Objavljeno izvješće Translators on the Cover: Multilingualism & Translation 

Stručna skupina EU-a za višejezičnost i prevođenje objavila je izvješće Translators on the Cover: Multilingualism & Translation o značaju prevoditelja u kulturnim i kreativnim sektorima, a u kojem je predložila preporuke za poboljšanje uvjeta rada i profesionalnog razvoja prevoditelja književnih djela te prevoditelja u audiovizualnom sektoru i kazališnoj umjetnosti. Izvješće sadržava preporuke za veću suradnju i višu razinu javnog financiranja s ciljem pravednije raspodjele prevoditeljskih naknada na europskoj razini.