Na Filozofskom fakultetu održana međunarodna doktorska škola “Urban Chronicles in Empirical Context”

Od 26. do 28. travnja 2022. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija “Književnost i kulturni identitet” te u suradnji s COST mrežom CA18126 Writing Urban Places. New Narratives of the European City, osječkom Akademijom za umjetnost i kulturu i uz financijsku potporu Osječko-baranjske županije, po prvi je puta održana interdisciplinarna međunarodna škola za doktorande i mlade znanstvenike. Sudjelovalo je više od 30 sudionika, od čega 22 doktoranda i 9 predavača te ostala zainteresirana publika na pojedinim događanjima iz programa.

Doktorska škola “Urban Chronicles in Empirical Context” je uspješno kroz teoriju, metodologiju i praksu povezala različite znanstvenoistraživačke discipline – arhitekturu, znanost o književnosti, geografiju, politologiju, urbanizam, krajobraznu arhitekturu i brojne druge – te ih iskustveno smjestila u Osijek kao primjer europskog grada srednje veličine. Osim razmjene znanja, doktorska je škola omogućila sudionicima umrežavanje te stvaranje izvrsne baze za daljnju suradnju na međunarodnoj razini jer su međunarodne i domaće doktorande isto tako vodili i međunarodni i domaći predavači, tako da su, osim Hrvatske, bile zastupljene i sljedeće europske države: Portugal, Turska, Mađarska, Nizozemska, Srbija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Švedska i Rumunjska.

Na zatvaranju doktorske škole je promoviran i 6. broj časopisa  Writingplace Journal for Architecture and Literature  koji je nastao tijekom 2021. godine u sklopu krovnog COST projekta CA18126 Writing Urban Places i ujedno je i tematski broj naslovljen “City Narratives as Places of Meaningfulness, Appropriation and Integration”. Nastavno na doktorsku školu, u petak 29. travnja održan je i sastanak projektnog tima krovnog projekta na kojem su također sudjelovali međunarodni sudionici i voditelji pojedinih radnih skupina iz Nizozemske, Rumunjske, Turske, Češke, Portugala, Makedonije, Finske,  Poljske te ih je Filozofski fakultet s radošću ugostio.

Sonja Novak