Natječaj za stipendiju – AMAC-UK

Academic Award

AMAC-UK raspisuje natječaj za nagradu u vrijednosti od £1000 za posjet znanstvenim ustanovama u Velikoj Britaniji u sklopu projekata iz područja znanosti ili kulture.

Ovu nagradu od 1995. godine dodjeljuje Almae Matris Alumni Croaticae – Ogranak za Veliku Britaniju (u daljem tekstu AMAC-UK), s ciljem da studentima i mladim znanstvenicima iz Republike Hrvatske omogući i olakša ostvarenje projekata iz njihovog područja interesa. Cilj nagrade je, prije svega, pomoći kvaliteti znanstvenog rada u institucijama u Domovini. Nužno je da projekt uključuje posjetu ili pospješuje znanstveni kontakt i suradnju s institucijama u Velikoj Britaniji iz danog područja.

Kandidat za ovu nagradu mora biti:
(a) student na doktorskom studiju jednog od sveučilista u Republici Hrvatskoj ili liječnik na specijalizaciji u Republici Hrvatskoj
(b) osoba s držljavljanstvom Republike Hrvatke
(c) osoba sa stalnim boravkom i radnim odnosom u Republici Hrvatskoj.

Od uspješnih kandidata očekuje se da po završetku projekta napišu izvještaj koji će se objaviti na AMAC-UK web stranici, te da obrazlože troškove.

Prijave za nagradu i preporuke poslane e-mailom (svi dokumenti isključivo u .pdf formatu) ili poštom moraju biti primljene najkasnije do ponoći 20. travnja 2022.
Nagradu je potrebno iskoristiti unutar perioda od 12 mjeseci nakon dodjele.

Detaljnije informacije i Prijavnica za Akademsku Nagradu AMAC-UK se mogu preuzeti sa sljedeća dva linka:

Nagrada AMAC-UK – Prijavnica.pdf
Nagrada AMAC-UK – Detalji o natjecaju.pdf