Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja u 2022. godini, upisane u bazu podataka „Šestar“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme 
za znanstvena istraživanja u 2022. godini, upisane u bazu podataka „Šestar“ 
Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine prijavni obrazac, ispis iz baze podataka „Šestar“, računi/predračuni/ponude za popravak, održavanje ili nadogradnju opreme te preslika dokumentacije koja dokazuje provedenu projektnu aktivnost i/ili korištenje opreme prilikom izrade radova i patenata.
Osnovni administrativni kriteriji za razmatranje prijava za financijsku potporu:
  • znanstvena oprema je upisana u bazu podataka „Šestar“
  • vrijednost opreme s PDV-om jednaka je ili veća od 400.000,00 kn / 53.089.12 eura (procijenjena zamjenska vrijednost)
  • traženi iznos financijske potpore u skladu je sa stavcima 3. i 4. članka 5. iz Javnog poziva.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva (https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financiranje-popravaka-odrzavanja-i-nadogradnje-opreme-za-znanstvena-istrazivanja-u-2022-godini-upisane-u-bazu-podataka-sestar/5077), a prijave se podnose zaključno s danom 7. studenoga 2022. godine.