Objavljen novi broj časopisa Anafora

Uredništvo časopisa objavilo je 2. broj 9. godišta časopisa Anafora. Časopis za znanost o književnosti. Sve informacije o časopisu možete pronaći na mrežnoj stranica: http://anafora.ffos.hr/

Sadržaj:

ZNANSTVENI ČLANCI

 

Ljubica MATEK / Jasna POLJAK REHLICKI: The Image of a Nation in Angie Thomas’s The Hate U Give (2017)

Mikkel JENSEN: Michael Moore, an American Populist?

Nysret KRASNIQI: Sema and Soma in the Poems about Death by Constantine P. Cavafy

István LADÁNYI: A szabad vers kultusza az újvidéki Új Symposion folyóiratban

Marijana JELEČ / Marijana MANDIĆ / Anita PAVLOVIĆ: Višegeneracijske obitelji i iskustva krize: komparativna analiza generacijskog romana Ivane Šojat i Jagode Marinić

Astrid KOVAČEVIĆ: Placentalna retorika – narativna avangardnost u Pismima nerođenom djetetu Oriane Fallaci

 

TEMA BROJA – BRANKO ČEGEC

Luka FRANJIĆ / Ivan TROJAN: Modernizam AGM-ova flanera i postmoderni medijasferni flanerizam Branka Čegeca

Beatriz BRKIĆ / Paula REM: Interpersonalna komunikacija, društvena kritika i pjesnički kod u poetskim tekstovima Branka Čegeca

Lucija JAKIĆ / Ivana BULJUBAŠIĆ SRB: Otpor subjekta u poeziji Branka Čegeca

Martina BOBEK / Igor GAJIN: Čegecov, Tarantinov i Zajecov Pulp Fiction

Darija SKOKIĆ / Sanjin SOREL: Estetika videospota u poeziji Branka Čegeca

 

PRIKAZ

Moćno djelo ženske ruke. Ružica Pšihistal, Studije o Marulićevoj Juditi (Krešimir ŠIMIĆ)