Prijava i odjava ispita

Studenti koji se vode kroz ISVU prijavljuju i odjavljuju ispite elektroničkim putem pomoću Studomata.

Aplikaciji Studomat može se pristupiti:

 • na računalu-kiosku pritiskom na zaslon osjetljiv na dodir,
 • na računalima koja zamjenjuju računalo-kiosk,
 • pomoću bilo kojeg računala priključenog na Internet s instaliranim Internet preglednikom.

Za rad na Studomatu studenti se prijavljuju upisivanjem elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr, a identitet dokazuju zaporkom. Zaporke studenti dobivaju upisom na fakultet.

GDJE se mogu prijaviti/odjaviti ispiti:

 • na računalu-kiosku postavljenom u auli fakulteta
 • korištenjem bilo kojeg računala priključenog na Internet, pristupajući stranicama www.isvu.hr/studomat

KADA je moguće prijaviti/odjaviti ispite:

 • Prijava ispita je dozvoljena do 5 (pet) dana prije datuma ispitnog roka
 • Odjava ispita je omogućena do 24 sati prije datuma ispitnog roka. Ako je datum ispitnog roka ponedjeljak, tada je krajnji rok odjave ispita petak do 22:59
 • Studentima koji ne odjave ispit na vrijeme, a ne pristupe ispitu, bilježit će se nije pristupio.

Primjer:

 • za datum ispitnog roka 21. 4. 2021. rok prijave je do 15. 4. 2021. u 23:59, a odjave do 19. 4. 2021. u 23:59
 • za datum ispitnog roka 12. 4. 2021. rok prijave je do 6. 4.2021 u 23:59, a odjave do 9. 4. 2021. u 22:59

 

KAKO prijaviti/odjaviti ispite

Prijava:

 • identificirati se pomoću AAI@EduHr i lozinke
 • odabrati opciju Prijava ispita
 • odabrati željeni predmet i željeni datum roka iz liste ponuđenih predmeta
 • pritisnuti gumb Prijavi
 • zapamtiti redni broj prijave bez kojeg neće biti moguće eventualne reklamacije
 • obvezatno odabrati Kraj zbog sigurnosti podataka

Odjava:

 • identificirati se pomoću AAI@EduHr i lozinke
 • odabrati opciju Odjava ispita
 • odabrati željenu prijavu iz liste ponuđenih
 • pritisnuti gumb Odjavi
 • odgovoriti potvrdno na upit o odjavi ispita
 • obvezatno odabrati Kraj zbog sigurnosti podataka

Sve dodatne informacije o ispitima dostupne su u Studentskoj referadi.

U slučaju problema oko ispitnih rokova ako se rok ne pojavljuje na Studomatu studenti se trebaju javiti u Ured za studente i studije!

Nakon što je pristupio ispitu (a najkasnije 5 dana nakon ispita), student je dužan provjeriti svoju ocjenu na Studomatu. Eventualne nepravilnosti (krivo evidentirana ili neevidentirana ocjena) student odmah treba prijaviti mentoru.