odgovara po rasporedu predavanja (tako da izbjegnete kolizije). Popis bi, osim željenih kolegija, trebao sadržavati i eventualne rezervne kolegije, s obzirom da je upis na izborne kolegije ograničen upisnim kvotama. Nadalje, potrebno je detaljno proučiti niže opisani proces upisa godine na Studomatu. U slučaju da, iz bilo kojeg razloga, niste u mogućnosti na zadovoljavajući način dovršiti upis godine na Studomatu (željeni i rezervni kolegiji su popunjeni, trebate dodatne informacije i slično), završite s radom na Studomatu i pomoć potražite na matičnom odsjeku. Za tehnički dio i probleme u vezi samog upisa javiti se u Studentsku referadu, ovisno o problemu i rješenju problema ili na odsjek koji će vas uputiti u daljnji postupak. Upis kolegija i, na kraju, upis godine u ISVU, opet možete započeti ponovnim pristupanjem Studomatu.


UPIS GODINE NA STUDOMATU

 • Na naslovnoj se stranici Studomata nalazi gumb ULAZ. Pritskom na njega započinjete rad na Studomatu.
 • Na sljedećem ekranu, unesite Vaše korisničko ime za pristup osobnim stranicama; korisničkim imenom se smatra Vaš jedinstveni matični broj akademskog građanina – JMBAG. Unesite taj niz brojeva u odgovarajući elemet sučelja, koristeći tipkovnicu sučelja, koja predstavlja brojčani dio tipkovnice. Nakon unosa pritisnite PRIHVATI za prijelaz na idući ekran.
 • Na se ovom ekranu zahtijeva unos lozinke. Prilikom prve prijave na Studomat, lozinku predstavlja aktivacijski kôd kojega ste dobili uz JMBAG. Aktivacijski kôd unesite u odgovarajući element u sučelju koristeći tipkovnicu.
 • Kod prve prijave na Studomat, trebate unijeti novu lozinku (mora se sastojati od najmanje šest (6), a najviše osam (8) znamenki. Iz sigurnosnih razloga, unos lozinke ponovite još jednom i izmjenu potvrdite. Ako je izmjena valjana sustav će Vas uputiti na daljnje korištenje Studomata pritiskom na gumb U REDU. U protivnom, sustav će Vas uputiti na ponovni unos lozinke.
 • Prvi ekran, nakon valjane prijave na Studomat, naslovni je ekran personaliziranog dijela Studomata; elementi sučelja od ovoga trenutka nadalje odnose se isključivo na međuovisnost prijavljenog studenta i visokog učilišta na kojem studira. Studomatom se ovdje rukuje pomoću glavnog izbornika na desnoj strani ekrana te pomoću interaktivnih elemenanta u njegovom glavnom prozoru. Elementi se prikazuju u ovisnosti o naredbama zadanima iz glavnog izbornika.
 • Najprije u sustav trebate unijeti obvezne osobne podatke; unosu pristupate pritiskom na gumb glavnog izbornika PODACI O STUDENTU. Izbornik je padajući i po pritisku nudi nekoliko mogućnosti; odaberite OSOBNI PODACI.
 • U glavnome prozoru Studomata pojavljuje se popis; dužni ste ispuniti sve podatke pored kojih se nalazi gumb – bijela strelica u narančastom kvadratu (strelica će na Studomatu uvijek predstavljati navigacijski element koji vodi u detaljniji pregled i postavljanje pojedinih stavki). Odabirom svake od strelica prelazite na novi ekran, gdje trebate izabrati odgovarajuće osobne podatke s popisa. Izbor potvrđujete pritiskom na gumb ODABERI.
 • Kada unesete sve osobne podatke, možete pristupiti odabiru kolegija putem elementa UPIS GODINE u glavnom izborniku. Odaberite UPIS GODINE u glavnom izborniku pa onda opet UPIS GODINE iz padajućeg izbornika. Na ekranu će se ispisati poruka o učitavanju; ako su svi osobni podaci valjano uneseni, pojavit će se ekran za upis godine; u protivnom ćete biti ponovo upućeni na unos osobnih podataka.
