Nove publikacije FFOS-a u lipnju 2023. godine

 

Loinjak, Igor

Boris Ivandić

Osijek: Muzej likovnih umjetnosti, 2023.

Jozić, Ivana; Vančura, Alma

Persuazivnost reklamnih oglasa na hrvatskome i njemačkome jeziku u osječkim novinama na njemačkome jeziku s kraja 19. i početka 20. stoljeća

u: Standardni i nestandardni idiomi. Ur. Mikić Čolić, Ana ; Glušac, Maja
Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2023. str. 447-464.

Ham, Sanda

Kako je tekla borba za hrvatski jezik

u: Dujmović, Tihomir: Hrvatske povijesne istine. Ur. Nevenka Dujmović
Zagreb: Kružić, 2023. str. 237-252.

 

Aleksa Varga, Melita

Inačice hrvatskih poslovica

u: Standardni i nestandardni idiomi. Ur. Mikić Čolić, Ana; Glušac, Maja
Zagreb: HDPL, 2023. str. 171-185.

 

 

Matek, Ljubica; Pataki Šumiga, Jelena

The (Ab)Use of Language in Twentieth Century British Dystopias

u: Jezik, književnost, moć. Language, Literature, Power. Ur. Mišić Ilić, Biljana; Lopičić, Vesna; Mitić, Ivana; Ignjatović, Sanja, 2023. str. 359-370. doi:10.46630/jkm.2023.22

 

 

 

Lehocki-Samardžić, Ana; Szoták, Szilvia; Tamás, Dóra Mária

Terminológiapolitika, azaz a jogi terminológia építői és gyakorlói

u: Nyelvi közvetítés a Kárpát-medencében a pandémia idején. U: Ur. Szoták, Szilvia ; Lehocki-Samardžić, Ana
Osijek: Institut za jezik Glotta, 2023. str. 33-56

 

 

 

Ham, Sanda

Zaljubljeni Josip Kozarac,osam pisama Josipa Kozarca Faniki Vučković sa šest ljubavnih pjesama i jednim bećarcem

u: Slatkost bašćine, Zbornik u čast Tihomilu Maštroviću / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar: Sveučilište u Zadru i Fakultet filozofije i religijskih znanosti, 2023. str. 111-140. (https://www.bib.irb.hr/1279690)

 

 

 

Gradečak, Tanja

Pogreške i pristupi analizi i ispravljanju pogrešaka u nastavi stranih jezika

u: Učenje i poučavanje stranih jezika. Ur. Bagarić Medve, Vesna; Pavičić Takač, Višnja

Osijek: Filozofski fakultet u Osijeku, 2023. str. 419-449.

 

 

 

Matek, Ljubica

Grad u zaleđu i zaleđe u gradu: rituali krvoprolića u pripovijetci „U brda, gradovi“ Clivea Barkera

u: Preispisivanje urbanog prostora u anglofonoj književnosti i kulturi. Ur. Bagarić Medve, Vesna; Pavičić Takač, Višnja.

Osijek: Filozofski fakultet u Osijeku, 2023. str. 419-449.

 

 

 

Šundalić, Zlata; Ćurak, Silvija; Blažević Krezić, Vera

O književnoj životinji u Kanižlićevoj Svetoj Rožaliji

u: Anafora, X (2023), 1;  27-55.

 

 

 

Glavor, Klaudia Duka; Weinstock-Guttman, Bianca; Vuletić, Gorka; Vranić Ivanac, Iva; Šimić, Nataša; Covey, Thomas J.; Jakimovski, Dejan

Fitts’ Tapping Task as a New Test for Cognition and Manual Dexterity in Multiple Sclerosis: Validation Study

u: Medicina, 59 (2023), 1; 29, 15 doi:10.3390/medicina59010029.

 

 

Bosančić, Boris

Broadening the Field of Information

u: Journal of documentation, 79 (2023), 4;  1027-1047 doi:10.1108/JD-09-2022-0193

Bagarić Medve, Vesna; Karlak, Manuela

Transition Marker in argumentativenTexten von Muttersprachlern undFremdsprachenlernern: Vergleich von Kroatisch als L1 und Deutsch als L2

u: Slavia Centralis, 16 (2023), 1;  66-88 doi:10.18690/scn.16.1.66-88.2023

 

 

 

 

Knol Radoja, Katarina; Radoja, Ivan; Papić, Anita

Online health information seeking behavior of Croatian urological patients and liability for the violation of an individual’s right to health by disinformation

u: Education for information, Pre-press (2023),  1-19 doi:10.3233/EFI-230040
Pavić, Željko; Kovačević, Emma; Jurlina, Juraj

Interactive effect of religiosity and Internet use on vaccination attitudes

u: Religija i tolerancija, 21 (2023), 39;  7-20 doi:10.18485/rit.2023.21.39.1
Petr Balog, Kornelija

Creation of dementia-friendly public libraries in Croatia

AIB studi, 63 (2023), 1;  135-147 doi:10.2426/aibstudi-13790
Faletar, Sanjica; Petr Balog, Kornelija; Gilman Ranogajec, Mirna

Library and information science study program through the eyes of students: preliminary findings

u: Education for information, Pre-press (2023), Pre-press;  1-23 doi:10.3233/EFI-230035
Horvat, Ines; Milošević, Marija; Hasenay, Damir

