Nove publikacije FFOS-a u srpnju i kolovozu 2023. godine

 

Bogatić, Katarina

Participacija djece u vrtićima iz perspektive odgojiteljica djece rane i predškolske dobi

Osijek: Filozofski fakultet u Osijeku, 2023.

Kostanjevac, Domagoj

Kojim putom do Sabora: o konceptualizaciji POLITIKE kao PUTOVANJA u diskursu o izborima

u: Standardni i nestandardni idiomi. Ur. Mikić Čolić, Ana ; Glušac, Maja
Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2023. str. 73-96.

Buljubašić Srb, Ivana; Mijoč, Josipa

Događaji u kreativnoj industriji: odrednice književnih događaja

u: Kreativni pristupi nakladništvu i baštini: (ne)vidljiva Nives Tomašević/ Zadar: Sveučilište u Zadru 2023. str.155 – 180.

 

Kakuk, Sara; Ham, Emanuela

Research Trends in Educational Journals in Croatia

u: DIDACTIC CHALLENGES IV: FUTURES STUDIES IN EDUCATION// Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek 2023. str.223 – 232.

 

Buljan, Gabrijela

Značenja i oblici hrvatskog sufiksa -AR-A: korpusna studija

u: Fluminensia, 35 (2023) 1 ; str. 27-59. https://doi.org/10.31820/f.35.1.7

 

 

Buljan, Gabrijela

Neke misli o nastanku augmentativnih/evaluativnih značenja hrvatskog sufiksa –ara

u: Suvremena lingvistika, 49 (2023) 95 ; str. 1-27. https://doi.org/10.22210/suvlin.2023.095.01

 

 

Werkmann Horvat, Ana

Razumijevanje kreativnih metafora kod govornika engleskog kao stranog jezika

u: Suvremena lingvistika, 49 (2023) 95 ; str. 109-130. https://doi.org/10.22210/suvlin.2023.095.05

 

 

Mirosavljević, Ana; Bognar, Branko; Sablić, Marija

Unaprjeđivanje profesionalnog razvoja učitelja primjenom Međusobno povezanog modela

u: Metodički ogledi, 30 (2023) 1 ; str. 33-60 . 

 

 

Šincek, Daniela; Milić, Marija; Barišić, Anita

KAKO PREDSTAVNICI GENERACIJE Z PERCIPIRAJU INTERNET?

u: Ljetopis socijalnog rada, 30 (2023) 1 ; str. 109-140.

 

 

Werkmann Horvat, Ana

Modalnost u hrvatskom jeziku: Što trebamo i moramo znati o njoj?

u: Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 49 (2023) 1 ; 3, 24 . https://doi.org/10.31724/rihjj.49.1.3

 

 

Spasenovski, Nemanja

Pedagogijski pristup istraživanju konzumerizma

Osijek: Filozofski fakultet u Osijeku 2023.

 

Werkmann Horvat, Ana; Bolognesi, Marianna; Althaus, Nadja

Attention to the source domain of conventional metaphorical expressions: Evidence from an eye tracking study

u: Journal of pragmatics, 215 (2023) str. 131-144. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.07.011

Diligence brings delight: A Festschrift in honour of Anna T. Litovkina on the occasion of her 60th birthday

Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina; Aleksa Varga, Melita; Mieder, Wolfgang (ur.)

Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2023.

 

Mirosavljević, Ana; Bognar, Branko; Sablić, Marija

Opportunities and Challenges in the Work of Natural Science Teachers During Online Teaching: Teachers’ Beliefs and Attitudes

u: Acta paedagogica Vilnensia, 50 (2023) str. 88-106. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2023.50.6

Matković, Sanja; Oklopčić, Biljana

The Meaning of Life in Frank Capra’s It’s a Wonderful Life (1946)

u: Diacovensia : teološki prilozi, 31/2023 (2023) 2 ; str. 187-208. https://doi.org/10.31823/d.31.2.2

Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita; Gulyás, Nikolett F.; Horváth, Laura

Hypocoristic reduplications and embellished clippings in Hungarian and elsewhere

u: Expressivity in European Languages
Cambridge: Cambridge University Press 2023. str.13 – 52. doi:https://doi.org/10.1017/9781108989084.003