Izjednačavanje stručnih naziva

Postupak i uvjeti za izdavanje isprave o izjednačavanju stručnih naziva

Postupak za izdavanje  isprave o izjednačavanju stručnih naziva prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s odgovarajućim akademskim i stručnim nazivima sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom  stupnju pokreće se na pisani zahtjev zainteresirane osobe. Podnositelj zahtjeva podnosi pisani zahtjev Uredu za studente i studije. U zahtjevu trebaju  biti navedeni:

  • ime i prezime podnositelja zahtjeva
  • točna adresa i broj telefona/mobitela podnositelja zahtjeva
  • dan, mjesec i godina te mjesto rođenja podnositelja zahtjeva
  • dan, mjesec i godina diplomiranja
  • stečeni stručni naziv iz diplome
  • dan, mjesec, godina izdavanja diplome, te broj pod kojim je izdana diploma.

Fakultet je obvezan u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva provesti postupak izdavanja isprave.

Kontakt:
Marijana Mlinarević
e-pošta: mmlinarevic@ffos.hr