Mrežna stranica projekta “Govor Erit tibi gloria (1424) Ivana Stojkovića”

Pokrenuta je mrežna stranica internog znanstvenoistraživačkog projekta Filozofskog fakulteta u Osijeku, “Govor Erit tibi gloria (1424) Ivana Stojkovića: miljokaz hrvatske filozofske tradicije i prvi pokušaj uspostave učilišta u Dubrovniku”.

Na stranici ćete pronaći novosti i najave nadolazećih događanja u sklopu projekta. Voditelja projekta, dr. sc. Demiana Papu, možete kontaktirati putem e-adrese dpapo@ffos.hr.