InformacijeO studiju

Preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijesti umjetnosti

Na preddiplomskom sveučilišnom dvopredmetnom studiju Povijesti umjetnosti ukupan broj ECTS bodova iznosi 180, od čega se 90 ECTS bodova ostvaruje završetkom preddiplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija tijekom šest semestara.


Što se uči?

Na studiju Povijesti umjetnosti razvijaš oko za detalje, učiš kako razumjeti prošlost, druge kulture.

Tijekom studija studenti se upoznaju s temeljnim znanjima i vještinama iz različitih područja povijesno–umjetničkih razdoblja, medija i tehnika, pisanja povijesti umjetnosti, muzejske teorije i prakse, kulturne baštine i njezina očuvanja, upoznaju osnove o likovnim umjetnostima i vizualnoj kulturi, arhitekturi, urbanizmu i krajobraznoj arhitekturi, teoriji umjetnosti, likovnoj kritici, metodologiji istraživanja, digitalnoj povijesti umjetnosti. Povezuju se praktična i teorijska znanja.

U svim se semestrima studentima nude različiti izborni predmeti iz polja povijesti umjetnosti, ali i drugih humanističkih i društvenih disciplina, čime se osigurava interdisciplinarni pristup studiju. Povezivanjem različitih tema humanističkih znanosti student saznaje više o povijesti i društvu, načinu razmišljanja ljudi.


Preddiplomski studij priprema studente za rad u turizmu, novinarstvu, organizaciji umjetničkih događanja ili za freelance karijeru – urednika, likovnog kritičara, bloggera o umjetnosti, ali i za daljnje studiranje i istraživanje na diplomskom studiju.

Nakon završenoga diplomskog studija moguće je raditi kao kustos u muzeju ili galeriji, na zaštiti spomenika, kao profesor u školi, interpretator povijesnih lokaliteta, profesor na sveučilištu, znanstvenik, na tržištu umjetninama…


Dvopredmetni preddiplomski studiji u kombinaciji sa studijem Povijesti umjetnosti u akademskoj godini 2020./2021.

Povijest umjetnosti – Hrvatski jezik i književnost

Povijest umjetnosti – Njemački jezik i književnost

Povijest umjetnosti – Mađarski jezik i književnost

Povijest umjetnosti – Informatologija


Uvjeti

Uvjeti za upis na studij dostupni su u Vodiču za upis na studije Filozofskog fakulteta Osijek u ak. godini 2020./2021.: https://www.ffos.unios.hr/upis-studenata-u-akademsku-godinu-20192020


Kontakt: povijestumjetnosti@ffos.hr

Pitaj Isu

Nastavnici