 • Početni ekran u glavnom prozoru Studomata, koji se prikaže po završetku učitavanja iz 8. koraka, predstavlja polazište za postupak upis godine. Na njemu se stoga, u gornjem dijelu ekrana, nalaze podaci o trenutnom statusu studenta na visokom učilištu: nastavna godina, način upisa, temelj financiranja, podatak o plaćanju studija i slično. Druga rubrika odnosi se na upisani studij, odnosno studijske grupe.
  Studijska rubrika, sadrži oznaku studija – na primjer, Studij: Engleski jezik i književnost i njemački jezik i književnost – preddiplomski (redovni) – gumb UPIŠI i gumb za odabir kolegija, naslovljen PREDMETI. Gumb UPIŠI može se pojaviti u dvije inačice: gumb s crvenim obrubom označava da upis nije moguć jer nisu zadovoljena pravila za upis i gumb sa zelenim obrubom koji označava da upis najvjerojatnije jest moguć. Međutim, prije upisivanja godine nužno je odabrati kolegije koje na toj godini namjeravate pohađati pa zanemarite kodiranje gumba zelenom i crvenom bojom te slijedite isključivo postupak opisan u ovim uputama.
 • Dakle, za svaku od ponuđenih studijskih grupa, odaberite gumb sa strelicom i natpisom PREDMETI. Ovaj odabir vodi na stranice za izbor kolegija odgovarajuće studijske grupe. U naslovnoj rubrici na ovome ekranu, naveden je najmanji i najveći broj ECTS bodova koje trebate upisati za ovaj element studija te broj ECTS bodova koje zaista i jeste upisali korištenjem sučelja; taj broj je crven ako ste izvan propisanih okvira, a zelen ako su vaši odabiri valjani. Dakle, pristupite odabiru kolegijâ ponuđenih za taj element studija. Kolegije odabirete tako da slijedite narančastu strelicu za pojedine skupine kolegija te ih u dobivenom popisu označavate odabirom kućice iz stupca s imenom UPISATI. Jednom kada zbroj odabranih ECTS bodova zadovolji propisane okvire, na prethodni se ekran vraćate odabirom narančaste strelice za povratak u vrhu ekrana.
 • Nakon odabira kolegija nastavljate postupak odabirom gumba UPIŠI, valjanost izbora možete provjeriti odabirom odgovarajućeg gumba MOŽE UPIS?, a postupak upisa nastavljate odabirom gumba UPIŠI u rubrici UPIS.
 • Kada su svi kolegiji odabrani na valjan način – tako da zadovoljavaju sva pravila vezana uz ECTS kvote – gumb UPIS (pod rubrikom studija) vodi na ekran za potvrdu upravo izvršenih odabira. Prikazani ekran predstavlja popis svih odabranih kolegija iz elemenata strukture upisanog studija: ovdje možete vidjeti koje ste obvezne i izborne kolegije odabrali, koliko ECTS bodova pojedinačno vrijede i koliko je nastavno opterećenje za predviđenu vrstu nastave. Ukoliko niste zadovoljni odabirom i želite odabrati drugačiju kombinaciju kolegija, odaberite gumb ODUSTANI. Ako ste zadovoljni izborom i želite ga konačno potvrditi, pritisnite gumb UPIŠI.
 • Pritiskom na gumb UPIŠI, sustav će još jednom provjeriti izbor kolegija i pokušati upis zabilježiti u bazi podataka; ako su unosi zaista valjani i na ovoj zadnjoj provjeri, na ekranu će se ispisati obavijest o uspješnoj operaciji i pritiskom na gumb U REDU završit ćete postupak upisivanja kolegija. U protivnom će se na ekranu ispisati detalji o pogreškama i bit ćete usmjereni na njihovo ispravljanje. Odabirom gumba U REDU vraćate se na početnu stranicu Studomata, gdje sada – odabirom PODACI O STUDENTU iz glavnog i UPISANE GODINE iz padajućeg izbornika – možete vidjeti da su odabrane studijske grupe i kolegiji zaista upisani u sustav te da ste time formalno obavili upis kolegija u ovoj akademskoj godini.
 • Sa Studomata se obvezno odjavite pritiskom na gumb KRAJ RADA u glavnom izborniku njegova korisničkog sučelja.
 • ZBOG UČESTALIH IZMJENA I BRISANJA UPISANIH IZBORNIH PREDMETA, TREBA SE ČEŠĆE PROVJERAVATI STANJE U STUDOMATU.

