Demokracija, upravljanje i povjerenje (Democracy, Governance and Trust)

Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP), mreža organizacija za financiranje istraživanja iz Europe te Sjeverne i Južne Amerike, objavljuje tematski natječaj „Demokracija, upravljanje i povjerenje”.

Teme Natječaja:

1. koncepti, razumijevanje i modeli demokracije, upravljanja i povjerenja
2. obrazovanje
3. mediji, informacije i komunikacija
4. gospodarstva i ekonomski sustavi
5. identiteti, diskriminacija, marginalizacija i nejednakosti
6. ekosustavi i okoline
7. epistemiologije, znanje i stručnost
8. povijest i kultura
9. moć, autoritet i sukobi

Svaka od ovih tema detaljnije je opisana ovdje.

Vremenski okvir natječaja:

– Webinari za zainteresirane prijavitelje: 8. kolovoza 2023. (snimka)
– Rok za podnošenje obveznog obrasca namjere (Intention to Submit): 15. rujna 2023.
– Rok za podnošenje cjelokupnih prijava: 6. studenoga 2023.
– Očekivani početak projekata: posljednji kvartal 2024.

Projektni konzorcij: mora se sastojati od najmanje tri partnera iz tri različite zemlje sudionice te mora uključivati partnere s obiju strana Atlantika. Svaki konzorcij imenuje jednog znanstvenika kao Voditelja konzorcija (Lead PI), koji podnosi prijavu u ime konzorcija i odgovoran je za provedbu projekta na razini konzorcija.

Očekivano trajanje projekata: od 24 do 36 mjeseci.

Cijelim natječajnim postupkom upravlja São Paulo Research Foundation (FAPESP). Prijave na natječaj podnosi Glavni istraživač putem FAPESP-ova sustava SAGe. Upute za registraciju u sustav i prijavu dostupne su na mrežnim stranicama Transatlantske platforme.

Voditelj konzorcija mora podnijeti obvezan obrazac namjere (Intention to Submitnajkasnije do 15. rujna 2023. Obrazac se podnosi u elektroničkom obliku i dostupan je ovdje.

Tekst Natječaja (na engleskom)
Posebni uvjeti za hrvatske prijavitelje na natječaj DGT (Addendum)
Upute za hrvatske prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2023. godini

Više informacija o natječaju dostupno je na mrežnim stranicama Transatlantske platforme.

Za sva pitanja o ovom natječaju obratite se na dario@hrzz.hr.