Designing an OER course in the field of written heritage preservation: Importance of content adaptation

u: Education for information, Pre-press (2023), Pre-press;  1-17 doi:10.3233/EFI-230034
Horvat, Ines; Hasenay, Damir

Methodological Considerations of Written Heritage Interpretation

Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 12 (2023), 1;  99-110
Tomašić Humer, Jasmina; Babić Čikeš, Ana; Šincek, Daniela

Sociodemografske odrednice kvalitete života osoba kasne odrasle dobi

u: Medica Jadertina, 53 (2023), 1;  5-13.
Babić Čikeš, Ana; Tomašić Humer, Jasmina

Ability and Trait Emotional Intelligence: Do They Contribute to the Explanation of Prosocial Behaviour?

European journal of investigation in health, psychology and education, 13 (2023), 6;  964-974 doi:10.3390/ejihpe13060073
Bogdanović, Vesna; Topalov, Jagoda; Pavičić Takač, Višnja

The analysis of graduate students’ use of transition markers

u: Educational Role of Language Journal, (2023), 1;  47-60 doi:10.36534/erlj.2023.03.04
Papo, Demian; Potlimbrzović, Hrvoje

Philosophy of Interdisciplinarity: Jan Cornelius Schmidt’s Critical-reflexive Problem-oriented Interdisciplinarity

u: Interdisciplinary description of complex systems, 21 (2023), 3;  214-229 doi:10.7906/indecs.21.3.1
Lehocki-Samardžić, Ana

A portfólió szerepe a szakfordítás oktatásában

u: Tanulmányok – Az Újvidéki egyetem Bölcsészettudományi kar Magyar tanszéke, 1 (2023),  51-64 doi:10.19090/tm.2023.1.
Glavaš, Amanda; Ljubić, Kristina

Primjena matematičkog jezika u raz(govornom) jeziku

u: Matematika i škola, (2023), 120;  195-202.
Lukić, Milica

Strategije proizvodnje znanosti i promidžbe nacionalne kulture ili O dvjema novim knjigama Jasne Horvat

u: Lingua Montenegrina, (2023), 31;  369-375
Kardum, Goran; Ham, Sanda

Mozgovnjak i mozgovnjaštvo kao suvremeni oblik antropologije i psihologije osobnosti

u: Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, 70 (2023), 2-3;  111-117

 

 

 

Labak, Irena; Sablić, Marija; Bognar, Branko

 

Reflection and Feedback as Predictors of DirectedDevelopment of Assessment Competence

u: To Be or Not to Be a Great 2022. Proceedings of ATEE Annual Conference. Riga: University of Latvia Press, 2023. 985 p. Ur. Daniela, Linda. Latvia: University of Latvia, 2023. str. 54-71 doi:10.22364/atee.2022.04
Arbanas, Gabrijela; Akmačić, Nataša; Lacović, Darko

Mental Health Information Seeking of University Students in Croatia

u: 2023 Mid-Year Conference Proceedings online, 2023. str. 1-5 doi:10.5281/zenodo.7680995
Trojan, Ivan; Ileš, Tatjana

Odjeci preporoda u (književnim) prilozima “Slavonskih kalendara” Adama Filipovića Heldentalskog

u: Dani hvarskog kazališta. Hrvatski narodni preporod i njegovo nasljeđe. Ur. Senker, Boris; Ljubić, Lucija; Glunčić-Bužančić, Vinka. Zagreb – Split: HAZU ; Književni krug, 2023. str. 444-459.
Kostanjevac, Domagoj

Kojim putom do Sabora: o konceptualizaciji POLITIKE kao PUTOVANJA u diskursu o izborima

u: Standardni i nestandardni idiomi. Ur. Mikić Čolić, Ana ; Glušac, Maja. Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2023. str. 73-96. (https://www.bib.irb.hr/1278040)
Glavaš, Amanda; Marković, Darija

The Role of Informatics Textbooks in Primary School in Croatia

u: MIPRO 2023: 46th ICT and Electronics Convention. Ur. Skala, Karolj. Opatija: MIPRO, 2023. str. 863-868
Vidaković Erdeljić, Dubravka

Msm da sam totalno cool for the summer: uporaba intenzifikatora u korpusu hrvatskih tweetova.

u: Standardni i nestandardni idiomi. Ur. Mikić Čolić, Ana; Glušac, Maja. Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2023. str. 251-262
Brunčić, Dubravka

Satiričko pjesništvo Stanka Vraza i oblikovanje književnoga kanona

u: Dani Hvarskoga kazališta 49. Hrvatski narodni preporod i njegovo nasljeđe. Ur. Senker, Boris; Ljubić, Lucija; Glunčić Bužančić, Vinka. Zagreb – Split: HAZU – Književni krug Split, 2023. str. 203-220.
Jukić, Renata

What Awaits a Teacher in the Future?

u: Didactic Challenges IV: Futures Studies in Education. Ur. Inayatullah, Sohail; Dubovicki, Snježana; Bilić, Anica. OSIJEK: Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and Croatian Academy of Science and Arts, Center for Scientific Work in Vinkovci, Republic of Croatia, 2023. str. 32-45.