Za promjenu već odabranih i upisanih kolegija dužni ste se javiti u Ured za studente i studije gdje će vam obrisati upisani kolegij (uz određene uvjete).


ISVU – Upis kolegija

Studomat je ISVU modul putem kojega je omogućen automatizirani upis obveznih i/ili izbornih kolegija isključivo u skladu sa:

 • pravilima o upisu više godine studija (Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku čl. 54.)
 • najmanjim i najvećim dozvoljenim brojem upisanih ECTS bodova na studiju i u semestru (Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku čl. 49.)
 • najmanjim i najvećim brojem ECTS bodova koje je potrebno upisati iz neke izborne grupe (zadano nastavnim programom studija)
 • brojem mjesta na kolegiju (kvota za upis)
 • pravilima, odlukama i uredbama Filozofskog fakulteta

Putem Studomata upisuju se isključivo kolegiji koji su predviđeni nastavnim planom studija, a sve što student želi upisati izvan nastavnog programa treba obaviti u Studentskoj službi.

Postupak prijavljivanja na kolegije odvija se u nekoliko koraka:

PRVA PRIJAVA NA STUDOMAT

 • prijavljujete se na Studomat koristeći podatke koje ste preuzeli u Info-centru (korisničko ime – JMBAG i aktivacijski kod)
 • upisujete i potvrđujete svoju lozinku (6 – 8 znakova)
 • upisujete obvezne osobne podatke
 • odabirete izborne i/ili obvezne kolegije
 • odabir kolegija mora biti u skladu s pravilima o ECTS bodovnim kvotama navedenima na sučelju Studomata
 • nakon odabira željenih kolegija provjerite vlastiti izbor i na kraju potvrdite upis kolegija

SVAKA SLJEDEĆA PRIJAVA NA STUDOMAT

 • prijavljujete se na Studomat koristeći JMBAG i lozinku
 • odabirete obvezne i/ili izborne kolegije
 • odabir kolegija mora biti u skladu s pravilima o ECTS bodovnim kvotama navedenima na sučelju Studomata
 • ako odabirom kolegija iz predviđenog semestra nije moguće ispuniti kvotu za upis kolegija, odabirete kolegije iz sljedećeg semestra za koje su ispunjeni preduvjeti (na Studomatu označeno narančastom strelicom)
 • nakon odabira željenih kolegija provjerite vlastiti izbor i na kraju potvrdite upis kolegija
 •  nakon što ste obavili upis, još jednom provjerite upisane kolegije

Važne napomene:

 • kada jednom potvrdite i upišete odabrane kolegije više ne možete promijeniti odabir kolegija isključivo putem Studomata
 • ako želite promijeniti svoj odabir – ispisati se s kolegija i upisati drugi – dužni ste se javiti u Studentsku službu gdje će vam obrisati upisani kolegij i upisati odabrani kolegij (uz određene uvjete).
 • ZBOG UČESTALIH IZMJENA I BRISANJA UPISANIH IZBORNIH PREDMETA, TREBA SE ČEŠĆE PROVJERAVATI STANJE U STUDOMATU.