Mjere za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima EU-a

Odlukom o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira se nastoji postići:

  • poboljšanje kvalitete i broja prijava na natječaje u sklopu Programâ,
  • povećanje znanstvene izvrsnosti Prijavitelja, a u svrhu nastavka istraživačkoga rada započetog tijekom pripreme prijave projekta,
  • osnaživanje ljudskih i operativnih kapaciteta projektnih ureda i ekvivalentnih organizacijskih jedinica na hrvatskim znanstvenim organizacijama,
  • dogovaranje i sudjelovanje u inicijativama u području istraživanja i inovacija vezanim uz svemir i svemirske tehnologije, a koje će pridonijeti prijavama u sklopu Programâ
  • izrade i podnošenja projektne prijave na natječaj u sklopu Programâ.

Financijska potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja ostvaruje se za međunarodne kompetitivne projekte financirane u sklopu Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa, Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. – 2025., Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju te Svemirskoga programa Unije i natječaja Europske svemirske agencije. Mjere uključuju podršku prijavama na natječaje u sklopu Programâ i podršku prijavama na natječaje u sklopu Programâ koje su prešle evaluacijski prag, ali nisu ostvarile financiranje.

Pravo na financijsku potporu mogu ostvariti ustanove u sustavu visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti, javne ustanove koji su prihvatljivi prijavitelji, zaklade upisane u Registar zaklada Republike Hrvatske čija je primarna djelatnost vezana uza znanost, istraživanje i inovacije, organizacije civilnog društva – znanstvene, odnosno znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske ili Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj te mikro, mali i srednje veliki poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji prijavljuju EU-projekte.

Izvor: obzoreuropa.hr

Odluku možete preuzeti na mrežnim stranicama: https://www.obzoreuropa.hr/kontakt-podrska/mjere-za-jacanje-nacionalnog-sudjelovanja-u-programima-eu