FFOS suorganizirao Okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama

Okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama, Zagreb, 23. 9. 2022.

Osamnaesti okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama održan je 23. rujna 2022. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U organizaciji ovogodišnjeg skupa, pod nazivom “Gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe – ravnopravni korisnici knjižničnih usluga“, sudjelovalo je Hrvatsko knjižničarsko društvo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek.

U Hrvatskoj trenutno živi nešto više od 13000 osoba oštećena sluha (u koje se ubrajaju gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe) što čini 2,6% ukupnog broja osoba s invaliditetom u RH. Iako oštećenje sluha na prvi pogled nije vidljiva poteškoća, posljedice koje ono donosi su značajne i dalekosežne. Primjerice, budući da osobe oštećena sluha sporije usvajaju govor i jezik u odnosu na čujuću populaciju, gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe suočavaju se s teškoćama i u razvoju čitanja i pisanja. Usprkos jednakim intelektualnim potencijalima, zbog otežanog praćenja nastave tijekom obrazovanja (što je pak posljedica nedostatka prevoditelja i stručnih komunikacijskih posrednika u nastavi), osobe oštećena sluha imaju znatno nižu razinu pismenosti, lošije obrazovanje, neadekvatno su informirani, imaju slabije mogućnosti zapošljavanja te vrlo često nisko samopoštovanje.

Na ovom su se stručnom skupu knjižnice identificirale kao mjesta u kojima su informacije, kulturni i obrazovni sadržaji dostupni svima. Zahvaljujući svojim inovativnim programima i uslugama knjižnice mogu pridonijeti uključivanju gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba u širu zajednicu te na taj način pridonijeti provedbi Nacionalne strategije poticanja čitanja za sve skupine stanovništva.

Domaći i strani predavači na skupu raspravljali su o izazovima s kojima se osobe s oštećenjem sluha susreću u svom svakodnevnom životu te načinima na koje knjižnice mogu svojom građom i uslugama pridonijeti podizanu kvalitete njihovog života i ostvarivanju temeljnih ljudskih prava na slobodan pristup informacijama te sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu. Kako bi program skupa bio dostupan svima, sva su izlaganja bila prevođena na hrvatski znakovni jezik.

Ovaj je Okrugli stol bio još jedna prilika za umrežavanje stručnjaka iz različitih područja s ciljem promišljanja novih mogućnosti za ravnopravno uključivanje osoba s oštećenjem sluha u knjižnice i život zajednice, te izuzetno korisno što su u njemu sudjelovali i nastavnici i studenti Odsjeka za informacijske znanosti iz Osijeka.

Sanjica Faletar